دويست‌وبيست ونهمین جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

دويست‌وبيست ونهمین جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/7 روز سه شنبه مورخ 28/7/94 با حضور تمامی اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) وعرض تسلیت شهادت سرور وسالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) وهفتادو دوتن از یاران باوفای آن حضرت و آرزوی قبولی عزاداریها ، گزارشی از مأموریت خودبه تهران باحضورتنی چند از اعضای این شورا وشهردارمحترم جهت شرکت درجلسه با آقای خندان دل معاون محترم وزیرکشور ورئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور ازمطالب و مباحث مطرح شده درآن نشست ازجمله اختصاص اعتبارات لازم برای خریدخودرو وتجهیزات آتش نشانی ، جدا سازی آب خام، قیرجهت آسفالت ، خودرو ون،طرح کارخانه جنوب،بازسازی ناوگان اتوبوسرانی ،اجرای پروژه پیرنیا، الحاق شهرحمیدیا به یزدجهت کلان شهرشدن وغیره جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمود .

سپس آقای فقیه خراسانی با توجه به اینکه موضوع تأیید صورتجلسات شوراها از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درآن مجلس درحال بررسی می باشد خواهان پی گیری این موضوع از سوی نماینده مردم یزد درآن مجلس جهت ممانعت و جلوگیری از این کار گردید .

درادامه آقای خباززاده یزدی از اعضای شورا خواست با توجه به اینکه شهرداری گزارش درآمد – هزینه شش ماهه نخست سال جاری را به شورا ارسال نموده و قراراست درجلسه آتی کمیسیون برنامه وبودجه مورد بررسی قرار گیرد حضور فعال داشته باشند .

 

مصوبات :

     انتخاب حسابرس

 

1- درخصوص تعیین انتخاب حسابرس جهت انجام حسابرسی درسال94برای شهرداری وتمامی سازمان های وابسته به شهرداری ،موضوع درصحن علنی شورا مطرح،باعنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گردید شهرداری از طریق استعلام بها بین چند مؤسسه حسابرسی با گریدهایی درسطح B وA نسبت به انتخاب حسابرس اقدام و نتیجه را ظرف مدت یک هفته جهت بررسی وتصمیم گیری نهایی به شورا ارسال نماید .

 

 

 

    پرداخت حق عمران آقای میروکیلی

 

2- لایحه شماره940028507- 17/6/94شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941002352-18/6/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به مصوبه مورخ02/04/94 آن شوراي محترم و با عنايت به درخواست شماره 940019516 مورخ 30/04/94 آقاي مهندس سيدعلي اكبر ميروكيلي (تصوير پيوست) ، بدینوسیله پیشنهادمی گردددر رابطه با حق عمران سنوات كاري نامبرده ، برابر ارقام پيشنهادي شهرداري نسبت به موضوع اقدام و در صورتي كه نامبرده در هنگام محاسبه و پرداخت ، درخواستي مبني بر بخشش حق عمران خود در سنوات ذكر شده داشت ، شهرداري برابر آن اقدام نمايد . ضمناً آقاي احمد روستايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح ،باعنایت به بررسیهای بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

    تکمیل پروژه کتابخانه دکتر محمدجوادی     

 

3- لایحه شماره940033917- 15/7/94شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941002768-15/7/94 :

«احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به پيوست صورتجلسه مورخ 13/06/93 درخصوص تکمیل پروژه كتابخانه خيری آقای دكترمحمدجوادي که به تأیید وامضای معاون محترم امورعمرانی استانداری و مسئولان اداره کتابخانه های استان وشهرستان نیزرسیده جهت استحضار ارسال مي گردد. لذابا عنایت به اينكه برآورد صورت گرفته جهت تکمیل محوطه محيط اطراف كتابخانه مذكور به مبلغ 1.285.881.810 ريال مي باشد، پیشنهاد می شود درصورت صلاحدید اجازه فرماييد ازمحل سهم نيم درصد كتابخانه ها نسبت به تامین هزینه مذکوراقدام گردد.خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهرمطرح ودرصورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.ضمناً آقاي طهماسبی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي  مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح ،باعنایت به بررسیهای بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

