دويست و شصت و دومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و شصت و دومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
     دويست وشصت ودومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت15/16 روزچهارشنبه مورخ20/4/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد .   
    درابتدا رياست شورا ضمن گراميداشت ايام پرخيروبركت ماه رجب وايام البيض از استقبال خوب وچمشگير برادران وخواهران مؤمن يزد درمراسم اعتكاف وهمچنين برگزار كنندگان اين مراسم تقدير وتشكر نمود . سپس بمناسبت درگذشت آقاي مهدي آذريزدي نويسنده دانا وتوانا درزمينه كتب ادبيات كودك ونوجوان كه مايه افتخار شهر دارالعباده بود را به ملت شهيد پرور يزد تسليت عرض نمود واز خداوند متعال طلب مغفرت وآمرزش وعلو درجات براي آن مرحوم وصبري عظيم واجري جزيل براي بازماندگان مسئلت نمود .
   وي درادامه از عملكرد وفعاليت خوب كميسيونهاي داخلي شورا وهمچنين ازمعاونت خدمات شهري آقاي اميري به دليل تشكيل كارگروه ، طرح جامع بازيافت وپيگيري طرح توسعه فضاي سبز تقدير وتشكر نمود ودرادامه از مأموريتشان به اصفهان با حضور آقاي ميرحسيني رياست كميسيون خدمات شهري وتني چند از مسئولين مربوطه شهرداري وبازديد از مجموعه كارخانه كمپوست اصفهان توضيحاتي ارائه نمودند . سپس طبق دستور كار جلسه آقاي ميروكيلي شهردار محترم گزارشي از وضعيت شهرداري پيرامون اقدامات انجام شده وبرگزاري مناقصه عمومي جهت احداث پاركينگ مجيبيان ، آسفالت معابر وپيگيريهاي انجام شده بابت تملك پلاكها جهت احداث پاركينگ درمناطق وهمچنين گزارش كاملي ازمأموريتشان به تهران جهت شركت درسومين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي وتغيير روش مالي وحسابداري از سيستم نقدي به تعهدي ، ارائه نمود .
   درادامه جلسه اعضاي شورا مواردي را بشرح ذيل مطرح نمودند وخواستار رسيدگي آن ازسوي شهرداري شدند :
آقاي فقيه خراساني :
- پيگيريهاي لازم از سوي واحد درآمد شهرداري جهت اخذ وام وتسهيلات بانكي براي تسريع در روند امور اجرايي پروژه هاي چهارراه معلم .
- تأكيد مجدد مبني بر اعزام نمودن يك نفر از پرسنل شهرداري به وزارت كشور وسازمان شهرداريها بعنوان رابط جهت پيگيري موضوعات شهرداري .
آقاي حرزاده :
- باتوجه به درخواست اهالي كوي باغ گندم مبني برتملك پلاكهاي مجاورجنب حسينيه جهت احداث پاركينگ درون محله اي براساس بند2صورتجلسه مورخ23/2/88شورا، شهرداري تاكنون چه اقداماتي رادراين راستا انجام نموده است .
- تأكيدمجددمبني برپيگيري قراردادهاي منعقده ازسوي شهرداري باشركت لسان گرافيك ومؤسسه تبليغاتي كسري .
آقاي كوچك زاده :
- ارسال گزارش اقدامات انجام شده بصورت ماهيانه به شورا توسط شهرداريهاي مناطق وناحيه تاريخي دررابطه با انجام آسفالت و روكش آسفالت درسطح شهر .
- ارائه گزارش توسط شهرداري ازفعاليتها واقدامات انجام شده  تاكنون دررابطه باعقب نشيني ديوارپلاك متعلق به نيروي انتظامي در مسير ميدان شهداي محراب تا ميدان ابوذر .  
- شهرداري تاكنون دررابطه باتملك وآزادسازي املاك درچهارراه معلم مربوط به آزادسازي بخشي از اداره كار وامور اجتماعي وپيشرفت كارامكان سنجي حمل ونقل ريلي،طرح تفضيلي شهريزدوبافت فرسوده چه اقداماتي انجام نموده است ؟
- اقدامات لازم جهت تهيه طرح براي ساماندهي مكان سيدالصحرا وهمچنين تهيه طرح هاي آينده مورد نياز شهر ازجمله تقاطع چهارراه مهديه ، فضاي سبز ، تالاربزگ شهر و ساختمان جديد شوراي اسلامي شهرازسوي شهرداري وهمچنين ضرورت بررسي وانتخاب روشهاي افزايش درآمدها و تقليل هزينه ها را درشهرداري متذكر شد براي اين منظورتسريع درتشكيل كارگروه اقتصادي يا اطاق فكرمتشكل از تعدادي ازكارشناسان شهرداري ، شورا و كارشناسان اقتصادي شهر را خواستار شد.
