دويست‌وپانزدهمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

   صورتجلسه

   دويست‌وپانزدهمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 16 روز شنبه مورخ 14/6/94  با حضورتمامي اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا رياست شورا باسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند از اعضاي شورا بخاطر انتخاب مجدد به عنوان رئيس شورا تقدير وتشكر نمود وابراز اميدواري نمود تا بتوانيم با اتحاد و همدلي وتلاش بيشتر آنچه را كه وظيفه ماست به نحو احسن انجام وبراي مردم صادقانه خدمت رساني كنيم .

مصوبات : 

     انتخاب اعضا جهت عضويت در كميسيون‌هاي داخلي شورا

 

 

 1- بر اساس بند يك ماده 14 آيين‌نامه اجرايي تشكيلات و انتخابات داخلي شوراها در خصوص تشكيل كميسيون‌هاي داخلي شورا وتعيين اعضا جهت عضويت درآن كميسيون‌هابراي  سال سوم- دوره چهارم ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات و رأي گيري با ورقه موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت :

الف : كميسيون برنامه و بودجه: آقايان فقيه خراساني ، رادمنش، مطهريان ، مدرسي ، پاك نژاد ، خباززاده يزدي ، سركار خانم اميني.

ب: كميسيون عمران و توسعه: آقايان شايق، زارع، مدرسي ، نيكنام ،سركار خانم ها يادگار ، وزيري، اميني.

ج : كميسيون‌خدمات شهري: آقايان كاشفي‌زاده، رادمنش، مدرسي ،خباززاده ، نيكنام ، سركار خانم‌ها يادگار و  وزيري .

د: كميسيون فرهنگي ، اجتماعي: آقايان فقيه خراساني ،رادمنش، كاشفي‌زاده، مطهريان، پاك‌نژاد ، خباززاده ، سركارخانم‌ وزيري.

هـ: كميسيون تحول اداري و املاك: آقايان فقيه‌خراساني، شايق، كاشفي زاده، مطهريان ، سركار خانم‌يادگار.

 

 

     معرفي اعضاي شورا به عنوان نماينده در شهرداري ها و سازمان هاي وابسته و....

 

2- در رابطه با تعيين و معرفي اعضاي شورا بعنوان نمايندگان شوراي اسلامي شهر درشهرداري هاي مناطق سه گانه ونواحي تاريخي ،ناحيه يك منطقه سه ،كميسيون هاي مواد 77 و100 ،تمامي سازمان هاي وابسته به شهرداري و كميسيون هاي ادارات واحدهاي داخلي شهرداري و .... براي سال سوم دورچهارم موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت :

عباس زارع: نماينده شورا در شهرداري منطقه دو ،ناحيه يك منطقه سه ، سازمان آرامستانها، كميته نامگذاري ، كميسيون عالي سرمايه گذاري مشاركت ها ،پارك قرآني ،

سيده حميده وزيري: نماينده شورا در شهرداري منطقه سه، كميسيون تجديد نظر شماره شش ماده صد، سازمان پارك ها وفضاي سبز ،ستاد ديه ، روابط عمومي و امور بين الملل، آموزش وپرورش شهرستان، هيأت امناء دانشگاه علمي كاربردي شهرداري، شوراي عالي برنامه ريزي . 

وحيدرضا خباززاده يزدي: نماينده شورا در شهرداري منطقه دو، كميسيون بدوي شماره سه ماده صد، سازمان فرهنگي ورزشي ، كميته انطباق شهرستان ، كميته تحول اداري شهرداري ، كميته بحران آب، كميسيون شماره دوماده 77 ،كميسيون عالي‌سرمايه‌گذاري ومشاركتها، كميته اصلاح و بهبود روشها ، كميسيون شماره‌هفت قطع درخت (ماده14)، كميته رفاه وتعاون ،سازمان شوراي ميراث فرهنگي ،كميته تعيين ارزش معاملاتي املاك .

مهدي كاشفي زاده : نماينده شورا در شهرداري منطقه يك، شهرداري ناحيه تاريخي، سازمان تاكسيراني، شوراي بهداشت استان و شهرستان ، كميسيون عالي سرمايه گذاري و مشاركتها ،‌ كميته رفاه وتعاون شهرداري .‌

سيد محمد رضا مدرسي: نماينده شورا در شهرداري ناحيه يك منطقه سه ، كميسيون بدوي شماره يك ماده صد، كميسيون عالي سرمايه‌گذاري و مشاركتها ، كميته تعيين ارزش معاملاتي املاك .

