دويست و نود و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و نود و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  دويست و نود و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح روزچهارشنبه مورخ 4/9/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا سركار خانم وزيري نائب رئيس شورا با عرض تسليت شهادت پنجمين امام همام حضرت امام محمدباقر(ع) و گراميداشت هفته بسيج اظهارداشت : با توجه به ضرورت واهميت بررسي تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال 89 از سوي شورا ،شهرداري هرچه زودتر نسبت به ارسال پيشنهاد خودجهت تصميم گيري واعلام نتيجه جهت آگهي عمومي از طريق روزنامه هاي محلي رأس موعد قانوني مورخ 15/11/88 وهمچنين تمهيدات لازم درجهت ارسال وتوزيع بموقع قبوض نوسازي به درب منازل براي جبران بخشي از درآمد خود اقدامات لازم معمول نمايد . وي درادامه گفت : با توجه به توافقات صورت گرفته وتملكات انجام شده درميدان معلم وكمبود نقدينگي ، شهرداري بايد تمهيدات وبرنامه ريزي لازم جهت پرداخت بدهي خود به مالكين اقدام نمايد .
   سپس آقاي ميرحسيني اظهارداشت : با توجه به ارسال عملكرد درآمد ، هزينه شهرداري درهرماه خواستار بررسي اين موضوع جهت شفاف سازي واطلاع اعضاء درصحن علني شورا شد .
   درادامه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقاي رحيمي نسب (مديركل محترم اداره بهزيستي)واعضاي انجمن حمايت از معلولين ضايعه نخاعي استان يزد درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا سركارخانم وزيري با عرض تسليت شهادت امام محمدباقر(ع) وعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند اظهارداشت : اميدواريم بتوانيم با حمايت وهمكاري ومساعدت كليه مسئولين استان درجهت رفع مسائل ومشكلات اين انجمن راهگشا باشيم .
   سپس سركارخانم حيدري ضمن عرض خوشامدگويي به ميهمانان بااشاره به مسائل ومشكلات آنان وپيگيريهاي بعمل آمده ازسوي مسئولين آن انجمن ،خواستارحمايت اين شوراجهت تعيين مكان مناسب براي ايجاد دفتركاربراي آن انجمن و ساير خواسته آنان شد .
   درادامه آقاي دكتر رحيمي نسب مديركل سازمان بهزيستي ضمن عرض تسليت بمناسبت شهادت امام محمدباقر (ع) از اعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه تقدير وتشكر نمود .سپس گزارشي از عملكرد وفعاليت واقدامات انجام شده چندساله توسط سازمان بهزيستي به افراد تحت پوشش وانجمن ضايعه نخاعي ارائه نمود واظهار داشت : درچندسال گذشته تقريباًبايازده ميلياردتومان بودجه دولتي توانستيم تحت عناوين مختلف بخصوص درسفرهاي مقام معظم رهبري ، رياست محترم جمهوري جذب نمائيم كه 35% آن صرف كارهاي عمراني شده است وما توانسته ايم با بودجه هاي عمراني نسبت به تأمين وساخت 60 واحد مسكوني به معلولين ، برگزاري اردوهاي مددجويان ، ساخت سرويس وحمام براي معلولين ، لوله كشي گاز افرادتحت پوشش ، ساخت شيرخوارگاه ، كارگاه حمايتي ، ساخت خوابگاه دانشجويي تحت پوشش كميته امداد وبهزيستي كه قراراست به مناسبت ورود رهبر معظم انقلاب در 12 ديماه سال جاري افتتاح شود واحداث ساختمانهاي اداري در شهرستانها اقداماتي انجام دهيم . وي درادامه از فعاليتهاي سازمان بهزيستي ازجمله تشكل هاي نابينايان ، ناشنوايان ، انجمن ضايعه نخاعي ، خانه سالمندان ، پيشگيري از معلوليتها ، اعتياد ، درمان ، آموزش ومشاوره ، مهارتهاي زندگي توضيحاتي ارائه نمود واز شوراي اسلامي شهر خواست تا با حمايت خود ودر جهت رفاه حال معلولين با همكاري شهرداري نسبت به مناسب سازي بخصوص درپياده روها ، جمع آوري اجناس ورفع سد معبر جهت رفت وآمد افراد معلول وسالمندان وافراد نابينا ، مناسب سازي ورودي پاركها ، ايستگاههاي اتوبوس ، نظارت بيشتر برساخت وسازها ورعايت مسائل مربوط به معلولين وهمچنين اختصاص وتعيين مكان مشخص جهت استقرارتشكل هاي بهزيستي (انجمن ضايعه نخاعي ، نابينايان ، ناشنوايان و..) همكاري واقدامات لازم بعمل آورند .
