دويست و نودمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و نودمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  دويست و نودمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزچهارشنبه مورخ 13/8/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص) ،فرارسيدن سيزدهم آبان سالروز تسخيرلانه جاسوسي آمريكا به دست دانشجويان پيرو خط امام ، روز ملي مبارزه با استكبار جهاني ، روز دانش آموز را به ملت شهيد پرور ايران بخصوص دانشجويان تبريك وتهنيت عرض نمود واز خداوند متعال عزت وسربلندي ميهن عزيز اسلامي را مسئلت نمود . وي درادامه تأكيد نمود شهرداري با توجه به نقشه تهيه شده در راستاي ادغام نمودن شهرهاي حميديا وشاهديه به شهر يزد وبا عنايت به كمبود نيروي كارآمد وبا تجربه دراداره حقوقي جهت پيگيري موارد شهرداري درمراجع قضايي وآماده نمودن قبوض نوسازي ودقت درارقام واعداد با همكاري سازمان فاوا وهمچنين پيگيري اخذ اعتبارات دولتي جهت كشتارگاه صنعتي ،اقدامات لازم را معمول نمايد .
   سپس آقاي ميرحسيني درسخنان پيش از دستور مواردي درخصوص وضعيت درحال حاضر كميسيون هاي ماده صد ونحوه صدور آراء وهمچنين اجراي احكام صادره توسط شهرداري وهمچنين مأموريت انجام شده به اصفهان با معيت آقايان پارسائيان وسرهنگ شجاع (نيروي انتظامي)وساجدي فر(مسئول اجرائيات شهرداري) در رابطه با بازديد از كلانتري شهرداري اصفهان و فعاليتها واقدامات وعملكردآن كلانتري از جمله جلوگيري وممانعت از ساخت وسازهاي غيرمجاز مازاد بر پروانه ، تخريب هاي صورت گرفته براساس آراء صادره كميسيونهاي ماده صد ، سدمعبر ومزاحمت ها ، جمع آوري اجناس ، استفاده از نيروهاي مجرب با مدرك تحصيلي بالا ، حمايت مسئولين استاني مطالبي مطرح نمود .
   سپس سركارخانم حيدري ضمن عرض تبريك فرارسيدن روز13 آبان گزارش كامل ازمأمورتشان به اردبيل درخصوص شركت درپنجمين اجلاس مجمع مشورتي بانوان عضوشوراهاي اسلامي كلان شهرها ومراكزاستانها با موضوعات طرح سبزي پاك وبسته بندي نمودن آن جهت توانمندسازي زنان،آزاد سازي زنان زنداني بي سرپرست و اختصاص اعتبارات لازم دراين زمينه ، ايجاد پارك بانوان ودفتر مشاوره جهت بانوان با كمك شهرداريها ، اختصاص تاكسي تلفني بي سيم براي بانوان جهت اشتغالزايي ،‌بررسي پيشنهادات مربوط به اصلاح الگوي مصرف ، تأمين آسايشگاه براي جانبازان كشوري ارائه نمود .
   درادامه با توجه به هماهنگي بعمل آمده آقاي دكتر سليمان پور مديركل محترم اداره پزشكي قانوني يزد وآقاي دكتركمالي معاونت مربوطه درخصوص عملكردوفعاليتهاي درحال حاضر ومشكلات ومعضلات آن اداره درجلسه حضور يافتند كه درابتدا رياست شورا ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند وبا گراميداشت روز سيزدهم آبان اظهارداشت : با توجه به عدم امكانات وتجهيزات وفضاي كاري نامناسب ومراجعه كنندگان متعدد ، درحال حاضر آن اداره نمي تواند پاسخگوي اين همه خواسته هاي ارباب رجوع كه به نوعي داراي مشكل هستند باشد لذا اميداست با درايت وحمايت كليه مسئولين استان وبا همت مديريت آن مجموعه ، برنامه ريزي وتدابير لازم انديشيده شود تا علاو بر حل مسائل ومشكلات ، آن اداره بتواند حتي در روزهاي تعطيل با توجه به ضرورت واهميت پاسخگو وجوابگوي مراجعه كنندگان باشد .
