دويست‌وسی وهشتمین جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

دويست‌وسی وهشتمین جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزسه شنبه مورخ 3/9/94 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و سایرمسئولین وعرض تبریک فرارسیدن هفته بسیج به تمامی دلاورمردان وبسیجیان مخلص و با گرامیداشت یاد وخاطره شهداء وعرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمانان ارجمندآقای حبیبی مدیرکل محترم دادگستری استان تقدیر وتشکر ازحضور ایشان دراین جلسه ،ابراز امیدواری نمود تابتوانیم با یک برنامه ریزی هدفمند و با تعامل وهمکاری متقابل در راستای حمایت وتقویت واحد اجرائیات شهرداری برای جلوگیری از هرگونه تخلف به خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز ،همچون شهرداری اصفهان شاهد رشد چشمگیری دراین زمینه باشیم.وی درادامه خواستارصدوراحکام قضات محترم باتجربه دادگستری جهت حضور در کمیسیون های ماده صد بامدت زمان بیشتر از سوی آن مدیرکل گردید . سپس سایراعضای شورا هم با گرامیداشت هفته بسیج وعرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمانان محترم و آرزوی موفقیت وسربلندی برای ایشان وسایر همکارانشان ،نقطه نظرات ودیدگاههای خود را درخصوص تلاش هرچه بیشتر برای برقراری و ایجاد رابطه متقابل و دوجانبه وحمایت های لازم از سوی آن اداره کل با شهرداری جهت جلوگیری از هرگونه ساخت وسازهای غیراصولی وغیرمجاز و گسترش بی رویه شهر وهمچنین دلائل عدم واگذاری ساختمان متعلق به کمیسیون ماده صد به دادگستری با توجه به لایحه ارسالی ازسوی شهرداری وسوء برداشت ها و نیز ضرورت حضور زندانیان بومی درشهر خودشان مطالبی راعنوان وبحث وتبادل نظر نمودند .

درادامه آقای عظیمی زاده شهردار محترم باعرض خیرمقدم وخوشامدگویی به میهمانان گرامی وتقدیر و تشکر از ایشان به پاس همکاری و همراهی صورت گرفته با شهرداری وسایر سازمان های وابسته اظهارداشت: با توجه به حجم فعالیت های گسترده شهرداری نسبت به سایر دستگاهها ازجمله کمیسیون های مواد صد وهفتادو هفت، کمیسیونجماده 5 بابت تغییرکاربری وافزایشج تراکم ،حمل ونقل وترافیک وخدمات شهری و عمرانی تفاوت های بسیاری دارد که ما امیدواریم تمامی مسائل را با همکاری و تعامل حل وفصل نمائیم ویکی از مشکلات عمده شهر که ساخت وسازهای غیرمجازمی باشد این معضل با مشارکت و همکاری تمامی دستگاههای مربوطه مرتفع گردد. وی درادامه درخصوص واگذاری ساختمان کمیسیون های ماده صد ولزوم اخذ مجوز ازشورا مطالبی راعنوان واعلام نمود شهرداری آمادگی هرگونه همکاری با دادگستری را دارد .

سپس آقای حبیبی مدیرکل دادگستری استان با سلام و درود به ارواح پاک ومطهرشهداء و عرض تبریک فرارسیدن هفته بسیج وتقدیر وتشکر از رئیس وسایراعضای شورا بخاطر برپایی این جلسه ،گزارشی از اقدامات انجام شده توسط دادگستری در زمان تصدی ایشان به عنوان مدیرکل و مشکلات موجود ازجمله نداشتن قضات باتجربه به دلیل بازنشسته شدن آنان وشرایط وقوانین و مقررات خاص برای جایگزین آنها وهمچنین نداشتن مکان فیزیکی به خصوص در مرکز استان وضرورت احداث ساخت وساز ساختمان های دیگر با توجه به نوع کار وشرایط موجود پرونده های زیاد جهت استحضار اعضای شورا ارائه و خواهان همکاری و تعامل بیشتر شورا وشهرداری به خصوص دربحث واگذاری یکی از ساختمان های خود به آن اداره کل برابر ضوابط ومقررات گردید . وی در ادامه درخصوص برقراری و تعامل دو سویه بخصوص بحث جلوگیری و ممانعت از هرگونه ساخت وسازهای غیراصولی و بدون مجوز ، اعلام آمادگی نمود تا با برگزاری جلسات مشترک ،این مهم را به نتیجه و مسائل را حل وفصل نمائیم.      