    معرفی نماینده      

 

4- نامه شماره940031754- 5/7/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941002580-5/7/94

« جناب حجت الاسلام حاج شیخ عباس زارع رییس محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع: معرفی نماینده

با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً باعنایت به اینکه باتشکیل ناحیه یک منطقه سه ونظر به وسعت محدوده وحجم زیاد پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده صد، تشکیل کمیسیون بدوی جهت ناحیه موصوف ضروری می باشد، خواهشمنداست نسبت به معرفی نماینده شورا جهت شرکت در کمیسیون مورد نظر عنایت لازم معمول فرمائید. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح پس ازبحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق وبا عنایت به اینکه این شورا تاکنون کمیسیونی رابرای ناحیه یک منطقه سه مصوب ننموده است پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.ضمناً مقرر گردیدبراساس قول های مساعد داده شده ازسوی آقای عظیمی زاده شهردارمحترم ظرف مدت مقرر ساختمان قدیم کمیسیون ماده صد را آماده ونسبت به جابه جایی آن کمیسیون اقدام نماید .

 

    مطالبات شهرداری از اداره کل راه وشهرسازی      

 

5- رونوشت نامه شماره50590- 19/7/94مدیرکل اداره راه وشهرسازی استان ثبت دبيرخانه شورابشماره 941002853-27/1/94درخصوص مطالبات شهرداری از آن اداره کل براساس صورتجلسه مورخ 21/7/94 شامل الف: واگذاری تعدادصدقطعه مسکونی بامساحت متوسط200 مترمربع ب:زمین پروژه آسمان واقع در بلوار شهید قندی (تصاویر پیوست) ، موضوع درصحن علنی شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گردید شهرداری ظرف مدت یک ماه نسبت به قطعی نمودن سندها دراین زمینه اقدام و نتیجه را به شورا گزارش نماید .

 

 

 

 

    فروش قسمتی از پارکینگ شهرداری واقع دربلوار دهه فجر

 

6- نامه شماره940028253- 16/6/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941002328-16/6/94 :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع : فروش قسمتی ازپارکینگ شهرداری تحت پلاک 1422 واقع در بلواردهه فجر به مالک ملک مجاور احتراماً عطف به نامه شماره 941000098 مورخ 20/1/94 در خصوص فروش قسمتي از پاركينگ شهرداري تحت پلاك 1422واقعدر بلواردهه فجر روبروي امامزاده سيد نصرا..به آقاي دكتر زارع به استحضارميرساند طبق نظر اداره حقوقي (تصوير به پيوست ) در صورت انتقال مشاع قسمتي از پاركينگ به ملك مجاور در حق ارتفاق شهرداري وشهروندان اختلال ايجاد مي شود مگر اينكه راه عبورملك مجاور از پاركينگ تفكيك ومجزا انتقال يابد ليكن با توجه به قرارگيري موقعيت پلاك مشار اليه در وسط پاركينگ تامين دسترسي اختصاصي موجب كاهش مساحت پاركينگ به مقدار حداقل300 متر مربع مي شود لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن بررسي موضوع نسبت به تعيين تكليف لايحه 930067959 مورخ 28/12/93 اقدام نمايند.عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وبازدید بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ،موافق ، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت. ضمناً مقررگردید با توجه به اینکه ملک مورد نظرمرکز ترک اعتیاد می باشد لذا به منظور مساعدت و همکاری شورای اسلامی شهر تا زمانی که آن مرکز به عنوان مرکز ترک اعتیاد فعالیت می نماید اجازه استفاده از پارکینگ شهرداری را جهت ورود به ملک بدون هیچ گونه دخل و تصرف دارد .

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10/10 خاتمه يافت.