دويست و سي و نهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

دويست و سي و نهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
  دويست وسي ونهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 30/16 روز سه شنبه مورخ8/2/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
 درابتدا رياست شورا ضمن عرض تبريك بمناسبت فرارسيدن روز شوراها ، از اعضاي شورا درخواست نمود تادرجلسه اي كه به همين منظوردر روز چهارشنبه 9/2/88 درسالن شهيد منتظر قائم استانداري كه همزمان با سراسر كشور از طريق ويدئو كنفرانس وبا سخنان رياست محترم جمهوري برگزار مي گردد حضور بهم رسانند. سپس آقاي كوچك زاده دررابطه با مشاركت شهرداري با شركت ايساتيس پلاست جهت توليد انواع مصنوعات پلاستيكي مورد نياز شهرداري ، از بررسي هاي بعمل آمده با حضور اعضاي آن شركت دركميسيون خدمات شهري ومباحث مطرح شده پيرامون محصولات ، مواد اوليه ، ظرفيت توليد، فروش كل ، سرمايه گذاري ثابت وكل ومشخصات فني اين پروژه توضيحات كامل وجامع ارائه نمودند كه پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ،مقررگرديد شهرداري دراين راستا پيشنهادات كامل وجامع خود را طي لايحه اي تنظيم وجهت بررسي وتصميم گيري نهايي به شورا تقديم نمايند . 
 سپس طبق دستور كار جلسه وبراساس بند 1 صورتجلسه مورخ 2/2/88 شورا ، از مدير منطقه ، معاون ، سازمان وادارات نمونه سطح شهر وهمچنين كساني كه درسال 87 سال " نوآوري وشكوفايي" با شوراي اسلامي شهر وشهرداري كمال همكاري وتعامل داشتند به ترتيب از آقاي جنايي سرپرست ناحيه تاريخي شهرداري بعنوان شهرداري نمونه ، آقاي عظيمي زاده سرپرست حوزه معاونت امور عمراني شهرداري بعنوان معاون نمونه ، سركار خانم مرشدي مديرعامل سازمان پاركها وفضاي سبز بعنوان سازمان نمونه ، آقاي دهقان مدير عامل سازمان عمران شهرداري بدليل بهره برداري بموقع پروژه پل راه آهن ميدان همافر، آقاي ريسمانيان مدير عامل سازمان همياريهاي شهرداري بدليل بهره برداري بموقع پروژه پل راه آهن خيابان آيت ا...كاشاني ، آقاي جواد دشتي مديرعامل سابق سازمان اتوبوسراني به پاس زحمات وخدمات شايسته درطول خدمت آقاي عباس اميري رياست ستاد تسهيلات نوروزي در شهرداري ، آقاي راسخي نژاد مشاور شورا ، آقاي شبانكاره مدير عامل سازمان خلدبرين ، آقاي وصال كارمند نمونه شورا ، آقاي دهقان پور پرسنل شورا ، درصحن علني با اهداء لوح سپاس تجليل بعمل آمد . درادامه جلسه با توجه به فرارسيدن نهم ارديبهشت ماه سالروز تشكيل شوراها ، با عنايت به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي وبا دعوت از اعضاي محترم دوره هاي اول ودوم شوراي اسلامي شهر يزد وخانواده زنده يادحاج اسكندر اصلاني وشهرداران سابق و همچنين دعوت از آقاي ميرسعيدي معاونت محترم امور عمراني استانداري ، آقاي علي اكبريان فرمانده محترم نيروي انتظامي ، آقاي مقوم مدير كل محترم اداره مخابرات استان درجلسه حضور يافتند .