   سپس آقاي دكتر سليمان پور مديركل محترم اداره پزشكي قانوني يزد ضمن تقديروتشكر از رياست واعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه اظهارداشت : متأسفانه اداره پزشكي قانوني يك سازمان مظلوم وواقعاً مهجور است كه باامكانات كم وداشتن ارباب رجوع زياد نمي تواند پاسخگوي نياز مراجعه كنندگان باشد وچون كار پزشكي قانوني حساس وازاهميت بسزايي برخوردارمي باشدوطبق آمارنودوپنج درصدآراء قضات دادگستري ازگواهي هاي صادرشده توسط پزشكي قانوني رأي صادر مي شود بايد ازهرلحاظ با ايجاد امكانات بيشتر توجه خاص وويژه اي به اين مجموعه شود تا بتوان به مراجعه كنندگاني كه به دليل درگيري خانوادگي ، تصادف ، ضرب وجرح و.... به اين اداره رجوع مي نمايند بتوان بهتر پاسخگو بود . وي درادامه با عنايت به سطح انتظارات وتوقعات مردم وحجم بالاي ترافيك شهروموقعيت پزشكي قانوني درمركزشهر وداشتن ارباب رجوع زياد و مسائل و مشكلات و كمبودهاي اداره پزشكي قانوني را به شرح ذيل مطرح نمود واز مسئولين مربوطه خواست تا باحمايت همه جانبه نسبت به برطرف نمودن آن با توجه به ضرورت واهميت موضوع اقدامات لازم معمول نمايند .
- با توجه به ساخت وسازهاي انجام شده بدليل نداشتن فضاي فيزيكي ومحيط كاري وساختمان اداري مناسب جهت پاسخگويي بهتر به مراجعه كنندگان ، شهرداري درخصوص معافيت عوارض وبخشودگي جرائم كميسيون ماده صد همكاري ومساعدتهاي لازم معمول نمايد .
- درجهت اضافه نمودن يك طبقه ساختمان براي احداث سالن كنفرانس وجلسات اتاق معاينات ، نمازخانه ، سالن اداري ، شهرداري ضمن هرگونه همكاري مجوزهاي لازم را دراين زمينه صادر نمايد .
- واگذاري يك قطعه زمين جهت احداث سالن تشريح وسردخانه از طريق ترك تشريفات با همكاري ومساعدت مسكن وشهرسازي وشهرداري درمحدوده نوار حاشيه سبز بعد ازميدان خلدبرين باتوجه به مصوبات سفردور اول رياست محترم جمهوري به يزد .
- ايجاد وبرقراري سيستم اتوماسيون اداري جهت دقت وسرعت درپاسخگويي به ارباب رجوع وخريد كامپيوتر با لوازم جانبي آن وتخصيص اعتبارات لازم دراين زمينه .
- تخصيص اعتبارات لازم براي كاركنان وامكان استفاده از فضاها وامكانات تفريحي ورفاهي استان جهت تقويت روحي وجسمي كاركنان .
- تأمين امكانات وتجهيزات لازم جهت انجام مأموريت هاي شهرستان واختصاص يك دستگاه آمبولانس جهت حضور درصحنه جرم .
   وي درپايان درخواست نمود درجهت رفع مسائل ومشكلات اداره پزشكي قانوني اعضاي شوراي اسلامي شهر بازديدي ازآن مجموعه داشته باشند .
   درادامه جلسه هريك از اعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان محترم وبا گراميداشت سالروز 13 آبان وتقديروتشكر از عملكرد خوب اداره كل پزشكي قانوني يزد مطالبي را درخصوص ساماندهي وضعيت درحال حاضر با توجه به فضاي كم وناكافي به دليل تعدد وتراكم مراجعات مردمي وافراد آسيب ديده و نداشتن امكانات وتجهيزات جهت پاسخگويي بيشتر وبهتر ارباب رجوع وهمچنين شرايط حساس كاري وصدور گواهي جهت دادگستري وتخصيص محل مناسب اداري وتأمين پاركينگ جهت دسترسي آسان مردم به آن اداره وپيگيري لازم درجهت تأمين اعتبارات لازم براي حقوق پرسنل وغيره ارائه نمودند . 
مصوبات  :
* تملك املاك شركت سهامي آب منطقه اي يزد
1- لايحه شماره 502/40376- 7/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3851- 11/8/88 :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، وبا توجه به اينكه براساس تبصره دو و سه ماده 96 قانون شهردرايها پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و تأييد استاندار – نهادهاي دولتي مكلفند املاك خود را كه در مسير طرحهاي عمراني شهرداريها قرار ميگردد بصورت بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند نظر به اينكه در حال حاضر جهت اجراي طرح تقاطع چهارراه معلم ضروريست بخشي از املاك شركت سهامي آب منطقه اي يزد به مساحت تقريبي 50/121 متر مربع كه در مسير اجراي پروژه فوق واقع است آزاد گردد خواهشمند است ضمن طرح موضوع مقرر فرمائيد ضمن هماهنگي با استاندار محترم و شركت سهامي آب منطقه اي يزد در اسرع وقت بخش در مسير ملك مذكور را در اختيار شهرداري يزد قراردهند ضمناً آقايان عظيمي زاده وخواجه منصوري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، ضمن موافقت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد شهرداري ضمن هماهنگي با استاندار محترم واخذ مجوز لازم مراتب را به شركت سهامي آب منطقه اي يزد ابلاغ وطبق مفاد قانون موصوف نسبت به تصرف ملك مورد نظر اقدام ونتيجه را به شورا گزارش نمايند .
