دويست‌وبيست وششمین جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

دويست‌وبيست وششمین جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

دويست‌وبيست وششمین جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/18 روز شنبه مورخ 18/7/94 با حضوراکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات‌برمحمدوآل محمد(ص) و آرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند ، شهادت سردار رشید اسلام شهیدسرافراز حاج حسین همدانی در دفاع اهل بیت(ع) درکشور سوریه بدست تروریست های کوردل را به خانواده محترم ایشان و به ملت شهید پرور ایران تسلیت عرض نمود و از خداوند علوّ درجات وغفران الهی برای آن شهید بزرگوار وصبوری وبردباری برای بازماندگان مسئلت نمود. وی درادامه باگرامیداشت روزخانواده وتکریم بازنشستگان ضمن ارائه مطالبی دراین خصوص از بازنشستگان این شورا با اهداء گل وهدیه تجلیل نمود .

درادامه جلسه آقای عظیمی زاده شهردارمحترم، در خصوص اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط ستاد مبشر غدیر توضیحاتی ارائه وازحمایت های این شورا تقدیر و تشکر نمود واز اعضای شورا خواست تا در مراسم افتتاحیه باشگاه مبشران غدیرکه قراراست در روز چهارشنبه هفته جاری دردفتر حضرت آیت ا... ناصری نماینده محترم ولی فقیه وامام جمعه معزز یزد برگزار شود حضور فعال داشته باشند . سپس آقای ثواچه یکی از دست اندرکاران زحمت کش ستاد مبشر غدیر ازبرنامه های اجراء شده توسط آن ستاد دردهه ولایت و امامت تحت عنوان قدر تاغدیر به صورت مصوّر توضیحات کامل وجامع ارائه نمود که به پاس زحمات ارزنده ایشان با اهداء لوح سپاس وهدیه تجلیل به عمل آمد .

درادامه آقای عظیمی زاده درخصوص پیگیری های صورت گرفته جهت اجرای پروژه بلوار طالقانی ،پروژه پیرنیا ، اجرای طرح درمیدان میوه وتره بار قدیم باحضور مشارکت کننده توضیحاتی ارائه نمود .

سپس آقای شایق باعرض تسلیت شهادت سردارشهید همدانی ، ازشهرداری خواست تا نسبت به ساماندهی دست فروشان مستقر درپارک بزرگ شهر وتعیین مکان خاص برای آنان و بررسی خشک شدن درختان در مجموعه کارخانه کمپوست و معرفی مقصرین به شورا ودقت نظر بیشتر توسط شهرداری درپروژه های عمرانی جهت جلوگیری از خشک شدن درختان اقدامات لازم بعمل آورد . 

درادامه آقای فقیه خراسانی خواستار تعیین تکلیف حوزه معاونت برنامه ریزی شهرداری با معرفی یک نفر جهت آن معاونت گردید وازشورا وشهرداری خواست به دلیل انتخابات انجام شده درسازمان نظام مهندسی و تعیین اعضاء پیام تبریک ارسال شود .

مصوبات :

تخصیص اعتبار واقع درطرح خیابان شهید اشترزاده

 

1-لايحه‌ شماره940030494- 29/6/94شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941002505-29/6/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضارمي رساند با بررسي به عمل آمده از سوابق تملك قهري پلاك ثبتي 44/1428 بخش 3 به كد نوسازي 9018-11-41-2 متعلق به آقاي رعيتي كه در طرح خيابان شهيد اشترزاده ( 18 متري جنب كميته امداد ) قرار گرفته مشخص گرديد به دليل عدم توافق نامبرده با شهرداري و ضرورت اجراي طرح ،در سال 1385 ارزش شش دانگ از پلاك مذكور توسط كارشناسان منتخب از طرف دادگستري به مبلغ 185.407.500ريال ارزيابي شده كه آن زمان اين مبلغ در صندوق ثبت توديع و طي سند رسمي شماره 177503 مورخ 28/11/85 در دفترخانه 22 يزد با حضور نماينده دادستان به نام شهرداري يزد منتقل شده است . مع هذا نظر به اينكه به دلايل مختلف از جمله رأفت اسلامي ، تحويل و آزادسازي ملك در طرح و بالطبع دريافت ثمن مورد معامله از طرف مشاراليه از صندوق ثبت بيش از 9 سال طول كشيده است و با توجه به اينكه واريز وجه به صندوق ثبت مشمول هیچ گونه افزایشی نمي شود و دريافت همان مبلغ در حال حاضر از طرف نامبرده با توجه به تورم فعلي مشكلات عديده اي را براي وی به وجود می آورد و همچنین نظر به اينكه در تاريخ 17/01/94 ملك نامبرده در معيت نماينده دادسرا آزادسازي و تحويل شهرداري شده است ، لذا به جهت مساعدت به نامبرده و تعيين تكليف پرونده مجدداً موضوع به هيأت ارزياب شهرداري ارجاع تا برمبناي تاريخ تحويل ملك( آزادسازي)كارشناسي صورت پذيردكه  ارزش عرصه و اعيان راجمعاً 802.975.000 ريال برآورد نمودند. لذا نظربه اينكه طرح فوق فاقد رديف اعتباري در سال جاري مي باشد، خواهشمند است اجازه فرماييداز محل كد 15310200042 تملك حق كسب و پيشه غرفه هاي پارك شادي معادل مبلغ مذكور كسر و به رديف تملك ديون عمراني اضافه و موارد در اصلاحيه بودجه منظور گردد. خواهشمند است موضوع رادرشوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي محمد حاجي رضايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

