دويست‌وبيست وهفتمین جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

دويست‌وبيست وهفتمین جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ 21/7/94 با حضوراکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) و آرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند ، پیشاپیش فرارسیدن ماه محرم ، ماه پیروزی خون برشمشیر را برهمگان تسلیت عرض نمود واز خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهدتا بتوانیم درمراسم های سوگواری حضرت اباعبدا...الحسین (ع) شرکت و از فیوضات معنوی آن مجالس بهره مند گردیم . وی درادامه با ذکر حدیثی از حضرت رسول اکرم(ص) در خصوص بغض وکینه مطالبی را عنوان نمود. سپس ایشان از شرکت اعضاء درمراسم راهپیمایی به مناسبت روزملی پارالمپیک باحضور پرشور ورزشکاران جانباز و معلول تقدیر وتشکر نمود.

درادامه جلسه آقای خباززاده یزدی گزارشی ازحضورخود درکمیته انطباق فرمانداری جهت بررسی مصوبات شورا نقطه نظرات وپیشنهادهای خود را دراین زمینه جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمود.سپس با عنایت به هماهنگی های بعمل آمده قبلی جناب آقای شایق استاد اخلاق درجلسه شورا حضور یافت وضمن آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی مسئولین جهت خدمت به مردم به خصوص مستضعفین مطالبی را در خصوص اتحاد و همبستگی و همدلی و نیزجلوگیری  از تفرقه افکنی که  جزء  یکی از گناهان کبیره  محسوب می شود،عنوان نمود.

درادامه جلسه آقای عظیمی زاده شهردارمحترم ازاعضای شوراخواست تادربازدیدی که قراراست از شهرداری اراک درخصوص واگذاری بخشی از فعالیت های آن شهرداری به دفاتر پیشخوان ازجمله وصول عوارض نوسازی، امورحفاریها، عوارض خودرو وغیره انجام شود همراهی وحضورداشته باشند. سپس آقای فقیه خراسانی ضمن ابراز گلایه ازعدم حضور قضات دادگستری درجلسات کمیسیون های ماده صد از شهرداری خواست جهت جلوگیری از هرگونه وقفه درکار مردم موضوع راپی گیری نماید.وی درادامه پیشنهاد نمود در صورت امکان شهرداری در خصوص ارزیابی املاک ،ازسایرکارشناسان خبره به غیر ازکارکنان آن شهرداری در هیأت ارزیاب استفاده نماید .

درادامه جلسه با توجه به درخواست وهماهنگی های بعمل آمده قبلی آقای فرهمند به همراه کارشناسان از جمله آقای حاج میربابا استاد دانشگاه و آقای تری جفروی مدیرمؤسسه کراتر از کشور فرانسه در خصوص ثبت جهانی شدن بافت تاریخی یزد درجلسه شورا حضور یافتند که درابتدا ریاست شورا با عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان ارجمندابرازامیدواری نمود تا بتوانیم در راستای شناسایی و حل مسائل ومشکلات بافت قدیم یزد اقدامات خوبی را انجام بدهیم .

سپس آقای فرهمند با تقدیروتشکر ازرئیس واعضای شورابخاطر برپایی این جلسه ازاقدامات و پی گیری های صورت گرفته تاکنون برای جهانی شدن بافت تاریخی شهر یزد و نیز حفظ آثار تاریخی و فرهنگی که اهمیت بسزایی دارد و جزء اولین شهری به حساب می آید که شرایط ثبت جهانی شدن را دارد توضیحاتی ارائه نمود و از همه مسئولین خواست تا در این خصوص همکاری و حمایت هایی را داشته باشند تا به یاری خدا این مهم نیز به ثبت برسد. سپس هر یک از اعضای شورا ضمن عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان ارجمند نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص بهبود وضعیت بافت تاریخی وحفظ وضعیت موجود با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت ارائه تسهیلات لازم برای تشویق مردم جهت سکونت دربافت و پی گیری اعتبارات دولتی برای حفظ و نگهداری آن بافت، امکان ساخت وساز در بافت با سازه های جدید، تعیین قسمتی ازبافت قدیم جهت احداث موزه برای بازدید گردشگران خارجی،پی گیری های لازم جهت حمایت جهانی ونیزحفظ کرامت انسانی دربافت قدیم، نظارت وکنترل بیشتر بربافت قدیم با توجه به حضور جافاغنه جهت جلوگیری ازهرگونهجمسائل امنیتی واخلاقی،مطالبی راعنوان نمودند.سپس آقای تری جفروی مدیر موسسه کراتر ازکشور فرانسه پیشنهادهای خود را در خصوص منحصر به فرد بودن شهریزد ازلحاظ تاریخی وخشت وخام در جهان با توجه به وجود بادگیرها و اماکن تاریخی زیاد و پی گیری های لازم جهت راهنمایی وآموزش ازسوی یونسکو با توجه به شرایط درحال حاضر شهریزد برای جهانی شدن و کاهش وسعت بافت قدیم به 200 هکتار به دلیل وضع موجود مطالبی را عنوان نمود.

در ادامه جلسه، لایحه یک فوریتی ارسالی از سوی شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941002821 در خصوص تعیین اعتبار و اخذ مجوزهای لازم برای مطالعات احداث پارک یکصدوپنجاه هکتاری دروازه قرآن مطرح گردیدکه پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات و رأی گیری به عمل آمده مقرر گردید دراسرع وقت کمیسیون های برنامه و بودجه و خدمات شهری موضوع را با حضور کارشناسان مربوطه بررسی و نتیجه را جهت تصمیم گیری نهایی به شورا گزارش نمایند.

 

مصوبات :

    تملک پلاک ثبتی متعلق به نیره شجاعی مهر

 

1-لايحه‌ شماره940032055- 6/7/94شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941002603-6/7/94 :

«احتراماًباستنادماده71 قانونجتشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمي رساند قسمتي ازپلاك 553بخش4در طرح اجرايي گذر12 متري شهيد زارع زاده قرارگرفته،که شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك مذكور به كدنوسازي شـــــماره9004-41-13-1متعلق به خانم نيرهجشجاعي مهراقدام نمايدجودراينجخصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/200/646/1 ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين ومقرر گرديد به عنوان زمين معوض يك قطعه از اراضي تفكيكي شركت تلاش به كدنوسازي 2– 38–18–1 از قرار هرمترمربع000/500/7ريال جمعاً به ارزش000/850/072/2 ريال به ايشان واگذار ومابه التفاوت آن به مبلغ 000/650/426ريال توسط مالك طي اقساط وحداکثرطی36 ماه در وجه شهرداري پرداخت گردد ، ليكن نظر به اينكه پروژه مذكورفاقد رديف اعتباري پيش بيني شده در سال جاري ميباشد لذا درنظر است ازمحل فروش اموال غیرمنقول نسبت به تأمین اعتبارآن اقدام ودر اصلاحیه بودجه منظور گردد.ضمناًمالک موظف به انتقال رسمي اسناد درطرح بنام شهرداري وتحويل ملك مي باشد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً درصورت نيازآقای محمدحاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.