مليحه اميني اصيل : نماينده شورا در شهرداري ناحيه تاريخي ، كميسيون عالي سرمايه گذاري و مشاركتها ،سازمان آمار و فناوري اطلاعات، كميته اصلاح و بهبود روشها ، كميته رفاه و تعاون ، سازمان وشوراي ميراث فرهنگي .

عزت يادگار: نماينده شورا در شهرداري منطقه سه ، شهرداري ناحيه تاريخي ،سازمان پاركها وفضاي سبز ،كار گروه استاني ارزيابي اثرات زيست محيطي .

 

محمد فقيه خراساني: نماينده شورا در شهرداري منطقه سه، كميسيون شماره يك ماده 77، اداره املاك ، سازمان‌رفاهي‌تفريحي،سازمان مديريت پسماند،كميسيون عالي معاملات شهرداري ،كميسيون اصلاح و بهبود روشها ،كميسيون درآمدي ،كشتارگاه صنعتي(شركت فرآوري و مواد پروتئيني)،كمپوست ، كميته رفاه وتعاون ، كميسيون عالي سرمايه گذاري و مشاركت ها . 

اميرحسين رادمنش: نماينده شورا در شهرداري منطقه سه، شهرداري ناحيه تاريخي، كميسيون تجديدنظر شماره هفت ماده صد، كميسيون عالي سرمايه گذاري ومشاركتها ،ذيحسابي ، كميسيون عالي معاملات شهرداري  ، كميسيون درآمدي ،كشتارگاه صنعتي(شركت فرآوري و مواد پروتئيني)،آموزش و پرورش استان، هيأت امناء دانشگاه علمي كاربردي شهرداري ، شوراي عالي برنامه ريزي شهرداري، كميته تعيين ارزش معاملاتي املاك ، سازمان عمران وبهسازي ، كميسيون نظارت (نرخ گذاري)، كارگروه دفاتر كارگزاري .

مرتضي شايق : نماينده شورا در اداره اجرائيات ، كميسيون عالي سرمايه گذاري و مشاركتها ، سازمان آتش نشاني ، سازمان اتوبوسراني ، سازمان پايانه هاي مسافربري ، سازمان عمران و بهسازي ، سازمان ميادين ميوه وتره بار ، شوراي ترافيك استان ، كميسيون مشاغل مزاحم شهري وغيربهداشتي (بند20 ماده 55 قانون شهرداري)، شهرك مشاغل فني مزاحم شهري ، پروژه طرح توسعه حضرت امامزاده جعفر(ع)، كميسيون تحويل قطعي موقت پروژه ها، كمپوست،كميته فني كميسيون ماده 5 راه و شهرسازي ، هيأت امناء دانشگاه علمي كاربردي شهرداري ، كميته ايمني طرحها و مسائل ترافيكي.

حميدرضامطهريان : نماينده شورا درشهرداري منطقه يك، كميسيون تجديدنظرشماره چهار ماده صد، سازمان فرهنگي ورزشي ، هيأت انضباطي سازمان تاكسيراني، كميسيون عالي سرمايه گذاري و مشاركت ها ،هيأت حل اختلاف ماده38 ، پارك قرآني ، كميته فني مطالعات اجتماعي وفرهنگي.

 

سيد محمدعلي پاك نژاد: نماينده شورا درشهرداري منطقه دو، كميسيون بدوي شماره دو ماده صد ، كميته انطباق شهرستان ،كميته نامگذاري، اداره حقوقي شهرداري، هيأت مديره دبيرستان پسرانه ماندگار ايرانشهر،

 

سپنتا نيكنام: نماينده شورا در شهرداري منطقه دو، سازمان رفاهي تفريحي، كميته نامگذاري، اداره اجرائيات شهرداري ، كميسيون عالي سرمايه گذاري و مشاركتها، سازمان وشوراي ميراث فرهنگي.

                                                                    

     مساعدت

3- درخواست آقاي حامد كارگر داراي ركورد جهاني ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941002180- 7/6/94 با موضوع مساعدت مالي ، موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل و استماع نظرات مخالف و موافق مقررگرديد شهرداري (سازمان فرهنگي ورزشي) نسبت به ايجاد فضاي مناسب از طريق استندهاي موجود درسطح شهر جهت تبليغات براي برگزاري مراسم ايشان تا سقف مبلغ ده ميليون ريال اقدام نمايد .  

جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/19 خاتمه يافت.