دويست وچهارمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

   صورتجلسه

   دويست وچهارمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 30/16روز شنبه مورخ 10/5/94  با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدارياست شوراباسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) وعرض تسليت به مناسبت فرارسيدن شهادت حضرت حمزه سيدالشهداء عموي پيامبر (ص) و همچنين وفات حضرت عبدالعظيم حسني از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم براي مردم خدمت صادقانه انجام دهيم . وي درادامه از تفكيك صورت گرفته كارخانه افشار در بلوار جمهوري بدون اخذ مجوزهاي لازم از سوي شهرداري و ساخت وسازهاي درحال حاضر آن محل ،از شهرداري خواست تا دراسرع وقت نسبت به ممانعت و جلوگيري آن اقدام نمايد . سپس سركار خانم اميني درسخنان پيش از دستور گزارشي از حضور خود در سومين اجلاس راهبردي توسعه فرهنگي و اجتماعي شهرهاي ايران كه با حضور اعضاي شوراي اسلامي مراكز استانها و شهرداري تهران و ساير مدعوين در تهران برگزار گرديده بود از مطالب ومباحث مطرح شده در آن اجلاس و همچنين رونمايي از سند راهبردي آموزش هاي شهروندي كه كار تدوين آن سند از سال 90 آغاز و درسال 93 به پايان رسيد از سوي آقاي قاليباف وساير اعضاي شوراي شهر تهران رونمايي شد ارائه نمود . درادامه جلسه آقاي شايق به مناسبت حادثه غم انگيز در فلسطين به دليل سوزاندن و شهادت طفل شيرخوار توسط رژيم صهيونيست ضمن عرض تسليت به خانواده آنان و ملت مظلوم فلسطين از خداوند متعال خواست هرچه زودتر ريشه ظلم و جور به خصوص جنايت صهيونيست ها نيست ونابود و ازصحنه روزگارمحونمايد واز شورا خواست دراين زمينه بيانيه اي صادرنمايد . وي درادامه از شهرداري خواست پي گيري هاي لازم را درخصوص تعيين تكليف گلخانه موجود دربلوار شهيد صدوقي، دقت نظر لازم از سوي پيمانكار مربوطه جهت احداث پياده روسازي در خيابان شهيد مطهري ، جلوگيري از هدر رفت آب درخيابان معلم ، ساماندهي‌ساختمان برق و چاه آب درباغ ملي با همكاري سازمان هاي مربوطه ، حذف شبكه هاي هوايي برق درسطح شهر،اصلاح هندسي چهارراه معلم ومهديه، تشكيل كارگروه جهت برنامه ريزي براي حمل ونقل عمومي شهر يزد براي كاهش ترافيك حتي الامكان با دراختيار گذاشتن اتوبوسهاي واحد شهري و خودرو ون براي عموم شهروندان اقدام نمايند .

سپس آقاي مطهريان گزارش كامل و جامعي از سفر خود به همراه آقاي فقيه خراساني به عنوان نمايندگان اين شورا به كشور چين و بازديدهاي انجام شده و هم چنين وضعيت عمراني و فضاهاي سبز شهري و تنظيم پيش نويس تفاهم نامه خواهرخواندگي جهت استحضار اعضاء ارائه نمود . درادامه جلسه آقاي عظيمي زاده گزارشي از جلسه برگزارشده با حضور مسئولين استان در دفترمعاونت هماهنگي امور عمراني‌استانداري براي برنامه‌ريزي هرچه بهترسفر رياست محترم‌جمهوري به‌يزد درآينده وجمع بندي پروژه هاي عمراني ، ساخت مخازن آب در سطح شهر جهت تأمين آب براي حفظ و گسترش فضاي سبز شهري و طرح جداسازي آب شرب از آب فضاي سبز ، ساماندهي معابر شهري ، اقدامات انجام شده در خصوص گلخانه متعلق به شهرداري در بلوار صدوقي براي كافه كتاب و همچنين احداث شعب بانك شهر در قسمتي ازآن مجموعه ، انعقاد قرارداد با پيمانكاران جهت درزگيري آسفالت معابر شهري ، فعاليت هاي عمراني صورت گرفته براي ساماندهي خيابان مسجد جامع و ضرورت هرچه بيشتر و بهتر ساير دستگاههاي خدمات رسان از جمله اداره برق جهت جابجايي تأسيسات درآن پروژه و پارك باغ ملي و همچنين ضرورت ارائه طرح براي ساماندهي ترافيك ميدان مهديه درحال حاضر با همكاري هاي بيشتر پليس راهور ارائه نمود.

