دويست ويازدهمين ‌جلسه (فوق العاده) چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

   دويست ويازدهمين ‌جلسه (فوق العاده) شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 5/6/94  با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا رياست شوراباسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همگان و عرض خيرمقدم وخوشامدگويي‌به ميهمانان‌ارجمند آقايان شرافت (مديركل اداره ميراث فرهنگي)مهندس نبوي زاده ، مهندس كوچك زاده ، دكترمسعودي ،دكتر ماندگاري ،دكتربيك زاده ،اميري اردكاني ،عظيمي زاده شهردار محترم ،فعالي سرپرست معاونت معماري وشهرسازي ، آقاي فلاح كارشناس آن حوزه معاونت كه در خصوص بررسي موضوع افزايش محدوده بافت تاريخي درجلسه شورا حضور يافتند ضمن تقدير و تشكر از حضور آنان اظهارداشت : برگزاري اين جلسه صرفاً براي بيان نظرات و ديدگاههاي كارشناسان تشكيل شده است كه اميدواريم بتوانيم با يك كار كارشناسانه و برررسي هاي لازم تصميمات اساسي و خوبي براي اين مهم با رعايت ضوابط و مقررات اتخاذ نمائيم .

سپس هريك از مدعوين محترم و اعضاي شورا با عرض تبريك اعياد گذشته ميلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و حضرت امام رضا (ع) و گراميداشت دهه كرامت ، نقطه نظرات ، ديدگاهها و پيشنهادهاي خود را درخصوص مسائل و مشكلات بافت تاريخي و اضافه شدن وسعت آن مبني برمرمت و احياي آن بافت تاريخي حتي با مشاركت مردم و بخش صنعت با الگو برداري از ساير شهرهاي ايران مثل اصفهان ، شيراز ، مشهد جهت رونق بخشيدن به آن بافت و ايجاد منطقه آزاد براي بحث گردشگري و صنعت توريسم جهت كسب درآمدهاي پايدار براي شهر يزد وبالا بردن ارزش ملك آن بافت ، ساماندهي حضور اتباع بيگانه براي نظارت وكنترل دقيق آنان جهت جلوگيري از هرگونه فساد اخلاقي و اجتماعي و تأمين امينت لازم براي سكونت افراد، ايجاد تسهيلات لازم براي ساخت وسازها حتي مرمت منازل قديمي براي رشد و توسعه بافت قديم ، ضرورت ارائه خدمات رساني بيشتر به مردم از جمله آتش نشاني ، اورژانس و توجه ويژه به مسائل بهداشتي ، رونق اقتصادي براي حفظ و نگهداري آن بافت تعامل و همكاري تمامي دستگاههاي مربوطه براي رونق و احياء بافت قديم ، ضرورت تخريب مخروبه هاي موجود براي جلوگيري از هرگونه فساد و تعيين تكليف اراضي افتاده و رها شده ، تأمين امنيت بافت توسط نيروي انتظامي ، تأمين روشنايي مناسب توسط اداره برق در بافت قديم ، برنامه ريزي جهت تملك پلاك هاي مجاور باغ دولت آباد جهت گسترش و نمايان شدن بيشتر آن آثار قديمي يزد ، پي گيري هاي لازم جهت اجراي هرچه زودتر طرح حضرت امامزاده جعفر(ع) و غيرو مطرح وبحث وتبادل نظر نمودند كه درپايان مقررگرديد طرح هايي كه از سوي شهرداري به شورا جهت اخذ مجوزهاي قانوني ارسال مي گردد اولويت با ساكنين و مردم محور باشد و نيز براي احياء و نگهداري وساماندهي بافت تاريخي برنامه ايي پنجساله با مشاركت و همكاري سازمان ميراث فرهنگي تهيه وجهت تصويب به شورا ارسال نمايد .   

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 11/30 خاتمه يافت.