دويست ونهمين ‌جلسه چهارهمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

   صورتجلسه

   دويست ونهمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 30/16 روز شنبه مورخ 31/5/94  با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا رياست شوراباسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند و با گراميداشت سالروز شهادت شهيد لاجوردي ،روز صنعت دفاعي و همچنين عرض تبريك به مناسبت فرارسيدن روز پزشك به تمامي پزشكان به خصوص همكارمان جناب آقاي دكتر كاشفي زاده براي يكايك آن عزيزان در راستاي خدمت رساني هرچه بيشتر براي مردم آرزوي سربلندي و موفقيت نمود .

وي درادامه از شهرداري خواست تا هرچه زودتر با جديّت و قاطعيت هرچه بيشتر نسبت به جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز درحال انجام در بلوار جوان اقدام نمايد و همچنين در رابطه با هرگونه واگذاري يا اجاره ساختمان كميسيون هاي ماده صد به ارگانها ،از شورا مجوزهاي لازم را اخذ نمايد .

سپس آقاي مدرسي درسخنان پيش از دستور با عرض تبريك روز پزشك ،مهمترين و اساسي ترين وظيفه شورا و شهرداري را خدمت به مردم و حفظ و نگهداري منافع مردمي دانست و از شهرداري خواست در رابطه با هرگونه واگذاري املاك خود به ساير ادارات ضمن دقت نظر كافي نسبت به اخذ مجوزهاي لازم از سوي شورا اقدام نمايد و از هرگونه كار خود سرانه خودداري نمايد . وي درادامه خواستار پيگيري جدي شهرداري درخصوص اراضي دولتي سهم خود از سوي اداره راه وشهرسازي و همچنين مطالب و موارد مطرح شده از سوي اعضاي شورا در نطق هاي پيش از دستور در جلسات گرديد . درادامه سركار خانم وزيري با توجه به ساخت و سازهاي صورت گرفته غيرمجاز در خيابان پرستار از شهرداري خواست هرچه زودتربه اين موضوع رسيدگي و ازهرگونه ساخت وساز ديگربرابرضوابط ومقررات‌جلوگيري‌نمايد .

سپس آقاي مطهريان بدليل مكاتبات انجام شده از سوي اعضاي كميسيون هاي ماده صد جهت عودت پرونده هاي مربوط به ساخت و سازهاي تجاري به شهرداري جهت استعلام از كميسيون ماده پنج بابت تغيير كاربري ابراز گلايه نمود و اعضاي شورا كه به عنوان نماينده در كميسيونها حضور دارند خواست جهت تسريع دركار مراجعه كنندگان دراين زمينه دقت نظر لازم و كافي داشته باشند و از ارسال پرونده جهت اخذ مجوز كميسيون ماده پنج خودداري نمايند .

درادامه سركار خانم اميني با عرض تبريك روز پزشك از شهرداري خواست تا نسبت به جمع آوري داربست ها وبنرهاي نصب شده‌غيرمجاز در سطح شهر و همچنين جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز كه به صورت شبانه در بلوار حضرت امام جعفرصادق (ع) انجام مي پذيرد برابر ضوابط و مقررات اقدام نمايد . وي درادامه خواستار نظارت بيشتر شهرداري درخصوص عملكرد پارك بانهاي درسطح معابر شهر گرديد .

سپس آقاي شايق از رييس وساير اعضاي شورا به خاطر برپايي همايش يك روزه با حضور استانداران سابق وشهرداران بعد از انقلاب با موضوع هم انديشي انتقال تجربه در راستاي تدوين اصول برنامه ريزي شهر يزد تقديرو تشكر نمود ودرادامه از شورا خواست همچون سنوات گذشته درخصوص جشنواره بين المللي زيرسايه خورشيد كه درآستانه حضرت امامزاده جعفر(ع) برگزار گرديد مساعدت مالي داشته‌باشند .

درادامه آقاي عظيمي‌زاده شهردارمحترم درخصوص واگذاري‌ساختمان كميسيون هاي ماده صد شهرداري اظهارداشت : چنانچه شهرداري لازم باشد ملك يا ساختماني را به ادارات و ارگانها واگذار نمايد براساس موارد پيش بيني شده درقانون بايد ابتدا مجوزهاي لازم را از سوي شورا اخذ نمايد تا بتواند برابر ضوابط اجرا نمايد كه درحال حاضر شهرداري دراين زمينه هيچ گونه برنامه اي ندارد . وي در ادامه ازپي گيري و اقدامات انجام شده از سوي شهرداري منطقه سه جهت جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز در بلوار جوان وهمچنين ارسال پرونده ها جهت تغيير كاربري به كميسيون ماده پنج و نيز به كميسيون ماده صد جهت صدور رأي توضيحاتي ارائه نمود .

