دويست‌وبيست وچهارمین ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

  صورتجلسه

   دويست‌وبيست وچهارمین ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت30/18 شنبه مورخ 11/7/94 با حضوراکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) وباعرض تسلیت به مناسبت شهادت حاج حسن دانش قاری برجسته بین المللی قرآن کریم و آقایان درستکار وکارگر درصحرای منا براثر بی لیاقتی و بی تدبیری رژیم آل سعود ،از خداوند متعال علوّ درجات و غفران الهی برای آن شهدای بزرگوار وصبری عظیم و اجری جزیل برای خانواده های محترم آنان وسایر بازماندگان وهمشهریان عزیز و همچنین برای مجروحین آن حادثه آرزوی شفای عاجل مسئلت نمود .سپس آقای پاک نژاد درسخنان پیش ازدستور ضمن عرض تسلیت حادثه ناگوار منا وآرزوی غفران الهی برای شهدای بزرگوار آن حادثه ، گزارشی از مصوبات شورا که از سوی شهرداری هیچ گونه اقدام صورت نگرفته است جهت استحضاراعضای شورا ارائه نمود و از شهرداری خواست ضمن دقت نظرلازم به مصوبات شورا نسبت به اجرای هرچه سریع تر آن اقدام نماید.

درادامه جلسه آقای مطهریان با عرض تسلیت شهادت جمعی ازمسلمانان بخصوص هموطنان درمنا ، دلایل و علت استعفای خود را از کمیسیون های فرهنگی اجتماعی و برنامه وبودجه شورا جهت استحضار اعضای شورا توضیحات کامل و جامع ارائه نمود که دراین زمینه اعضای شورا هم مطالبی را عنوان که درنهایت با رأی گیری بعمل آمده با استعفای ایشان از کمیسیون های فوق مورد مخالفت قرارگرفت و مقرر گردید ایشان درجلسات کمیسیون حضور فعال داشته باشد .   

مصوبات :

    تمدید مهلت تخفیف عوارض       

 

1-لايحه‌ ‌دوفوریتی شماره940032882-11/7/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941002686-11/7/94 : 

« احتراماًباستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله بازگشت به بند 2 صورتجلسه مورخ 27/05/94 و بند 1 صورتجلسه مورخ 21/06/94 آن شوراي محترم،موضوع اعطاي تخفيف ويژه به انواع عوارض تا عيد سعيد غديرخم ، پيشنهاد مي گردد با عنايت به استقبال نسبی شهروندان گرامي و در راستاي بهره مندي بيشتر از فرصت اعطايي، تخفيف مذكور تا پايان مهرماه تمديد گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي محمدحسين دهستاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق با تمدید آن تا پایان آبان ماه سال جاری مورد تصویب قرار گرفت . ضمناً مقررگردید شهرداری به نحو شایسته جهت اطلاع عموم شهروندان محترم تبلیغات وسیعی در سطح شهر داشته باشد .

 

    تملک پلاک ثبتی واقع متعلق به آقای بهشتی وشرکاء      

2- لايحه‌ 940032235- 7/7/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941002616- 7/7/94 :

« احتراماًباستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمی رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 1/608 و14253 بخش 8  يزد واقع در طرح بلوار امام حسن مجتبي (ع) و جاده سنتو به كد نوسازي شماره 8420 – 1 – 61 – 2 متعلق به آقاي بهشتي و شركا  اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/315/513 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه با توجه به توافقنامه مورخه 6/8/78 ( تصوير پيوست) در اثر اجراي طرح ادامه بلوار علامه جعفري  قبلا ً موضوع غرامت و تشرف پاياپاي گرديده است ، و با عنايت به قولنامه اي بودن پلاك و ضرورت اجراي طرح  توافق گرديد پس از اخذ تعهد محضري و تنظيم مبايعه نامه و تحويل قسمت در مسير به شهرداري،بعنوان معوض يك قطعه زمين با كاربري تجاري تحت پلاك شماره 1160/20/6327 بخش 8 از اراضي تفكيكي خيابان بهار آزادي جمعاً به ارزش 000/000/384 ريال به ايشان واگذار و مبلغ 000/000/100ريال نيز دروجه مالک پرداخت گردد و ايشان موظف به اصلاح سند باقيمانده پلاك خود به بلوار مذكور مي باشند.علیهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيد از محل كد 15310200074 تعریض خیابان امام حسن مجتبی (ع) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.                عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