 درابتدا رياست شورا ضمن عرض خيرمقدم وخوشامد گويي به ميهمانان وعرض تبريك فرارسيدن روز شوراها وبا گراميداشت سال اصلاح الگوي مصرف وگراميداشت ياد وخاطره رئيس فقيد شوراي اسلامي شهر يزد حاج اسكندر اصلاني دررابطه با عملكرد دوسال اخير شورا از جمله فعاليتها واقدامات انجام شده در شهرداري وسازمانهاي وابسته ، برگزاري جلسات علني شورا وكميسيونهاي داخلي ، حضور درمساجد محلات وانتخاب شورايارها و.... توضيحات لازم ارائه نمود واز عدم همكاري وتعامل صدا وسيماي مركز يزد جهت پوشش خبرهاي مربوط به شهرداري وشوراي شهر گلايه وخواستار رفع مشكلات گرديد . سپس آقاي ميرسعيدي معاونت محترم امور عمراني استانداري ، ضمن عرض تبريك روز جهاني كارگر ، هفته معلم ، روز پرستار وهمچنين هفته شوراها وتقدير وتشكر از اعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه اظهار داشت شوراها با توجه به گذشت چند سال از عمرآنها وكسب تجربه خوب آنها تاكنون توانستند خدمات شايسته وارزنده اي درسطح شهر وكشور انجام دهند كه اين نشان دهنده دلسوزي وهمدلي وافزايش كارآيي آنان بوده است . ايشان درادامه اين نكته را يادآور نمود شورا بايد درزمينه هاي مختلف يك قدم از شهرداري وساير ادارات ديگر جلوتر باشد چون شورا مرجع تصميم گيري براي شهرداري وشهر است وشهرداري اداره كننده شهر درتمام فصول سال ،كه كار شهرداري به صورت حجمي وتوقف پذير نيست بايد به گونه اي برنامه ريزي شود تا هيچ وقفه اي درامور شهر پيش نيايد واز انجام كارها واقدامات صورت گرفته شورا دررابطه با تعيين وتصويب عوارض شهرداري درسال 88 وبا يك كار كارشناسي شده وبرگزاري جلسات متعدد وبا اطلاع رساني به موقع وكامل به همشهريان كه نشان از همدلي ويكدلي اعضاي شورا درتصميم گيري لايحه شهرداري بوده است تقدير وتشكر نمود .
 درادامه جلسه هر يك از اعضاي محترم در دور اول ودوم وشهرداران اسبق ضمن تقدير وتشكر از اعضاي شوراي شهر بخاطر برپايي اين جلسه وعرض تبريك فرارسيدن سالروز تشكيل شوراها ديدگاهها وپيشنهادات خودرا درمورد مسائل شهر وشهرداري به شرح ذيل مطرح نمودند :
آقاي شرافت :
ايشان درابتدا توضيحاتي درخصوص قانون شوراها وشهرداري درمديريت شهري ومحلي ارائه نمود وضمن بر شمردن برخي از مسائل ومشكلات مربوط به ساخت وسازها وتشويق مردم به رعايت نمودن مقاوم سازي به خصوص دربافت قديم درخواست نمود شورا با برنامه ريزي هدفمند وايجاد مديريت محلي با حضور وهمكاري مردم جهت شفاف سازي مسائل وبر طرف نمودن آن ،گامهاي مؤثر ومفيد بردارد .
آقاي اولياء :
- به منظور ارزيابي نمودن عملكرد شورا درچند سال گذشته با نمونه گيري ونظر سنجي از نظرات مردم فعاليت شورا مورد بررسي قرار گيرد تا به صورت مستند ومستدل مشخص گردد شورا چه ميزان موفقيت داشته است .
- عملي نمودن ولحاظ نمودن اصلاح الگوي مصرف در مديريت شهري وجلوگيري وپرهيز از دوباره كاريها توسط شهرداري درعمران وآباداني شهر نظير روكش نمودن آسفالت ، فضاي سبز شهري ، طراحي ومطالعات پروژه ها وتوجه ويژه شورا درجهت استفاده از امكانات موجود براي بافتهاي فرسوده وبهسازي ونوسازي بافتهاي شهري .
آقاي ارسلاني زاده :
- بررسي هاي لازم وبرنامه ريزي مدون درجهت تعيين نرخ كرايه ميني بوس هاي كارخانجات وپي گيري درجهت اجراي آن .
آقاي فرشي :
- ارائه راهكارهاي مناسب وبرنامه ريزي هدفمند درجهت ترغيب وتشويق وايجاد انگيزه مردم براي ساخت وسازهاي مجاز ورعايت اصول ضوابط ومقررات شهرسازي وارائه تسهيلات لازم از سوي شهرداري درجهت مكانيزه نمودن صدور پروانه ساختماني .
سركار خانم يادگار :
- فعاليت وعملكرد شورا وشهرداري ومديريت واحد شهري ازمردم نظر سنجي وارزيابي گردد .
