دويست و نودمین جلسه چهارمين دوره شوراي‌ اسلامي شهريزد

صورتجلسه 

دويست و نودمین جلسه شوراي‌ اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت30/16 روز شنبه مورخ 29/3/95 با حضور تمامی اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی قبولی طاعات و عبادات دراین ماه پرخیر و برکت و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروزوفات حضرت خدیجه (س) و شهادت دکتر مصطفی چمران، ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد بتوانیم تداوم دهنده راه آنان باشیم وآنچه را که وظیفه ما می باشد به نحو احسن انجام و تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ می گردد مورد رضایت حق تعالی و شهروندان عزیز قرار گیرد.

1

3

سپس آقای شایق با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، گزارش کاملی از وضعیت در حال حاضر اتوبوسهای واحد شهری متعلق به سازمان اتوبوسرانی و بخش خصوصی و هزینه بالای آن دستگاهها و ضرورت پیگیریهای لازم و جدی از سوی شهرداری و سایر مسئولین استان جهت اخذ     اعتبارات مربوط به سهم دولت برای بهبود وضعیت حمل ونقل شهری و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی ارائه نمود. وی در ادامه از       بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون عمران با حضور معاونت معماری و شهرسازی و کارشناسان مربوطه در رابطه با لایحه ارسالی از سوی شهرداری بابت تسهیل در صدور پروانه ساختمانی وآیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه در اراضی مشاعی جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.

در ادامه جلسه آقای عظیمی زاده شهردار محترم درخصوص اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری جهت تکمیل پارک بزرگ حسن آباد و افتتاح و بهره برداری آن پارک در نیمه ماه مبارک رمضان و همچنین پارک مهرآوران و افتتاح آن در پایان ماه مبارک رمضان، پیشرفت عمرانی پروژه زیرگذر میدان حضرت آیت ا... خاتمی و بهره برداری آن در هفته دولت و پیگیریهای انجام شده از سوی حوزه معاونت معماری و شهرسازی با همکاری سازمان فاوا جهت تسریع و تسهیل درصدور پروانه ساختمانی مطالبی را عنوان نمود. وی در ادامه درخصوص عدم واریز اعتبارات سهم شهرداری بابت وصولی جرائم راهنمایی در سال 94، خواهان پیگیری این موضوع از سوی شورا از استانداری و سازمان مدیریت برنامه ریزی استان گردید.

سپس با توجه به دستورکار جلسه، درخواست مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان درخصوص نحوه اعمال اختیارات قانونی شوراهای اسلامی نسبت به تعدیل تعرفه های آب و فاضلاب و حق انشعاب و اجرای تبصره سه ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری از سال 95 مطرح گردید که آقای خباززاده توضیحاتی را در خصوص بررسی های انجام شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و استعلام های صورت گرفته از سایر استانها جهت اعمال نمودن آن ارائه که پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید موضوع فوق در جلسه آتی شورا مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

مصوبات :

    تملک پلاک  متعلق به آقای انتظاری و شرکاء جهت توسعه پارکینگ فرخی

 

1- لايحه ‌شماره950012486-13/3/95 شهرداري يزد ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951000859- 16/3/95 به شرح ذیل :

«رئیس محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : تملک پلاک ثبتی 4و6و10 فرعی از 5450 بخش 2 یزد واقع در طرح توسعه پارکینگ فرخی، با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد (ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمی رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك ششدانگ  پلاك ثبتي 4 و 6 و10  فرعي از 5450 بخش 2 يزد واقع در طرح توسعه پاركينگ دردست احداث فرخي به كد نوسازي شماره               1 – 85 – 10 – 6 – 1 متعلق به آقاي حبيب ا... انتظاري و شركا  اقدام نمايد و از آنجا كه مالكين نظر كارشناسان رسمي دادگستري مورخ 28/11/93  را قبول دارند. لذا  در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/033/18  ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين گرديد و مقرر شد در ازاي اين بستانكاري قطعات 44 و 45 و 46  از اراضي سليماني جنب اراضي شتردار، جمعاً به متراژ 720 مترمربع و به مبلغ 000/000/680/13  ريال به ايشان واگذار و ما به التفاوت آن به مبلغ 000/000/353/4  ريال پس از انتقال رسمي به نام شهرداري و تحويل ملك نقداً در وجه  ايشان پرداخت گردد . ليكن نظر به اينكه پروژه مذكور داراي كسري اعتبار در بودجه سال جاري ميباشد موضوع در كميته اعتبارات مطرح و مقرر شد مبلغ 000/000/000/9 ريال آن  از محل  آزادسازي پاركينگ منطقه يك به كد 15310200046 و ميزان كسري نيز از محل فروش اموال غير منقول تامين اعتبار گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد .ضمناً در صورت نياز آقاي اهالي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.      عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

   تملک پلاک متعلق به آقای حسین مسعود و شرکاء واقع در طرح میدان جنب سه راه شحنه

 

2-لايحه ‌شماره950001902-21/1/95 شهرداري يزد ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره 951000100- 21/1/95 به شرح ذیل :

«رئیس محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : تملک پلاک ثبتی باقیمانده 6465 بخش 8 یزد واقع در طرح میدان جنب سه راه شحنه ( میدان شورا ) ، با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد (ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك ششدانگ پلاك ثبتي  باقيمانده 6465  بخش 8  يزد واقع در طرح ميدان جنب سه راه شحنه ( میدان شورا)  به كد نوسازي شماره  1 –  9045 -  24 - 5 -1  متعلق به آقای حسين مسعود و شركاء اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/900/323/12  ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ومقرر شده پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك در هفت قسط در وجه ايشان پرداخت گردد. ليكن نظر به  اينكه پروژه مذكور داراي مبلغ 000/900/323/7 ريال كسري اعتبار از رديف  15310200069  در سال 94ميباشد موضوع در كميته اعتبارات مطرح و مقرر شد مبلغ 000/900/323/3  ريال آن از محل آزادسازي 30 متري ادامه آبنما به كد 15310200017  و مبلغ  000/000/000/4 ريال آن از محل آزادسازي 24 متري قندهاري  به كد 15310200031  كاهش و به کد 15310200069 تملک تقاطع شحنه اضافه شود. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً در صورت نياز آقاي آهالي  جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 20/19خاتمه يافت.