درادامه جلسه درخواست سركار خانم خامسي مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري با موضوع خانواده و همچنين درخواست آقاي جواديان زاده مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري با موضوع معرفي شهر يزد بعنوان شهر خلاق جهت حضور در يكي از جلسات علني شورا مطرح و مورد موافقت اعضاء قرار گرفت و همچنين مقرر شد جلسه فوق العاده شورا در روز دوشنبه مورخ 12/5/94 برگزار گردد .

 

 

مصوبات :

    تملك پلاك ثبتي متعلق به ناهيد رازقي وشركاء   

 

1- نامه شماره 940016349-9/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001363- 9/4/94:

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 2/3704 بخش يك يزد به كد نوسازي شماره 1– 10– 32– 15– 2متعلق به خانم ناهيد رازقي وشركا ، كه داراي كاربري مسكوني مي باشد به منظوراستفاده پاركينگ جنب حسينيه سلسبيل اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/500/417/2 ريال بابت غرامت عرصه و اعيان ملك در طرح تعيين ومقرر شده پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200047 تملک و آزادسازی پارکینگ های منطقه دواقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .

 

 

    برآورد عمراني روكش آسفالت پاركينگ آموزش وپرورش ناحيه دو   

 

2- نامه شماره 940016833-13/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001398- 13/4/94:  

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله عطف به نامه شماره 940010187 مورخ 05/03/94
 ( تصوير پيوست ) ، به استحضار مي رساند در خصوص تأمين هزينه انجام كار روكش آسفالت پاركينگ آموزش و پرورش ناحيه دو يزد ، برآورداجرای پروژه مورد نظر، معادل مبلغ 351.000.000 ريال اعلام گرديده است . لذا خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد از محل اعتبارات فرهنگی اختصاص داده شده به سازمان فرهنگی ورزشی نسبت به موضوع اقدام گردد .ضمناً آقاي طهماسبی  به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات نائب رئيس كميسيون و ‌پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .

      تأسيس معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري    

 

3- نامه شماره 940014466-31/3/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001206- 1/4/94 :   

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به پیوست پيشنهاد تأسيس معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري يزد جهت استحضار ارسال مي گردد .خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمایيد عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي وتوضيحات رياست كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با تغيير اداره امور اجتماعي به اداره امور فرهنگي، اجتماعي درچارت سازماني و همچنين اخذ مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه (وزارت كشور) مورد تصويب قرار گرفت .

      معرفي نماينده   

4- نامه شماره 940015140-3/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001243- 3/4/94 :  

« رئيس محترم شورای اسلامی شهر يزد موضوع: درخواست معرفی عضو کميته نظارت امورفرهنگی با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد (ص) احتراماً باستحضار می رساند در نظر است کمیته نظارت بر امور فرهنگی و تبلیغاتی مرتبط با شهرداری و سازمان‌های وابسته شهرداری تشکیل گردد. لذا خواهشمند است باستناد بند 8مصوبه شورای اسلامی شهرمورخ 28/5/1386 نسبت به‌معرفی‌نماینده آن شورا (از کمیسیون فرهنگی) اقدام لازم مبذول فرمایید.عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق آقاي پاك نژاد به عنوان نماينده شورا دراين زمينه تعيين و انتخاب گرديد .

     معرفي نماينده

 

5- پيرو بند سه صورتجلسه مورخ 23/3/94 اين شورا درخصوص طرح دوفوريتي اعضاء بابت افزايش تعداد اعضاي كميسيون هاي داخلي شورا و درخواست آقاي شايق جهت عضويت در كميسيون فرهنگي ، اجتماعي موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و رأي گيري بعمل آمده درخواست ايشان مورد مخالفت قرارگرفت .

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 35/19خاتمه يافت.