مصوبات :

     تملک تمامی سهم ستاد اجرایی فرمان امام واقع درطرح بلوار خاتم      

 

1-  لایحه شماره 940039398- 16/8/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941003179- 16/8/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي سهم ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) از پلاك ثبتي 1028مشاعي  بخش5 يزد واقع درطرح بلوارخاتم به كد نوسازي شماره 9006– 20– 4–2 اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/850/2 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد به عنوان معوض قطعه شماره 28  از اراضي تفكيكي انتهاي بلوار فضيلت با كاربري مسكوني و به مساحت 5/251 مترمربع از قرار هرمتر مربع 000/000/16ريال جمعاً به ارزش 000/000/024/4 ريال به آن ستاد واگذاركه مابه التفاوت آن به مبلغ 000/000/174/1ريال بستانكاري شهرداري مي باشد،لذا با  عنايت به اينكه بستانكاري ستاداجرايي فرمان حضرت امام (ره) در پرونده پلاك هاي 11 الي20/1236بخش3 يزد (پارك اختر) مبلغ 000/355/796 ريال ميباشد درآن لحاظ گردد كه درنهايت مبلغ 000/645/377 ريال باقي مانده بستانكاري شهرداري مي شود كه قرارشد در حساب هاي في مابين منظور وستاد موظف به  انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و پاسخگوي هرگونه ادعای اشخاص حقيقي و حقوقي بر روي ميزان واگذاري به شهرداري مي باشد . ضمناً با توجه به اينكه شهرداري پيگير اخذ سند معوض فوق مي باشد، لذا ملك معوض را به صورت مبايعه نامه اي به ستاد واگذار و پس از آماده شدن اسناد به صورت قطعي انتقال به آن ستاد صورت گیرد .بديهي است شهرداري نيز پاسخگوي هرگونه اشخاص حقيقي وحقوقي بر روي ميزان واگذاري به آن ستاد مي باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد 15310200005 تملک وآزاد سازی بلوار خاتم اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نيازآقاي محمد حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهرداریزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت .

 

 

     تملک پلاک ثبتی متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام واقع درطرح پارک اختر      

 

2-  لایحه شماره 940039397- 16/8/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941003172- 16/8/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك شش دانگ پلاك هاي ثبتي 11الي20/1236 بخش 3 يزد متعلق به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) واقع در طرح پارك اختر خيابان شهيدان ادهمي به كد نوسازي شماره1– 10– 29 – 2 اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملكهای موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده بابت10 پلاك فوق جمعاً مبلغ 000/500/882/9 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ومقرر شد به عنوان معوض2  قطعه زمين از اراضي تفكيكي انتهاي بلوار فضيلت با كاربري مسكوني ( قطعه شماره 7 به مساحت 59/326 مترمربع از قرار هرمتر مربع 000/500/15ريال جمعاً به ارزش000/145/062/5ريال و قطعه شماره 27 به مساحت 5/251 مترمربع از قرار هرمتر مربع 000/000/16ريال جمعاً به ارزش 000/000/024/4 ريال كه ارزش  كل دو قطعه به  مبلغ 000/145/086/9مي باشد،به آن ستاد واگذار ومابه التفاوت آن به مبلغ 000/355/796 ريال بستانكاري ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) مي باشد كه قرار شد در پرونده غرامتي پلاك 1028 بخش 5  يزد واقع در طرح بلوار خاتم لحاظ گردد وستاد موظف به انتقال رسمي اسناد درطرح بنام شهرداري وپاسخگوي هرگونه ادعای اشخاص حقيقي وحقوقي بر روي ميزان واگذاري به شهرداري مي باشد.ضمناً باتوجه به اينكه شهرداري پيگير اخذ اسناد معوض فوق مي باشد، لذا ملك معوض را به صورت مبايعه نامه اي به ستاد واگذار و پس از آماده شدن اسناد به صورت قطعي انتقال به آن ستادصورت گیرد . بديهي است شهرداري نيز پاسخگوي هرگونه اشخاص حقيقي وحقوقي بر روي ميزان واگذاري به آن ستاد مي باشد.علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويرتوافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح و با عنايت به اينكه اعتبار تملك املاك متعلق به ستاد مبلغ 3.413.000.000 ریال کسري اعتبار دارداجازه فرمائيد کسری موصوف از محل کاهش کد15310200051 تملک وآزاد سازی جهت تامینج پارکینگ خیابان کاشانی و افزایش کد 15310200038 تملك املاك متعلق به ستاد اجرايي فرمان امام خميني(ره) تامين واقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمدحاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد عظیمی زاده - شهرداریزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت .

