دويست و سي و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و سي و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وسي وششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 30/16 روزشنبه مورخ5/2/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
 درابتدا رياست شورا فرارسيدن پنجم ارديبهشت سالروز شكست حمله آمريكاي جنايتكار درصحراي طبس وشهادت اولين فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يزد شهيد محمد منتظر قائم وسالگرد ارتحال آيت ا...سيدعلي محمد وزيري وهمچنين شهادت جمعي از زائران ايراني درعتبات عاليات كه در روزهاي گذشته دراثرحمله تروريستي منافقين ودشمنان اسلام به درجه رفيع شهادت نائل آمدند را محضرآقاامام زمان (عج) مقام معظم رهبري ، ملت شريف وشهيد پرور ايران وخانواده داغدار آنان تسليت عرض نمود واز خداوند متعال براي آن شهيدان علو درجات واجر وپاداش اخروي وبراي بازماندگان صبري عظيم واجري جزيل مسئلت نمود . سپس آقاي فقيه خراساني دررابطه با شركت درگردهمايي رؤساي شوراهاي اسلامي استان هاي سراسر كشور توسط شوراي عالي استانها درمشهد مقدس برگزار گرديده بود پيرامون مسائل ومباحث مطرح شده درآن جلسه ازجمله جدي گرفتن وجلوه دادن نقش وجايگاه شوراها با توجه به قانون تشكيلات ووظايف شوراها ، بررسي مشكلات بوجودآمده از سوي كميته انطباق بابت بررسي مصوبات موارد مربوط به هيأتهاي حل اختلاف درقانون شوراها توضيحاتي ارائه نمودند .
 درادامه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده با حضور آقاي ميروكيلي شهردار محترم ، آقاي مجيدي مدير مالي ، آقاي عظيمي زاده سرپرست حوزه معاونت امور عمراني ، آقاي اقبالي مشاور شورا بخشهاي ديگري از بودجه پيشنهادي سال 88 شهرداري رديف هاي مربوط به طرح احداث وتكميل پل رودخانه واحداث وتكميل زيرگذر ازجمله پروژه پل راه آهن ميدان همافر ، اجراي پل زيرگذر چهارراه معلم ، تكميل پروژه پل راه آهن خيابان كاشاني ، احداث ورودي شهرك رزمندگان وطرح احداث پاركينگ هاي عمومي ، طرح بهبود عبور ومرور درمحدوده بافت قديم از قبيل پياده روسازي درسطح ناحيه تاريخي ، تكميل پياده روسازي خيابان ايرانشهر وامامزاده ، زيرسازي وجدول گذاري وآسفالت وروكش آسفالت درسطح ناحيه تاريخي ، اصلاح هندسي تقاطع ها وترميم واجراي رفوژ مياني درسطح ناحيه تاريخي وكمك عمراني شهرداري به سازمان اتوبوسراني با توضيحات آقاي عظيمي زاده مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گرفت كه درپايان رديف مربوط به تكميل پروژه پل راه آهن پروفسور حسابي مورد مخالفت ورديف مربوط به احداث پل هوايي مكانيزه عابر پياده وجابه جايي تأسيسات به صورت معمولي وغير مشاركتي حذف ومبلغ اعتباري مربوط به تكميل پاركينگ باغ ملي به رديف اعتباري مربوط به طرح احداث پاركينگ هاي عمومي اضافه گرديد . ضمناً‌ مذاكرات جلسه مبني بر تأكيد شوراي شهر درخصوص مصوبه توقف اجراي كليه پروژه هاي پل عابر پياده درسطح شهر تا نتيجه گيري نهايي وچناچه قراردادي تنظيم شد تاحصول نتيجه متوقف گردد .    
* مصوبه:
 
 
    * امتياز بهره برداري از دو مركز معاينه فني خودروهاي سنگين وسبك موتور سيكلت
1- لايحه شماره 240/40447 – 28/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره3732-28/8/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،شهرداري يزد درنظر دارد براساس ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها ، امتياز بهره برداري از دومركز فني خودروهاي سنگين وسبك موتور سيكلت را طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري به تاريخ 28/7/87 (به پيوست) از طريق مزايده عمومي با شرايط 1- قيمت پايه 30%‌ سهم شهرداري از محل درآمد صدور كارت معاينه فني 2- وصول اجاره دو دستگاه تست دود سنج به مبلغ ماهيانه دو ميليون ريال (2.000.000 ريال)به مدت يك سال واگذار نمايد ، لذا خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت موافقت امر به ابلاغ فرمائيد .ضمناً آقاي كريمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات شهردار محترم وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد شهرداري به مدت پنج سال وهر سال با كارشناسي مجددتوسط سه نفرازكارشناسان رسمي دادگستري مشروط براينكه سي درصد(30%)سهم شهرداري كاهش نگردد،مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد دراين زمينه ستادي با حضور نمايندگان شهرداري ، نيروي انتظامي ، محيط زيست وهمچنين يك نفر از اعضاي شورا بعنوان ناظر  تشكيل گردد.
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت30/19خاتمه يافت.