دويست وهشتمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

   صورتجلسه

   دويست وهشتمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 27/5/94  با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا رياست شوراباسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و با عرض تبريك دهه كرامت، گزارشي از جلسه برگزارشده دراستانداري باحضورآقاي سيدحسيني معاونت محترم امورعمراني، فرماندار و شهردار محترم وتني چند ازاعضاي شورا درخصوص تفاهم نامه منعقد شده فيمابين شهرداري و پيمانكار مربوطه جهت اجراي طرح پروژه دكترپيرنيا توضيحاتي را ارائه و در ادامه تأكيد نمود تا تمامي اعضاي شورا در همايشي كه قراراست روز پنج شنبه مورخ29/5/94 با موضوع هم انديشي انتقال تجربه درراستاي تدوين اصول برنامه ريزي شهر يزد با حضور مدعوين در هتل مشيرالممالك برگزارگردد با آمادگي كامل در اين همايش حضور يابند.

  سپس آقاي شايق با گراميداشت دهه كرامت و سالروز ورودآزادگان سرافراز به ميهن عزيزاسلامي، از شهرداري خواست تا براساس مصوبه اخيرشورا درخصوص هرگونه اجراي طرحهاي شهرسازي و معماري و نيز پروژه هاي عمراني به دليل اين كه قراراست در يزد هتل احداث گردد ، ضمن نظارت كامل و دقيق درساخت آن پروژه نسبت به اخذ مجوزهاي لازم ازسوي شورا اقدام نمايد. وي در ادامه درخصوص جلسه برگزارشده از سوي كميسيون نظارت وپيگيري شورا با حضور مديرعامل و كارشناسان سازمان پاركها و فضاي سبز درخصوص بهسازي پاركهاي درون محله اي  و نيز اقدامات عمراني انجام شده در پارك غدير و خيابان امام مطالبي را عنوان نمود كه از اعضاي شورا خواست از تمامي پاركهاي سطح شهر بازديدي داشته باشند.

درادامه جلسه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي جمعي از خدام بزرگوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) بمناسبت روز ولادت آن حضرت و گراميداشت دهه كرامت درشورا حضور و با اهداء گل و پرچم مطهر بارگاه آن حضرت و مرثيه سرايي آن روز را گرامي داشتند كه اعضاي شورا هم ضمن خير مقدم و خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند به پاس خدمات و زحمات بي شائبه و ارزشمند معنوي آنان تقدير و تشكر نمودند و براي يكايك آن عزيزان آرزوي موفقيت و سربلندي نمودند.

درادامه باتوجه به حضور آقاي رهبران استاد خوشنويس يزدي درجلسه شورا به پاس كسب رتبه دوم توسط ايشان درمسابقات خوشنويسي جهان اسلام در كشور الجزاير ،با اهداء لوح سپاس و هديه تجليل بعمل آمد.

 

مصوبات :

    پاسخ به ايراد فرمانداري     

 

1- نامه شماره 4554 مورخ 19/5/94 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941001957- 24/5/94 درخصوص رديف«ب» ،ايراد آن فرمانداري نسبت به بند4 صورتجلسه مورخ 3/5/94 اين شورا بابت تفاهم نامه احداث پروژه بلوار دكتر پيرنيا موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد متن زير به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :

« با عنايت به جلسه برگزار شده در دفتركار معاونت محترم هماهنگي امور عمراني استانداري و رفع ابهامات ،شورا برمصوبه خود تأكيد و اصرار دارد .»

 

    اعطاي تخفيف      

 

2- لايحه شماره 940024211-26/5/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941002003- 26/5/94: 

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضار می رساند در نظر است با اطلاع رسانی و پوشش تبلیغاتی مناسب و به میمنت ایام مبارک دهه کرامت و اعیاد سعید قربان و غدیرخم، به کلیه مؤدیانی که انواع عوارض ساختمانی اعم از پروانه و یا ابقای بنا را از تاریخ تصویب این پیشنهاد لغایت عید سعید غدیرخم پرداخت نمایند در خصوص انواع عوارض مقرردر صورت پرداخت نقدی معادل 25% و در صورت پرداخت نقد واقساط نیز  معادل 10% نسبت به اعطای تخفیف اقدام شود.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي دهستانی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي ميگردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا با حضور شهردار محترم مطرح با عنايت به توضيحات ايشان و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق در صورت پرداخت نقدي با سي درصد (30%) و همچنين درصورت پرداخت نقد واقساط تا پانزده درصد (15%) تخفيف مورد تصويب قرار گرفت .

      بهره برداري از كارخانه كمپوست به روش B.O.T

3- لايحه شماره 940024284-26/5/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941002016- 26/5/94 : 

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به بند 8 صورتجلسه مورخ 16/12/1393 شوراي اسلامي شهر يزد و نيز بند 3 صورتجلسه مورخ 23/3/1394 هيأت عالي سرمايه گذاري ، به پيوست پيش نويس قرارداد مشاركت شهرداري يزد با شركت پارس پليمر اميركبير به شماره ثبت 316510 درخصوص بازسازي ، بهسازي و تكميل و انجام عمليات بهره برداري خط تفكيك زباله شهري با ظرفيت تقريبي روزانه 300 تن در محل كارخانه كمپوست يزد جهت استحضار تقديم مي گردد . خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب مراتب را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان امين مقدم و رمضاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند . عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده با حضور مسئولين و كارشناسان مربوطه در كميسيون خدمات شهري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

      اصلاح عنوان رديف اعتباري احداث مسجد ميدان مركزي ميوه وتره بار

4- لايحه شماره 940016259-9/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001364- 9/4/94 : 

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به اينكه رديفی تحت عنوان  احداث مسجد ميدان مركزي ميوه و تره بار در بودجه سال 1394 تحت كد 15370100029 منظورگرديده ودر نظر است از اعتبار فوق جهت تجهیز مسجد استفاده گردد، پیشنهاد می شود عنوان رديف مذكور از احداث مسجد ميدان ميوه و  تره بار به تجهيز مسجد ميدان ميوه و تره بار اصلاح گردد.خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح ودرصورت موافقت مراتب را جهت اقدام بعدی اعلام فرمایند. ضمناً آقاي ابوالفضل ابويي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده  در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات نائب رييس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با عنايت به ليست برآورد هزينه ارائه شده و اينكه هزينه نرده گذاري و كتيبه نويسي به عهده پيمانكار مي باشد ضمن كسر موارد فوق و نيز تأييد تهيه صرفاً يك دستگاه يخچال و آبگرمكن جمعاً با جابه جايي و هزينه كرد تا سقف مبلغ يكصدو نودو يك ميليون و چهارصد و چهل هزار ريال (000/440/191 ريال) مورد تصويب قرار گرفت .

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10/15 خاتمه يافت.