 

     تملک پلاک ثبتی متعلق به آقای مهدی دهقان واقع درطرح 24 متری شهداء

 

3-  لایحه شماره 940039735- 17/8/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941003202- 17/8/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 4/3941 بخش 8 يزد به كد نوسازي شماره 8024 – 56 – 50 – 1متعلق به آقاي محمد مهدي دهقان كه مجدداً درطرح تعريض گذر 24 متری شهداء قرار گرفته است اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي  في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/175/77  ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه مالك از شهرداري بستانكار مي باشد لذا مقرر شد در ازاي آن زمين مثلثي جنب پلاك ايشان به شماره كدنوسازي54 – 3 – 49 –1 به مساحت 20/18 مترمربع با كاربري تجاري و طبق نظر هيات ارزياب از قرار هرمترمربع 000/000/12ريال جمعاً به مبلغ 000/400/218  ريال به ايشان واگذار ونامبرده مابه التفاوت آن كه مبلغ 000/225/141ريال بدون محاسبه حق تشرف ناشي از ادغام مي باشد را طي 18قسط در وجه شهرداري پرداخت نمايد.ليكن نظر به اينكه پروژه مذكورفاقد رديف اعتباري پيش بيني شده در سال جاري مي باشد ، موضوع در كميته اعتبارات مطرح و مقرر شد مبلغ غرامت  از محل تملك و آزادسازي ميدان كشاورز ورودي بلوار استقلال به كد 15310200070  كاهش و جهت تملك پلاك مذكور به ردیف اعتباری15310200053 تملک وآزادسازی24متری شهدای کسنویه افزوده شودو در بودجه پادارگردد و ايشان موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و يا اصلاح حد باقيمانده پلاك خود پس از رعايت گذر بندي مي باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح درصورت موافقت اجازه فرماييد اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهرداریزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت .

 

     فروش پلاک ثبتی واقع درطرح شبکه 24 متری مسجد قندهاری

 

4-  لایحه شماره 940040316- 19/8/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941003245- 19/8/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند مساحت 40/125  مترمربع  از مازاد پلاك ثبتي 81/33 /3041بخش 8 يزد به كدنوسازي 8005-47-43-1كه در طرح شبكه 24 متري مسجد قندهاري قرار گرفته ومتعلق به شهرداري مي باشد جنب پلاك 120/3041  قرار گرفته است. لذا با عنايت به درخواست  مالك پلاك مذكورمبني برخريد اين قسمت وتجميع در پلاك خود ، موضوع جهت كارشناسي به هيأت ارزياب شهرداري ارجاع گرديد كه ايشان قيمت هرمتر مربع از زمين مذكور را000/000/15ريال جمعاً به مبلغ 000/000/881/1ريال برآورد واعلام نمودند كه با احتساب حق تشرف حاصل از تجميع  آن طبق ارزیابی به مبلغ 000/920/808 ريال، متقاضی مي بايست جمعاً مبلغ 000/920/689/2 ریال در وجه شهرداري پرداخت نمايد.علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويري از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15542102001 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گرددعظیمی زاده - شهرداریزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت .ضمناً مقررگردید شهرداری با ایجاد ارزش افزوده درآن زمین جهت انتقال آن به صورت معوض به دیگران اقدام نماید .

