دويست وششمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

   صورتجلسه

   دويست وششمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 13/5/94  با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدارياست شوراباسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) و آرزوي توفيق خدمت گزاري صادقانه هر         چه بهتر وبيشتر براي مردم، ازجلسات برگزارشده و برنامه ريزي هاي صورت گرفته جهت اجراي بند5 صورتجلسه مورخ 14/5/93 شورا مبني بر برگزاري همايش يك روزه با حضور استانداران و شهرداران اسبق يزد با موضوع هم انديشي انتقال تجربه در راستاي تدوين اصول برنامه ريزي شهر يزد كه قرار است در روز پنجشنبه مورخ 29/5/94 در هتل مشيرالممالك برگزار گردد توضيحات كامل و جامع جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود .

درادامه آقاي شايق گزارشي ازجلسه كميسيون نظارت و پيگيري كه با حضور شهرداران مناطق سه گانه و نواحي درخصوص پيشرفت پروژه هاي عمراني از جمله زيرسازي براي آسفالت ، روكش آسفالت ، بهره برداري كامل از پروژه ميدان حج در اوايل مهرماه ، پياده روسازي معابر شهري ، تملكات بلوار خاتم و خيابان كاشاني و ميدان ابوذر ، احداث سرويس بهداشتي ، ساماندهي ميدان سيد حسن نصرا... واصلاح هندسي آن ميدان وچهارراه جاده گازي به بلوار شهيد صياد شيرازي ، پارك فيضيه ارائه و خواستار         پي گيري شهرداري درخصوص اعلام حمايت استاندار وفرماندار محترم براي تأمين منابع مالي مورد نياز براي بهسازي تمامي پياده روهاي سطح شهر و همچنين احداث بوستان گلستان گرديد و از اقدامات خوب صورت گرفته توسط شهرداري جهت مبلمان پارك طبيعت تقدير و تشكر نمود .

سپس آقاي كاشفي زاده به دليل نارضايتي شهروندان از ترافيك زياد درميدان حضرت آيت ا... خاتمي از شهرداري خواست هرچه زودتر پيگيريهاي‌لازم را جهت اجراي عمليات‌عمراني آن پروژه وهمچنين نسبت به تأمين روشنايي پاركينگ درون محله اي جنب منزل شهيد زارچي پور اقدامات لازم صورت پذيرد.

درادامه وبا توجه به دستوركارجلسه وهماهنگي هاي بعمل‌آمده قبلي آقاي شيرزاد مديركل محترم آموزش و پرورش استان وهمراهان به اتفاق دانش‌آموزان افتخارآفرين يزدي دركنكور سراسري سال 94 درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا رياست شورا با عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند از زحمات و خدمات ارزشمند مسئولين اداره آموزش و پرورش به خصوص معلمين دلسوز و متعهد و همچنين همت و پشتكار آن دانش آموزان جهت كسب رتبه نخست كشوري در كنكور سراسري تقدير و تشكر نمود وبراي يكايك آنان در عرصه تعليم وتربيت آرزوي موفقيت و سربلندي نمود .

سپس ساير اعضاي شورا هم با عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان محترم كسب رتبه نخست كشوري توسط دانش آموزان يزدي دركنكور سراسري سال 94 را به همشهريان ،مسئولين آموزش و پرورش ، معلمين وخانواده آنان تبريك و تهنيت عرض نمودند و از مسئولين آموزش و پرورش خواستند تا با برنامه ريزي بيشتر و با ارتقاء سطح علمي دانش آموزان باز هم شاهد افتخار آفريني آنان درسطح كشور باشيم و بتوانيم در سالهاي آتي هم نفرات برتر بيشتري در كنكور داشته باشيم .