سپس با توجه به حضور آقاي رحمت آبادي شهردار سابق منطقه دو در جلسه شورا ايشان ضمن ارائه گزارش مختصري ازعملكرد خود درطول تصدي بعنوان شهردارمنطقه ،از خدمات ارزشمند و ارزنده ايشان در طول سي سال خدمت درشهرداري تجليل بعمل آمد .    

مصوبات :

    طرح نهايي ترافيكي و طراحي شهري كمربند شمالي      

 

1- نامه شماره 940018227- 21/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941001531- 21/4/94 :

«رئيس محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : ارسال طرح نهايي ترافيكي و طراحي شهري كمربند شمالي شهر يزد با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) احتراماً ، پيرو نامه هاي شماره 930026983 مورخ 13/6/1393 و930034852 مورخ 3/8/1393 وعطف به نامه هاي شماره 931002431مورخ 7/7/1393 ، 931002977 مورخ 20/8/1393 و 931003631 مورخ 7/10/1393 آن شورا درخصوص اصلاح طرح كمربند شمالي شهر يزد به پيوست نقشه هاي اصلاح شده كمربند شمالي جهت طرح موضوع و تأييد در اولين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد ارسال مي گردد . عظيمي زاده- شهرداريزد»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده باحضوركارشناسان مربوطه در كميسيون عمران شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، با عنايت به موازي و كم بودن فاصله بين دو مسيرپيشنهاد مي گردد درجهت تعيين تكليف دومسير ادامه ميدان كشاورز به بلوار نصر و بلواربهمن به بلوارنصر يكي از اين مسيرها را انتخاب و درجهت صرفه جويي در هزينه ها ، شهرداري بررسي هاي لازم معمول و نتيجه را طي لايحه اي ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ مصوبه جهت تصميم گيري به شورا ارائه نمايد .  

 

    بازديد از محلات

 

2- لايحه شماره 940017944-20/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001495- 20/4/94: 

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،بدين وسيله به پيوست صورتجلسه مورخ 10/11/93 درخصوص بازديد از قسمتي از محلات كوي تل،پنبه كاران وشش بادگيري جهت استحضار ارسال مي گردد . خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي كشفي پور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .         عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران شورا با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق مقررگرديد شهرداري با مشاركت و همكاري سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع استان موارد مربوطه را بررسي و با برآورد هزينه آن در بودجه سال 95 شهرداري پيش بيني ومنظور گردد .

 

 

 

 

     معرفي نماينده  

3- نامه شماره 940023264-19/5/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001914- 19/5/94 : 

« جناب حاج آقاي زارع – رييس محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : معرفي نماينده با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً ، با عنايت به اهميت استقرار "سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)" درشهرداري يزد و سازمان هاي تابعه ، خواهشمند است نسبت به معرفي نماينده آن شوراي محترم درشوراي راهبردي امنيت اطلاعات شهرداري دستور اقدام لازم را صادر فرماييد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات سركار خانم اميني بعنوان نماينده شورا در اين زمينه تعيين و انتخاب گرديد .

 

      معرفي نماينده

4- نامه شماره 39-17/5/94 كانون بازنشستگان آموزش وپرورش يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001892- 17/5/94 :   

« رياست محترم شوراي اسلامي شهرستان يزد سلام عليكم – با احترام ، پيرو حضور اعضاء هيئت مديره اين كانون درجلسه مورخه 22/2/94 آن شورا و پيشنهاد برگزاري مراسم تجليل از بازنشستگان در روز 25 دي الحجه (روز 16 مهرماه) روز تجليل از پيشكسوتان با مشاركت آن شورا مستدعيست دستور فرمايند نماينده محترم تام الاختيار آن شورا جهت شركت در ستاد برگزاري مراسم ، جهت برنامه ريزي به اين كانون معرفي نمايند . شهسواري- رييس هيأت مديره »

موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات آقاي رادمنش به عنوان نماينده شورا دراين زمينه تعيين و انتخاب گرديد .

 

 

      مساعدت به جشنواره زير سايه خورشيد 

5- نامه شماره 2000518- 13/5/94 مسئول كانون جوانان رضوي دارالعباده يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001846- 13/5/94 با موضوع مساعدت مالي جهت برگزاري جشنواره بين المللي زير سايه خورشيد باحضور خادمان آستان قدس رضوي و مردم در محل آستان حضرت امامزاده سيد جعفر (ع) ، موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/60 ريال از رديف اعتبارات فرهنگي به آن كانون اقدام نمايد و همچنين بنا به پيشنهاد شهردار محترم مقرر گرديد شهرداري تا سقف مبلغ ده ميليون ريال از رديف ماده 17 سهم خود نسبت به اعزام 5 نفر از بيماران ام اس كه درآن جشنواره حضور و به قيد قرعه مشخص شدند به مشهد مقدس اقدام نمايد .   

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 19/30 خاتمه يافت.