 

     تملک پلاک ثبتی متعلق به نسیم پوده به وکالت سیدمحمد اعرابی      

 

5-  لایحه شماره 940036523- 29/7/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941002976- 4/8/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله بازگشت به مصوبه بند دو صورتجلسه مورخ 3/6/94 آن شوراي محترم به استحضار ميرساند خانم نسیم پوده به وكالت آقاي سيدمحمد اعرابي به موجب راي قطعي شعبه9دادگاه عمومي حقوقي شهرستان يزد به شماره پرونده 9109980301700291  مورخ 22/4/93  جمعاً بابت اصل خواسته وهزينه دادرسي و هزينه كارشناسي و حق الوكاله  وكيل مبلغ 400/376/867/5  ريال از شهرداري بستانكار مي باشد كه قرار شده به عنوان زمين معوض قطعات شماره 1656 و  1657  از  اراضي مهرآوران و ازقرار هرمترمربع 000/500/12 ريال و جمعاً به ارزش 000/000/750/4ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ 400/376/117/1 ريال نيز پس از انتقال سند وتحويل ملك در وجه مالك پرداخت گردد. ليكن نظر به اينكه پروژه مذكور فاقد رديف اعتباري پيش بيني شده در سال جاري ميباشد موضوع در كميته اعتبارات مطرح و مقررشد مبلغ 000/000/500/4ريال آن از محل كد 15310200090  تملك  راستگرد ميدان امام حسين (ع) ومابقي آن بمبلغ 400/376/367/1 ريال از كد 15310200019 تملك حد فاصل شهداي محراب به ابوذر (منطقه 3)کسر وبه کد 15310200090 اضافه گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويري از راي دادگاه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح واجازه فرماييدتا اقدامات بعدي انجام پذيرد.ضمناًدر صورت نيازآقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهرداریزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق صرفاً باجابه جایی ردیف های اعتباری پیشنهادی مورد تصویب قرارگرفت ومقررگردید شهرداری مطالبات مالک را به مبلغ پنج میلیاردو هشتصد وشصت وهفت میلیون وسیصدو هفتادو شش هزارو چهارصد ریال( 400/376/867/5 ریال ) را بصورت نقدی پرداخت نماید .

                               

     تملک پلاک ثبتی متعلق حسین شتردار واقع درطرح نوارسبز بلوار جانباز      

 

6-  لایحه شماره 940037853- 7/8/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941003068- 7/8/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي ازپلاك هاي ثبتي387و388 و389و390 همگي از 35/5938 بخش4 يزد متعلق به آقاي حسين شتردار با وكالت آقاي علي محمد وكيلي واقعدرطرح مسير ونوارسبز بلوارجانباز به كدهاي نوسازي 8105  و 8104  و8103 و8102-100– 29– 3 اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ000/000/595/6ريال بابت كل غرامت پلاك هاي مذكور ومبلغ 000/350/587/6ريال بابت عوارض حق تشرف آنها تعيين كه مقرر گرديد غرامت ها و تشرف پابه پا وتهاترگردد.ليكن نظربه اينكه پروژه مذكورفاقد رديف اعتباري پيش بيني شده درسال جاري مي باشد موضوع در كميته اعتبارات مطرح ومقرر شد معادل آن در بودجه هزینه از محل ديون  بلا محل عمراني به کد 15390200002ومابه ازای آن در ردیف درآمدی حق تشرف به کد 15541603007 پادار گردد و ايشان موظف به انتقال رسمي اسناد درطرح بنام شهرداري وتحويل ملك مي باشد.عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهرداریزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت .

 

     تأمین اعتبار دفاتر کارگزاری      

 

7-  لایحه شماره 940035880- 26/7/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941002921- 26/7/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله بازگشت به مصوبه هاي بند2صورتجلسه  مورخ18/5/93 وبند6 صورتجلسه مورخ 9/3/94 آن شوراي محترم درخصوص تعرفه خدمات دفاتركارگزاري به استحضار می رساند، با توجه به برآورد صورت گرفته جهت پرداخت درصدپیش بینی شده جهت آرای وصول شده توسط دفاترنياز به مبلغ 1.000.000.000 (يك ميليارد) ريال اعتبار مي باشد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرمائيد. اعتبار فوق از محل واگذاری خدمات  اداری تامین وکسری آن در اصلاحیه بودجه منظور خواهد شد.ضمناً آقاي مهدي فعالي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهرداریزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،موافق پیشنهادفوق مورد تصویب  قرارگرفت. ضمناً مقررگردید شهرداری مقادیر وصولی ها را طی  لیستی به شورا ارسال نماید .

 

     قرارداد مطالعات و تهیه طرح تجمیع دکلهای مخابراتی      

 

8-  لایحه شماره 940031886- 5/7/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941002591- 6/7/94 :

«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله بازگشت به مصوبه شماره 930067367 مورخ 26/12/1393 آن شوراي محترم ،به استحضارمی رساند شهرداري درنظر دارد قراردادمطالعات وتهيه طرح تجميع دكلهاي مخابراتي شهر يزد رابه شرکت مهرپردازکیش به مبلغ 780.000.000 ( هفتصد وهشتاد) ميليون ريال واگذار نمايد که به پیوست يك نسخه پيش نويس قراردادمربوطه ارسال مي گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان مهدی فعالی و مهدی قاضی نسب بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند.عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت.ضمناً پیشنهاد می گردد شهرداری کلیه اپراتورهای مخابراتی که درسطح شهر ، دارای دکل مخابراتی می باشند موظف نماید تا خود آنها رأساً نسبت به تجمیع دکل ها اقدام نماید درغیر این صورت شهرداری برابر ضوابط ومقررات اقدامات لازم معمول نماید .

 

     احداث سالن جدید سینما جام جم      

 

9-  نامه شماره 940028226- 16/6/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941002329- 16/6/94 :

« رئيس محترم شوراي اسلامي شهر يزدموضوع: در خصوص احداث سالن جدید سينماي جام جم با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً به پيوست تصوير نامه شماره 1/2973 مورخ 29/05/1394 اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي يزد به انضمام صورت جلسه مورخ 05/10/1391 در خصوص درخواست احداث سالن جدید وسایر مشکلات سينماجام جم ارسال می گردد.مستدعیست با عنایت به بند 3 صورتجلسه مورخ 29/5/1392 كميسيون ماده 5 مبنی بر تغییر کاربری قسمتی از پلاک باقیمانده 1203 به پارکینگ  ونیز بند 2 صورتجلسه مورخ 14/11/1388 شورا مبنی بر واگذاری پلاک مزبور به صورت پارکینگ روباز بدون حق هیچ گونه تغییر کاربری، در خصوص درخواست مالک و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، بررسي و اظهار نظر فرمایید. عظیمی زاده - شهرداریزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگردید سینما جام جم ،ضمن رعایت ضوابط ومقررات شهرسازی و با احداث پارکینگ مورد نیاز به صورت طبقاتی نسبت به ساخت سالن جدید اقدام نماید .

 

     معافیت بنیاد خیریه حضرت علی بن ابیطالب (ع)

 

10-  لایحه شماره 940036914- 3/8/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941003003- 3/8/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله بپيوست درخواست شماره 874/422/94 مورخ 06/05/94 بنياد خيريه حضرت علي ابن ابيطالب(ع) مبني بردرخواست معافيت ازپرداخت عوارض جهت استحضار ارسال  مي گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي محمدحسين دهستاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهرداریزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق به استناد تبصره دو از بند 5-5 تعرفه عوارض مصوب سال 94 شهرداری و همچنین تا زمانیکه آن بنیاد خیریه بصورت عام المنفعه مورد استفاده قرار گیرد مورد تصویب قرارگرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 40/10 خاتمه يافت.