   سپس آقاي نوري رئيس انجمن معلولين ضايعه نخاعي ضمن تقدير وتشكر از اعضاي شورا بخاطر تشكيل اين جلسه گزارشي از نحوه تشكيل وشكل گيري آن انجمن ارائه نمود ودر ادامه با توجه به مشكلات تردد وجابه جايي افراد آن انجمن كه همگي آنان با ويلچر رفت وآمد مي نمايند خواستار مناسب سازي معابر شهري ، پاركها وفضاي سبز شهري ، مناسب سازي اتوبوسهاي شهري با حمايت شورا وهمكاري شهرداري شد .
   درادامه جلسه هريك از اعضاي شورا ضمن عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن سالروز شهادت پنجمين امام شيعيان حضرت امام محمد باقر(ع) وبا گراميداشت هفته بسيج وعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند درخصوص كمك به افراد معلول جامعه ، نابينايان وسالمندان از طريق ماده 17 شهرداري ، اختصاص آژانس خاص جهت رفت وآمد با توجه به نياز آنان ، اختصاص ومناسب سازي يكي از پاركهاي سطح شهر وفضاي سبز شهري جهت استفاده افراد معلول ، مكانيزه نمودن پلهاي عابر پياده جهت استفاده آنان ، ساماندهي ومناسب سازي اتوبوسهاي واحد شهري ، دراختيار گذاشتن مكاني خاص جهت ورزش معلولين ، مدنظر قراردادن مسائل مربوط به معلولين درساخت وسازها جهت استفاده بيشتر وبهتر آنان نظير ايجاد رمپ درساختمانهاي اداري ، بانكها ، مطب پزشكان و... بحث وتبادل نظر بعمل آمد ودرپايان مقررگرديدآن انجمن موارد درخواستي راجهت رسيدگي ومساعدتهاي لازم به صورت مكتوب به شورا ارائه نمايند.
مصوبات :
* نصب پل عابر پياده جنب پل زيرگذر ميدان معلم
1- با توجه به تصادفات صورت گرفته وبدليل حادثه خيز بودن وهمچنين وجود مدارس درجنب پل زيرگذر ميدان معلم (كوچه سوانح سوختگي) ومكاتبات انجام شده وبا عنايت به ضرورت ونياز درجهت رفاه حال وحفظ جان وسلامت دانش آموزان شهروندان مقررگرديد شهرداري دراسرع وقت نسبت به نصب پل عابرپياده درآن محل اقدامات لازم معمول نمايد .  