    نحوه محاسبه قیمت باقیمانده املاک درمسیر   

3- لايحه‌ ‌شماره940017492- 15/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941001446- 15/4/94 :

« احتراماًباستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه 930043060مورخ 12/9/93وعطف به رونوشت از بند7 صورتجلسه مورخ 16/12/93 به استحضارميرساند درخصوص سقف اختيارات  اينجانب در اين خصوص كه در لايحه فوق الذكر اشاره گرديده است ،منظور سقف اختيارات شهردار بابت تملكات در هرسال  ميباشد كه  اشتباهاً  درلايحه مذكور به بند 5 صورتجلسه مورخ 3/10/92 استناد شده است عليهذابدینوسیله مراتب تصحيح میگردد،خواهشمند است موضوع مجدداً درشوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً درصورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي             مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت . ضمناً مقررگردید شهرداری دراسرع وقت نسبت به صدور اخطار کتبی به شخص خاطی دراین زمینه اقدام و رونوشت آن را به شورا ارسال نماید .

 

    معرفی نماینده   

4- نامه شماره 6220-4/7/94فرمانداری یزدثبت دبیرخانه شورابشماره 941002576-5/7/94 در خصوص معرفی یک نفر از اعضای شورابعنوان نماینده جهت حضوردرجلسات کمیته انطباق آن فرمانداری طبق بند دو صورتجلسه مورخ 14/6/94 این شورا موضوع مجدداً در صحن علنی شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقررگردید آقای سیدمحمدعلی پاک نژاد بعنوان نماینده اصلی و آقای وحیدرضا خباززاده یزدی به عنوان علی البدل درجلسات فوق حضور یابند .

 

    مساعدت به بیماران ام اس   

5- با عنایت به برگزاری همایش جهت بیماران ام اس توسط سازمان فرهنگی ورزشی در سالن همایش هلال احمر مورخ 29/5/94 در راستای کمک به آن بیماران موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون فرهنگی اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقرر گردید شهرداری (سازمان فرهنگی ورزشی) نسبت به اعزام چهل نفر از آن بیماران به مشهد مقدس اقدامات لازم معمول نماید.

 

    مساعدت   

6- لايحه‌ ‌شماره940029190- 22/6/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941002393- 22/6/94 : 

« احتراماًباستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله بپیوست نامه شماره 6516/227/94/ص مورخ 18/6/94 اداره کل ورزش وجوانان استان ودرخواست سرپرست تیم کوهنوردی مورد نظر مبنی بر مساعدت در خصوص تأمین هزینه های صعود افراد تیم به قله اورست ، جهت استحضار ارسال می گردد . خواهشمند است موضوع را درشورای اسلامی شهر مطرح تا درصورت موافقت آن شورای محترم مبلغ مورد تصویب از محل بودجه سازمان فرهنگی ورزشی تأمین اعتبار و پرداخت گردد . عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده درکمیسیون فرهنگی اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پیشنهاد فوق با پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال (000/000/50 ریال) مورد تصویب قرارگرفت .

 

    جلوگیری از فراگیر شدن مراکز عرضه قلیان

7- رونوشت نامه شماره 148/216/579/زم – 4/4/94 مسئول سازمان بسیج اصناف استان یزد ثبت دبیرخانه شورا بشماره 942500011- 13/4/94 درخصوص فراگیر شدن مراکز عرضه قلیان درسطح شهر و لزوم برخورد جدی با این مراکز موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون های خدمات شهری و فرهنگی اجتماعی شورا و توضیحات رؤسای آن کمیسیون ها و پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات موارد بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت :

الف : مقررگردید شهرداری تمامی تابلوهای مغازه ها تحت هرعنوان برای فروش وعرضه مواد قلیان نصب گردیده نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید .

ب : مقرر گردید شهرداری (سازمان فرهنگی ورزشی) با طرح های زیبا ، جذاب ومفهومی درخصوص مضرّات قلیان فضاسازی شهری را انجام دهد .

ج : شهرداری با پیش بینی بودجه درسال 95 درجهت احیاء جاده سلامت درمسیر رودخانه های شهر را به صورت جدی پیگیری نماید . 

