دويست وچهاردهمين ‌جلسه (فوق العاده)چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

   صورتجلسه

   دويست وچهاردهمين ‌جلسه (فوق العاده)شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 8صبح روز پنج شنبه مورخ 12/6/94  با حضورتمامي اعضاء درخصوص تعيين هيأت رئيسه سال سوم - چهارمين دوره تشكیل گرديد :

در ابتدا سركار خانم يادگار رياست سني جلسه باسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند وعرض خيرمقدم و خوشامدگويي به آقاي شاكري معاون محترم عمراني فرمانداري يزد اظهارداشت : اميدواريم بتوانيم در سايه تعامل ، همدلي و آنچه وظيفه ماست در راستاي خدمت رساني به مردم عزيز دارالعباده وعمران و آباداني شهر يزد به نحو احسن انجام و از هيچ گونه تلاش و كوششي دريغ نورزيم .

سپس با توجه به دستور كارجلسه وبراساس قانون وظايف وتشكيلات شوراها پس از تعيين شدن كانديداها و ارائه برنامه هاي خود و پس از رأي گيري بعمل آمده با برگه و با اكثريت آراء نفرات ذيل به عنوان اعضاي هيأت رئيسه سال سوم چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد از اين تاريخ به مدت يكسال انتخاب شدند. درضمن سركار خانم مليحه اميني اصيل كه به عنوان نائب رئيس شورا با  7 رأي موافق تعيين شدند به دليل استعفاي ايشان ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941002265- 12/6/94 مجدد  رأي گيري به عمل آمد :

1- آقاي عباس زار ع گاريزي با 10 رأي موافق به عنوان رئيس .

2- سركارخانم سيده حميده وزيري با رأي 7 موافق به عنوان نائب رئيس .

3- آقاي وحيدرضا خباززاده يزدي با 7 رأي موافق به عنوان سخنگو .

4- آقاي مهدي كاشفي زاده با 10 رأي موافق به عنوان منشي اول .

5- آقاي سيدمحمدرضا مدرسي با 9 رأي موافق به عنوان منشي دوم .

6- سركار خانم مليحه اميني اصيل با 8  رأي موافق به عنوان خزانه دار .

درضمن مقررگرديد تا تعيين انتخاب اعضاي شورا به عنوان نماينده جهت حضور در كميسيون هاي داخلي شورا ،شهرداري هاي مناطق سه گانه و نواحي تاريخي ، ناحيه يك منطقه سه ، تمامي سازمان هاي وابسته به شهرداري ، كميسيون هاي صد و هفتادو هفت ، واحدها و ادارات داخلي و غيرو كماكان طبق سال گذشته به فعاليت خود ادامه تا شورا در زمان معين نسبت به تعيين نظرات در موارد فوق الذكر اقدام نمايد .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.