* درخواست جمعي از اهالي (مالكين)بلوار امام رضا (ع) 
2- لايحه شماره 502/36075-15/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3398-16/7/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن با عنايت به نامه شماره 1072 مورخ 11/03/88 و بازگشت به مصوبه بند ب – 2 صورتجلسه مورخ 09/03/88 كميسيون عمران و توسعه آن شوراي محترم و با توجه به درخواست جمعي از اهالي ( مالكين ) بلوار امام رضا به استحضار مي رساند مقرر گرديده بود بلوار مذكور طبق دستور شفاهي شهردار وقت آقاي مهندس فرشي و با همكاري مالكين و با حضور نماينده اهالي ( امام جماعت آقاي جعفرپور) و نمايندگان شهرداري به صورت خودياري قسمتي از پلاكهاي در مسير توسط مالكين عقب نشيني گردد پس از عقب نشيني تعدادي از مالكين نسبت به حصاركشي باقيمانده املاك با توافق شفاهي و توسط شهرداري اقدام نموده اند و بعد از آزادسازي مسير طرح اجرايي آن تهيه و ابلاغ گرديدوعده اي از مالكين به شهرداري مراجعه و درخواست اقدام در خصوص باقيمانده ملك خود را نموده كه منجر به نامه هاي شماره 505/16520 مورخ 12/05/79 و 502/6479 مورخ 23/02/85 و 502/8758 مورخ 23/03/85 اداره حقوقي و املاك گرديده است. در حال حاضرمعافيت آن با توجه به عدم مجوز شهرداري نسبت به ارزيابي غرامت و عوارض حق تشرف دو پلاك در مسير اقدام كه طبق نظريه فوق ( تصوير پيوست) تهاتر مبلغ غرامت و عوارض حق تشرف به صلاح و صرفه شهرداري نمي باشد و با توجه به اينكه ساير پلاكات در مسير هم تقريباً مشابه همين دو پلاك مي باشند تهاتر نمودن غرامت و عوارض حق تشرف باعث ضرر و زيان شهرداري مي باشد. عليهذا باعنايت به مشروحه فوق و گذشت زمان و مراجعه ساير مالكين و به دليل عدم وجود توافقنامه كتبي ضمن ارسال تصوير برگهاي ارزيابي و نقشه هوايي مربوطه و ساير مدارك مورد اشاره خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اتخاذ تصميم و نتيجه را جهت اقدامات بعدي به اين شهرداري ابلاغ فرمايند.ضمناً آقاي خواجه منصوري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي- شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،موافق وبه جهت رعايت واحترام به مصوبات شهرداران وقت كه به منظور مساعدت وپيشبرد اهداف عمراني شهر بوده وهمچنين حل مشكل مالكين درمسيرطرح عمراني باتوجه به توضيحات آقاي مهندس رحمت آبادي شهرداروقت منطقه 2 وبررسيهاي بعمل آمده ، مقررگرديد شهرداري نسبت به تهاتر نمودن غرامت ملك با حق مشرفيت اقدامات لازم معمول نمايد همانطور كه مواردي تاكنون دراين خصوص اقدام گرديده است .
 
* ملك شماره 1/2023 نيروي انتظامي واقع درطرح خيابان آيت ا... كاشاني  
3- لايحه شماره 502/37566-25/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3566-26/7/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن پيرو پيشنهاد شماره 505/516 مورخ 27/6/87 و بازگشت به مصوبه بند 3ـ3 صورتجلسه مورخ 17/7/87 آن شوراي محترم و نامه شماره 10/5498 مورخ 5/6/88 فرمانداري محترم بدينوسيله تصوير صورتجلسه شماره 35331 مورخ12/7/88 درخصوص ملك شماره 1/2023 بخش 5 يزد واقع در طرح خيابان آيت ا... كاشاني در ارتباط با نحوه اجراي توافقات قبلي موضوع بند 8 صورتجلسه مورخ 26/11/86 و بند3-3 صورتجلسه مورخ 17/7/87 كه در 2 بند تنظيم گرديده است به پيوست ارسال مي گردد با عنايت به مفاد صورتجلسه و توافق فوق مقرر گرديد 1- همزمان با انتقال سند قطعه زمين شماره2502 واقعدرمهرآوران بعنوان معوض قسمتي ازملك نيروي انتظامي كه حصار كشي گرديده با هماهنگي طرفين ديوار موجود تخريب و ملك در تصرف شهرداري قرار گيرد2- مقرر شد با توجه به تاكيد آن نيرو مبني برضرورت مطابقت