 

     حجاب

8-درخواست جمعی ازبانوان نخبه فرهیخته وفعالین فرهنگی یزدثبت دبیرخانه شورابشماره 941001948- 22/5/94 با موضوع حجاب ، مراتب در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقرر گردید شهرداری براساس قانون عفاف وحجاب مصوب 13دی ماه سال 1384شورایعالی انقلاب فرهنگی کشور به شرح زیر اقدامات لازم را معمول نماید:

1- گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر ، مراكز فرهنگي، مراكز تحت پوشش شهرداري و مراكز عمومي

2- ايجاد مراكز مشاوره محلي جهت اطلاع رساني به خانواده ها و جوانان به صورت حضوري، تلفني و مكاتبه اي با كادر مجرب و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

3- جلوگيري از تبليغ كالاهاي فرهنگي و تجاري مغاير با فرهنگ عفاف و حجاب نظير آگهي هاي تجارتي و تبليغاتي چهره هاي هنري و ورزشي با آرايش و حجاب ضد اسلامي

4- نوشتن آيات و روايات ديني، فتواهاي علماء وصيتنامه حضرت امام (ره) و ... به منظور توسعه فرهنگ عفاف در پاركها، ميادين، خودروهاي عمومي شهري، سالن هاي سينما، تابلوهاي معابر عمومي و ورزشي با استفاده از ابزارهاي فرهنگي مناسب

5- تأسيس فرهنگسراي حجاب براي برگزاري جلسات مرتبط، پرسش و پاسخ در زمينه حجاب، برگزاري مراسم ويژه و ...

6- تهيه تنديس و عكس و تصاوير مناسب از شخصيتهاي اسلامي، وقايع مهم تاريخي و طرح هاي نمادين و استفاده از آنها جهت نصب دراماكن عمومي مهم و تفرجگاه ها، همراه با ترميم و بازسازي مستمر آنها

7- گسترش اماكن عمومي، پاركها و مراكز ورزشي مناسب براي زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت و ايجاد فضاهاي مناسب جهت برخورداري آنان از آزادي عمل در رعايت حجاب توسط سازمان پاركها

8- حمايت از فعاليت هاي عام فرهنگي و هنري دستگاهها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف

9- افزايش تسهيلات حمل و نقل شهري ويژه بانوان به منظور تأمين آسايش بيشتر آنان ( راه اندازي وتوسعه تاكسي ويژه بانوان و ...)

10- رعايت موازين شرعي در ساختن اماكن مسكوني از نظر در معرض ديد نبودن ورودي خانه ها و ديده نشدن داخل خانه به هنگام باز شدن در .

 

       مساعدت جهت برگزاری مسابقات ابتکارات

9- نامه شماره 99-7م– 94– 16/6/94 مشترک مدیرکل آموزش وپرورش استان وپارک علم وفناوری یزد ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941002410- 23/6/94 با موضوع مساعدت مالی جهت برگزاری مسابقات ابتکارات ونوآوری دانش آموزی مراتب درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون فرهنگی اجتماعی وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق مقرر گردید شهرداری (سازمان فرهنگی ورزشی و اتوبوسرانی) جهت تبلیغات درسطح شهر وایاب وذهاب دانش آموزان ازمحل اسکان به دانشگاه یزدهمکاری های لازم را داشته باشند و همچنین شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) از ردیف  اعتبارات ماده سهم خود دراین زمینه اقدام نماید.    

 

         مساعدت به جانبازان ضایعه نخاعی

10- نامه شماره 1111/25014- 23/6/94 رئیس مرکز توانبخشی ثامن الائمه ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941002451- 25/6/94 درخصوص کمک هزینه جانبازان نخاعی به مشهد مقدس موضوع درصحن علنی شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق مقررگردید نسبت به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) از ردیف ماده 17 سهم شورا به آن مرکز اقدام نماید .

   

       مساعدت به زورخانه شهدای کسنویه

11- درخواست شماره110- 13/4/94 هیأت امنای مسجدسلمه واقع درمحله پنبه کاران ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941001452- 16/4/94وهمچنین درخواست مسئول زورخانه شهدای کسنویه با موضوع مساعدت مالی ،مراتب درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون فرهنگی اجتماعی وتوضیحات ریاست آن کمسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق مقرر گردیدشهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/50 ریال به مسجد سلمه از ردیف اعتبارات کمک به مساجد ومبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) از ردیف اعتبارات امور فرهنگی به زورخانه شهدای کسنویه پرداخت نماید .      

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/21 خاتمه يافت.