 
* درخواست معافيت نوسازي مجتمع نگين  
2- لايحه شماره 230/33559- 2/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3141- 4/7/88 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، همانگونه كه مستحضريد شهرداري يزد علي رغم عدم تكليف قانوني ، نسبت به ارسال قبوض نوسازي در سال 87 اقدام نموده است ، ليكن به دليل عدم اختصاص كد نوسازي به پاره اي از املاك شهر از جمله مجتمع مسكوني نگين و چند مجتمع مشابه ديگر ، امكان توزيع قبوض نوسازي در موعد قانوني ميسور نگرديده است ، لذا پيشنهاد مي گردد در خصوص چنين مجتمع هاي مسكوني و واحدهايي كه به علت عدم وجود كد نوسازي ، قبوض مربوطه توزيع نشده است ، جريمه ديركرد عوارض معوقه محاسبه و اخذ نگردد . بديهي است شهرداري ملزم به ارسال فيش نوسازي به مالكين موصوف و پيگيري در خصوص اخذ عوارض متعلقه خواهد بود .خواهشمند است دستور فرماييد پس از تصويب امر به ابلاغ گردد. ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .ضمناًمقررگرديد كليه كسانيكه بعلت نداشتن كدنوسازي ، قبوض نوسازي به آنان واصل نگرديده است از پرداخت عوارض نوسازي معاف شوند.
 
* بررسي سوابق پلاك شماره 14/8611 بعداز احداث بلوار امام جعفر صادق (ع) 
3- لايحه شماره 502/33568- 2/7/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3131- 4/7/88 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهادهاي شماره 505/30319 مورخ 26/6/88 و شماره 502/48773-12/10/87 و بازگشت به مصوبه هاي شق 3-1 از بند يك صورتجلسه مورخ 9/8/87 و بند 2 صورتجلسه مورخ 29/11/87 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار مي رساندبا عنايت به بررسي از سوابق پلاك شماره 14/8611 بخش 4 يزد بعد از احداث بلوار امام جعفر صادق(ع) زمين كوچه قبلي مازاد بر عرض جلو پلاك مذكور باقي مانده است كه مالك از طريق منطقه دو شهرداري درخواست خريد زمين مازاد را نموده كه موضوع توسط منطقه طي نامه شماره 813/11189 -28/5/87 به اداره املاك و قراردادها ارسال شده است و اداره املاك ضمن تهيه كروكي زمين مازاد جهت تعيين ارزش هر متر مربع مجدداً موضوع را به هيأت كارشناسي رسمي ارجاع و براساس نظريه مذكور از قرار هر متر مربع يازده ميليون ريال ( 000/000/11 ريال)جمعاً به مبلغ چهارصدو بيست وشش ميليون ودويست وپنجاه هزارريال ( 000/250/426 ريال )برآورد و اعلام نظر گرديده است و با عنايت به اينكه قبلاً زمين مازاد جلو پلاك شماره 3/8611 بخش 4 يزد طبق شق (د) از بند 15 صورتجلسه مورخ 14/7/86 آن شوراي محترم به مالك پلاك مذكور واگذار شده است و بعنوان پاركينگ بر معبر در نظر گرفته شده است لذا مالك اين پلاك هم درخواست خريد زمين مازاد و استفاده بعنوان پاركينگ بر معبر را دارد عليهذا با عنايت به مشروحه ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي مربوطه و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع مجدداً در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد فروش زمين 7201-2-417 اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* طرح اصلاحي بلوار خاتم 
4- نامه شماره 310/30885- 17/6/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2921- 22/6/88 :
« شوراي محترم اسلامي شهرسلام عليكم ؛ احتراماً ، به پيوست چهارنسخه طرح اصلاحي بلوار خاتم به انضمام گزارش توجيهي و CD مربوطه جهت بررسي وتأئيد ارسال مي گردد . خواهشمنداست پس ازبررسي نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد . ميروكيلي - شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ،باتوجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون عمران و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف‌، موافق پيشنهاد فوق مورد تأئيد قرارگرفت .
 
جلسه باذكرصلوات درساعت 45/10 خاتمه يافت .