- جلوگيري از ساخت وسازهاي غير مجاز وآسان نمودن شرايط صدور پروانه ساختماني وايجاد هماهنگي مأمورين فني شهرداري دربازديد از ساختمانها وغيره ، دقت نظردرآزادسازي ها وتملك پلاكها توسط شهرداري صورت گيرد .
- برنامه ريزي مسئولين درجهت رسيدن به شهري سالم ، آباد وبا نشاط
- با توجه به ركوداقتصادي وكمتر شدن درآمد، بودجه شهرداري اصولي وبا برنامه تنظيم گردد وهمچنين رديفي جهت فعاليت ورزشي مثل سالهاي گذشته درنظر گرفته شود .  
 سركار خانم قياسي :
- جهت زيبا سازي شهر ونظم بخشيدن به خيابانهاي جديد الاحداث درسطح شهر ، شهرداري تدابيري را درجهت هرچه زودتر ساخت وسازها درحاشيه خيابانها بيانديشد .
- شهرداري همچون گذشته دربيلبوردها وتابلوهاي تبليغاتي شهر جهت ارتقاء سطح فرهنگ شهروندي وآموزش ديني نسبت به درج روايات ، احاديث ونكات اخلاقي واسلامي اقدام نمايد .
- پيگيريهاي لازم از سوي استانداري وتعامل وهمكاري دستگاههاي مربوطه جهت ساماندهي ونظم بخشيدن مسير يزد به مشهد انجام گردد .
- بهره برداري واتمام كامل پل ميدان راه آهن همافر با توجه به ورودي شهر وزيبا شدن شهر .
آقاي سيد علي اكبر آرامون :
دربحث مديريت شهري چون مردم در اين زمينه حرف اول را مي زنند بايد همكاريهاي لازم با دستگاهها داشته باشند تا درجهت اجراي اين مديريت با برنامه ريزي هاي اصولي وهدفمند به نتيجه رسيد .
- با توجه به اينكه بحث مشاركت مردم مي تواند درمديريت واحدشهري وهمچنين پيشبرد اهداف شهرداري دراجراي پروژه هاوغيره مؤثر باشد بايددراين زمينه اطلاع رساني مناسب وزيادي جهت آگاهي مردم انجام گيرد.
سرهنگ علي اكبريان :
ايشان درابتدا دررابطه با بحث مديريت شهري اظهار داشت : چون بخش عمده كار نيروي انتظامي تأمين امنيت اجتماعي مي باشد لذا بايد درهمه ابعاد بخصوص بحث فرهنگ عمومي شهر بايد يك برنامه ريزي هدفمند داشته باشيم تا با كمك ساير دستگاهها بتوانيم امنيت جامعه را سروسامان دهيم . وي درادامه گفت : با توجه به اينكه اتباع بيگانه و خارجي ومهاجرت بعضي از هموطنان از استانهاي سيستان وبلوچستان و.... كه با خريد زمين وساخت وساز نمودن غير مجاز درحاشيه شهر مشكلاتي را به وجود آورده بايدتدابيري درجهت اسكان آنان انديشيده شود . ايشان در رابطه با آسيب ها وناهنجاريهاي اجتماعي از جمله ماهواره ، شبكه هاي خارجي ، اينترنت وهمچنين مسئله اعتياد ، برنامه ريزي درجهت كاهش تصادفات توضيحاتي ارائه نمودند . سپس سركار خانم وزيري به نمايندگي از سوي اعضاي شورا ضمن تقدير وتشكر از حضور آنان پيرامون موارد ومباحث مطروحه مطالبي را عنوان نمودند .
درپايان ازآقاي ميرسعيدي معاونت محترم امور عمراني استانداري به پاس همكاري وتوجه ايشان به شورا وشهرداري درسال87 ، از آقاي مهندس ميروكيلي شهردار محترم يزد به پاس تلاش زحمات بي شايبه ايشان در طول سال 87 ، آقاي علي اكبريان فرمانده محترم نيروي انتظامي استان وآقاي مقوم مدير كل محترم مخابرات استان بدليل انتخاب آنان بعنوان دستگاههاي نمونه در سال 87 از سوي شورا وآقاي علي كريمي زارچي مشاور افتخاري وجوان شورا با اهداء لوح سپاس ، تجليل بعمل آمد .      
  
جلسه باذكرصلوات در ساعت45/19خاتمه يافت.