* مصوبات :
*تعيين نماينده درجلسه تعيين ارزش معاملاتي املاك
 1- نامه شماره5276–17/4/88 مديركل امورمالياتي استان يزدثبت دبیرخانه شورابشماره1849- 20/4/88مبني برمعرفي سه نفرازاعضاي شوراي اسلامي شهرجهت شركت درجلسات كميسيون تعيين ارزش معاملاتي املاك شهرستان يزد وحومه موضوع اصل138قانون اساسي درخصوص نقل وانتقال املاك وحق واگذاري محل مربوط به سال 88 موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد آقايان محمدرضا كوچك زاده ، ناصر پارسائيان و مجيد زرگرباشي به عنوان نمايندگان اين شورا درجلسات فوق حضور يابند .
  
*قرارداد منعقده بين شهرداري و شركت آساگستر ايرانيان   
2- نامه شماره 114/19705–14/4/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1771- 16/4/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛ بدينوسيله به پيوست يك نسخه تصوير برابر با اصل قرارداد منعقده شهرداري يزد با شركت آساگستر ايرانيان درخصوص مشاركت در بهره برداري ازجايگاههاي عرضه سوخت CNG شهيد دهقان (تقاطع بلوار آزادگان وبلوار شهيد دهقان ) ،كوثر(ميدان امام حسين ، ابتداي بلوار كوثر) ونواب (ادامه خيابان شهيد مدني) تقديم مي گردد . به استحضار مي رساند عمليات مربوط به انتخاب بهره بردار توسط دفتر سرمايه گذاري وامور مشاركتهاي شهرداري وبا دعوت ورقابت هفده شركت واجد شرايط ومورد تأئيد شركت گاز خودرو ايران انجام شده كه پس از اخذ پيشنهادات درمهلت مقرر وبررسي همه جانبه به موجب صورتجلسه مورخ 16/3/88 كميسيون امور مشاركتهاي شهرداري ، شركت آساگستر به عنوان بهره بردار جايگاههاي ياد شده انتخاب گرديده است .لازم به ذكر اينكه با توجه به مفاد قرارداد وبراساس برآورد مصرف گاز جايگاههاي ياد شده درسال 87 ، با اجراي اين قرارداد وبدون تقبل هيچ هزينه اي ماهيانه بالغ بر 300 ميليون ريال درآمدعايد شهرداري مي گردد. يادآورمي شودبا توجه به اطلاعات كسب شده ازوجود نواقص درقراردادها وبروز مشكلات در تعامل ساير بهره برداران جايگاهها با شهرداريها درسطح كشور ،دفتر سرمايه گذاري وامور مشاركتهاي شهرداري با پيش بيني موضوع ودرراستاي جلوگيري از هرگونه تعطيلي جايگاهها ودرنهايت ممانعت از بروز هرگونه مشكل درعرضه سوخت به شهروندان ، با صرف بيش از 160 ساعت / نفركارشناسي ، اهرمهاي مالي وقانوني را درتدوين اين قراردادمورد نظر ولحاظ قرارداده است .لذا با توجه به مهلت باقي مانده جهت تحويل وتحول جايگاهها (31/4/88) ، خواهشمنداست موضوع باقيددوفوريت درشوراي اسلامي شهرمطرح گردد تادرصورت تصويب قراردادتوسط آن شوراي محترم ، شهرداري نسبت به انجام مراحل ابلاغ قرارداد وتحويل جايگاهها به بهره بردار اقدامات لازم وقانوني را به عمل آورد. ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به توضيحات شهردار محترم وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
  
*حسابهاي في مابين شركت آب وفاضلاب استان يزد وشهرداري
3- لايحه شماره 204/19631–14/4/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1744- 14/4/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، با عنايت به صورتجلسه في مابين شركت آب وفاضلاب استان يزد وشهرداري درمورد حسابهاي في مابين (تصوير پيوست) ، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد به شرح ذيل دراصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد :
بدهي شهرداري به سازمان آب وفاضلاب :
1- مانده آب بهاء تا پايان سال 87 به مبلغ نه ميلياردو پانصدو شصت ميليون و دويست وهيجده ريال (9.560.000.218 ريال) از محل كد 01-420-512 ديون جاري افزايش يابد .
2- هزينه جابه جايي تأسيسات آب وفاضلاب ميدان شهداي محراب ، امام حسين ، امام علي وچهار راه معلم جمعاً هشت ميلياردو چهارصدو نودوهشت ميليون وپانصدو شصت وسه هزارو هشتاد ريال (8.498.563.080 ريال) كد 01-020- 539 ديون حاصل از پروژه هاي اجرايي افزايش يابد .