مجوز اخذ شده با توافقات بعدي از ستاد كل نيروهاي مسلح موضوع تغيير كاربري ملك معوض به تجاري مجدداً جهت اخذ مجوز لازم به شوراي محترم منعكس گردد. ضمناً نيروي انتظامي نقشه تفكيكي ملك مذكور را نيز جهت ارسال به كميسيون ماده 5 به معاونت شهرسازي و معماري شهرداري ارايه نمايد و شهرداري در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوز هاي لازم و پروانه ساخت جهت تقاضاي نيروي انتظامي و به طور رايگان و به صورت (همكف و زيرزمين) اقدام نمايد. همچنين تغيير كاربري پلاك شماره 1905/6514 و 6516 و غيرو اصلي بخش4 يزد كه توسط شهرداري حصاركشي آن اجرا گرديده است درحاشيه ميدان قاسم به مساحت حدود 840 مترمربع به تجاري پس از درخواست و ارائه مدارك مالكيت از طرف نيروي انتظامي نيز اقدام گردد،عليهذا با عنايت به مشروحه فوق،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح درصورت موافقت اجازه فرمائيد اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي- شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت. ضمناً مقررگرديد هرگونه ادعاهاي احتمالي دراين زمينه نيروي انتظامي پاسخگو باشد .  
* بررسي سوابق پلاك ثبتي واقع درصفائيه متعلق به آقاي محمود مضطرزاده
4- لايحه شماره 502/39445-3/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره3738-4/8/88 :
« احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن با عنايت به بررسي از سوابق پلاك ثبتي شماره 4868/517/6526 بخش4 يزد واقع در صفائيه- خيابان تيمسار فلاحي- خيابان شهيد نيرنگ- كوچه مليكا- بدينوسيله به استحضار مي رساند آقاي محمود مضطر زاده نسبت به دريافت پروانه ساختماني به شماره 14970مورخ 4/6/86 بر روي پلاك فوق اقدام نموده است با توجه به اعلام نظر واحد درامد شهرداري منطقه سه يزد جمعاً مبلغ يك ميلياردو نوزده ميليون ونهصدو هشتادوسه هزارو هفتصد ريال (700/983/019/1 ريال )بابت عوارضات متعلقه محاسبه و اعلام نظر گرديده است و مبلغ چهارصدوشصت وهشت ميليون وسيصدوچهل وشش هزارريال ( 000/346/468 ريال )باقيمانده بدهكاري ايشان بصورت اقساط به شهرداري  مي باشد با توجه به درخواست نامبرده موضوع در كميسيون توافقات منطقه مطرح و طبق توافق بعمل آمده به شماره 912/6081 مورخ 5/3/88 مقرر گرديد بجاي اين بدهكاري (مبلغ چهارصدوشصت وهشت ميليون وسيصدوچهل وشش هزارريال  000/346/468ريال) يك واحد آپارتماني به مساحت7/155 متر مربع از همين پلاك كه براساس نظريه كارشناسان رسمي از قرار هرمتر مربع هيجده ميليون وسيصد هزار ريال ( 000/300/18 ريال ) و جمعاً به مبلغ دوميلياردو هشتصدو چهل ونه ميليون وسيصدو ده هزار ريال ( 000/310/849/2 ريال )برآورد و اعلام نظر گرديده است به شهرداري واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ دوميلياردو سيصدوهشتادميليون ونهصدو شصت وچهار هزار ريال (000/964/380/2 ريال )بابت ساير پلاكات درخواست مالك در منطقه سه تا پايان سال 88 تهاتر گردد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال ي222ك نسخه از تصوير توافقنامه كميسيون توافقات منضم به نمايي از برگ ارزيابي مربوطه خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت اجازه فرمائيد اقدامات لازم معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري و آقاي كشفي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.   ميروكيلي- شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،موافق با توجه به پيش بيني موتور برق اضطراري وكليه آيتم ها وامكانات موجود درزمان كارشناسي ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
جلسه درساعت 15/10 باذكر صلوات خاتمه يافت .