دويست‌وهفدهمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد (غيرعلني)

   صورتجلسه

   دويست‌وهفدهمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد (غيرعلني) با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 17/6/94  با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا رياست شورا باسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند وبا گراميداشت يادوخاطره شهداي قيام خونين 17 شهريور ،از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم پاسداشت خون شهداء و تداوم دهنده راه آن بزرگواران باشيم . وي درادامه از اعضاي شورا خواست با وحدت و همدلي وتلاش بيشتر در راستاي خدمت‌رساني به مردم وآنچه كه وظيفه مامي باشد بدرستي وبه نحو احسن انجام دهيم .

سپس براساس دستوركار جلسه موضوع استعفاي آقاي عظيمي زاده كه در تاريخ 10/6/94 در دبيرخانه اين شورا بشماره 941002216 ثبت شده ،مطرح گرديد كه درابتدا اعضاي شورا پيشنهادها ، خواسته ها ، برنامه ها وهمچنين انتقادات از كارهاي انجام نشده و عقب مانده به خصوص بحث پروژه هاي عمراني و سايرمسائل خاص شهرداري ارائه وخواستار پيگيري جدي‌موضوعات مطرح شده و اجراي كامل برنامه‌ها از سوي شهرداري شدند .

درادامه جلسه آقاي عظيمي زاده ،ضمن بيان بعضي از مسائل و مشكلات شهرداري و همچنين پاسخگويي به انتظارات و توقعات اعضاي شورا در رابطه با مسائل شهري ،تعهدات و قولهاي مساعد داده شده جهت دقت هرچه بيشتر براي اجراي مصوبات شورا و ساير موارد مورد نظر،خواستار حمايت و پشتيباني قاطع از سوي شورا جهت اجراي تمامي برنامه ها براي پيشبرد و تحقق اهداف شهرداري در راستاي خدمت رساني هرچه بيشتر وبهتر براي مردم دارالعباده وعمران وآباداني شهر يزد گرديد .در پايان با توجه به رأي گيري بعمل آمده با ورقه درنهايت با ده رأي موافق و سه رأي مخالف استعفاي آقاي عظيمي زاده مورد مخالفت قرار گرفت و مقررگرديد ايشان به عنوان شهردار يزد همچنان به كار خود ادامه دهند .  

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 45/10 خاتمه يافت.