3- هزينه جابه جايي تأسيسات فاضلاب ميدان امام حسين به مبلغ يك ميلياردو يكصدوچهارده ميليون و ششصدو پنجاه وسه هزارو ششصدو پنجاه ويك ريال (1.114.653.651 ريال) كد 01-020- 539 ديون حاصل از پروژه هاي اجرايي افزايش يابد .
جمع بدهي : نوزده ميلياردو يكصدو هفتادو سه ميليون و دويست وشانزده هزارو نهصدو چهل ونه ريال (19.173.216.949 ريال).
بدهي سازمان آب وفاضلاب به شهرداري :
1- بابت خسارت آسفالت از طريق اجراي طرح هاي اصلاح وتوسعه عمران مبلغ چهار ميلياردو هشتصد ميليون ريال (4.800.000.000 ريال) كد 3101- 1- 413 ترميم وحفاري آسفالت افزايش يابد .
2- بابت مابه التقاوت زمين هاي واقع در مهرآوران مبلغ پانصدو شش ميليون ويكصدو پنجاه هزار ريال (506.150.000 ريال)كد 7201- 2- 417 فروش زمين افزايش يابد .
3- بابت 510 متر پاركينگ بر معبر به مبلغ ده ميلياردو دويست ميليون ريال (10.200.000.000 ريال) كد 2102- 1- 412 عوارض حذف پاركينگ افزايش يابد .
4- بابت حصار كشي وبهاي خدمات شهري انبار پشت پايانه به مبلغ سه ميلياردو سيزده ميليون و نهصدو پنجاه وشش هزارو پانصدو هفتادو پنج ريال (3.013.956.575 ريال) كد 1202- 2- 411 افزايش يابد .
5- بابت عوارض آب بهاء مربوط به 3% از عوارض مأخوذه از صورت حسابهاي آب بهاي مشتركين از سال 86 تا پايان شهريور 87 به مبلغ يك ميلياردو سيصدو نودو نه ميليون ششصدو هشتادو پنج هزارو هشتصدو هفتادو دو (1.399.685.872 ريال) كد1105 – 1- 411 عوارض آب بهاء مشتركين افزايش يابد .
جمع بدهي : نوزده ميلياردو نهصدونوزده ميليون و هفتصدو نودو دو هزارو چهارصدو چهل وهفت ريال (19.919.792.447 ريال) ضمناً آقاي مجيدي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .  ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون برنامه وبودجه كليات پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .ضمناً با توجه به اينكه دربودجه سال جاري شهرداري براي رديفهاي اعلام شده درپيشنهاد فوق مبالغ چشم گيري درنظر گرفته شده است لذا با افزايش بودجه در رديفهاي مورد نظر مخالفت گرديد كه مقرر شد به منظور شفاف سازي حسابهاي في مابين ، شهرداري نسبت به ايجاد حساب في مابين درحسابهاي دفتري خود اقدام نمايد وموارد مندرج درصورتجلسه مربوطه را به اين حساب منتقل نمايد .
 
*فعال نمودن سيستم اتوماسيون اداري جهت ساماندهي كليه پرونده هاي كميسيون ماده پنج
4- لايحه شماره 204/16107–26/3/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1390- 27/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، با عنايت به صورتجلسه مورخ 21/2/88 (تصوير پيوست) شهرداري يزد درنظر دارد جهت فعال نمودن سيستم اتوماسيون اداري نسبت ساماندهي كليه پرونده هاي كميسيون ماده پنج واداره طرحهاي شهرسازي با هدف كاهش مكاتبات اداري وافزايش سرعت ودقت دراموراقدام نمايد.لذا خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدبراساس ماده 19 آئين نامه مالي تفاهم نامه اي با اين منظور به مبلغ يكصدو پنجاه ميليون ريال( 150.000.000 ريال ) با سازمان آمار وفناوري اطلاعات منعقده ومبلغ يكصدو پنجاه ميليون ريال( 150.000.000 ريال ) از محل كد 01-030- 539 هزينه هاي پيش بيني نشده كسر وبه كد 20- 040 – 531 ساماندهي كليه پرونده هاي اداره طرحهاي شهرسازي اضافه ودراصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد . ضمناً آناليز قيمت ضميمه مي باشد . ضمناً آقاي شفيعي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي  مي گردد . ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق با مبلغ يكصدوسي ميليون ريال (130.000.000 ريال) در قبال بررسي پنج هزار ( 5000 هزار ) پرونده مورد تصويب قرار گرفت .
  
جلسه با ذكرصلوات در ساعت 15/19خاتمه يافت.