درادامه جلسه آقاي شيرزاد مديركل محترم آموزش وپرورش استان ضمن تقديرو تشكر از اعضاي شورا به خاطر برپايي اين نشست و توجه ويژه شورا به آموزش وپرورش اظهار داشت : يكي از دلائل موفقيت سازمان آموزش وپرورش تعامل وهمكاري سايردستگاههاي استان با اين سازمان مي باشد كه اميدواريم اين همكاريها تداوم داشته باشد و ما هم بتوانيم با تلاش و همت بيشتر در راستاي ارتقاء سطح علمي دانش آموزان گامهاي مؤثر برداريم . وي درادامه به پاس افتخارآفريني دانش آموزان در كنكور سراسري در طول مدت 22 سال وحائز رتبه نخست كشوري از شورا خواست تا يكي از ميادين شهر را به نام نخبگان نامگذاري تا به نوعي از دانش آموزاني كه در زمينه هاي علمي ، قرآني و ... كار ويژه اي انجام داده اند تشكر و نام آنها فراموش نشود و همچنين از شهرداري خواست با توجه به مصوبه اخير شورا در خصوص كمك به مدارس با توجه به اعتبارات درنظر گرفته شده جهت مرمت ، بازسازي و تعميرات به دليل فرصت كم تا شروع سال تحصيلي جديد همكاري هاي لازم را با سازمان داشته باشند . سپس هريك از دانش آموزان افتخارآفرين يزدي از اقدامات و تلاش هاي صورت گرفته با رهنمودهاي معلمين دلسوز و همچنين حمايت هاي انجام شده از سوي والدين خود و نيز برنامه هاي آينده خودشان با تعيين رشته مطالبي را عنوان نمودند كه در پايان به رسم يادبود ،با اهداء لوح سپاس و هدايا از آنان تجليل بعمل آمد.

 

مصوبات :

    تملك پلاك ثبتي محمد دهقان     

 

1- لايحه شماره 940015137-3/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001244- 3/4/94: 

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 28/1/1257 بخش 5 يزد واقع در طرح 30 متري بلوارخاتم به كد نوسازي شماره 1-9023-49-10-2 متعلق به آقاي محمد دهقان اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/590/089/13 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شده پس از انتقال رسمي اسناد درطرح به نام شهرداري و تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد .           علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200005 تملك بلوار خاتم به مبلغ 500/357/274/12 ريال ومابقي از جابه جايي كد 15310200042 تملك حق كسب و پيشه پارك شادي به رديف مربوطه اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً درصورت نيازآقاي حاجي محمدرضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  عظيمي زاده – شهردار يزد »                                                                                                                          

 

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه ‌و توضيحات نائب رييس آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقرر گرديد شهرداري اعتبارات لازم را براي آزادسازي باقيمانده املاك در مسير طرح بلوار خاتم براي سال جاري مشخص وتأمين نمايد .  

 

 

    تملك پلاك كارخانه جنوب    

 

2- لايحه شماره 940019248-29/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941001599- 29/4/94: 

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 200/930054480 مورخ 6/11/93 به پيوست تصويري از عين پيش نويس مبايعه نامه تنظيمي في مابين سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي به عنوان فروشنده و شهرداري يزد به عنوان خريدار ارسال مي گردد . طبق مفاد مبايعه نامه مذكور بهاي خريد ششدانگ دو پلاك ثبتي به شماره باقيمانده 7342 اصلي و 41/7342 بخش 4 يزد جمعاً به مساحت حدود 35000 مترمربع (به استثناء يك حلقه چاه آب محفوره و حق بهره برداري از آن و امتيازات آب و برق مربوط به چاه ) 000/000/500/367 ريال تعيين گرديده كه مقررشده است مبلغ 000/000/000/160 ريال آن طي دوقسط توسط شهرداري در وجه فروشنده پرداخت وبابت الباقي ثمن معامله به ارزش 000/000/500/207 ريال قطعات تفكيكي شماره هاي 66 الي 74 ، 79 الي 86 ، 116 الي 122 ، 126 الي 132 ، 134 الي 140 ، 143 الي 148 ،196 الي 205 ،208 الي228 ،232 الي 255 ،259 الي272 تماماً با كاربري مسكوني و جمعاً به تعداد 141 قطعه تحت پلاك قسمتي از16816 و 16817 بخش 5يزد واقع درجنب كارخانه دانه سا به ايشان واگذار گردد . ضمناً درخصوص انتقال و آماده سازي اراضي دانه سا نيز طبق مبايعه نامه مهلت تعيين گرديده است كه درصورت تأخير ، شهرداري مي بايست خسارت پرداخت نمايد كه مشروح آن در مبايعه نامه مذكور قيد گرديده است . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب اجازه فرماييد اقدامات بعدي درجهت تأمين اعتبارلازم در قالب اصلاحيه معمول گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات نائب رييس آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 20/10 خاتمه يافت.