 

 

تملک پلاک ثبتی متعلق به داریوش کدخدائیان و حسین پورعسکری

2- لايحه‌شماره940019080- 25/4/94شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره941001587-25/4/94 :

« احتراماًباستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 4/2086  بخش 4 يزد واقع در طرح پاركينگ جنب درمانگاه هراتی(خیابان فرخی) به كد نوسازي شماره 10 – 41 – 25 – 2 متعلق به آقایان داريوش كدخدائيان وحسين پورعسكري اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي فيما بين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/673/9  ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ، ومقرر شده در ازاي اين بستانكاري 3  قطعه از اراضي مهرآوران به شماره قطعات1543و1605و1658وبه ارزش هرمتر مربع 000/500/14 ريال جمعاً به مبلغ 000/150/696/9 ريال به ايشان واگذار ومابه التفاوت آن به مبلغ 000/150/23 ريال بستانكاري شهرداري مي باشد كه نقداً توسط نامبردگان در وجه شهرداري پرداخت خواهد گرديد . ضمناً مالكين موظف به  انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري می باشند.عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدباتوجه به عدم پیش بینی دربودجه سال 1394 ،در قالب افزایش بودجه ازمحل كد15310200047 تملک پارکینگ منطقه دوبه طرفیت افزایش ردیف درآمدی فروش اموال غیرمنقول بمبلغ000/000/673/9ريال اقدامات بعدي معمول گردد .ضمنادرصورت نياز آقاي محمدحاجي رضايي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

پرداخت هزینه بیمارستان آقای فلاحتی مروست

3- لايحه‌ شماره940028509-17/6/94شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941002349-18/6/94 :

« احتراماًباستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمی رساند آقاي غلامرضا فلاحتي مروست از نيروهاي اماني منطقه يك درارديبهشت ماه سال 1393 در حين تخريب املاك در مسیر منطقه یک مصدوم و از ناحيه كمردچار آسيب گرديده است. لذاباعنایت به بند 3 مصوبه مورخ31/1/94 کمیسیون رفاه وتعاون شهرداری و بررسی بعمل آمده مبنی برشرايط خاص مشاراليه و عدم بضاعت مالي برای تامین هزينه هاي بيمارستان ودرمان نامبرده كه درحد مبلغ90.000.000(نودميليون)ريال درزمان مصدومیت توسط شهرداری پرداخت گرديده، پیشنهادمی گردد موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و موافقت فرماييد نسبت به جبران مبلغ فوق ازمحل كد1512417002 اقدام لازم معمول گردد. ضمناً آقاي سيد ابوالفضل كشفي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

طرح اجرایی قسمتی از مسیل سه راه یزدباف

4- نامه شماره940030380-28/6/94شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941002492-28/6/94 :

« جناب حجت الاسلام زارع رئیس محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع : ارسال طرح اجرایی قسمتی از مسیل با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً به پیوست چهار نسخه ای طرح اجرایی قسمتی از مسیل حد فاصل سه راه یزدباف و کوچه بیست و پنجم منشعب از بلوار جمهوری اسلامی به انضمام  گزارش توجیهی وکپی نقشه موقعیت وضع موجودمحدوده،CD طرح و نامه در خواست شماره 940100638 مورخ 22/01/94 شهرداری منطقه یک ارسال می گردد.مستدعی است پس از بررسی و تایید نتیجه را به شهرداری اعلام فرمایید. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح باعنایت به بررسیهای بعمل آمده درکمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق طرح اجرایی فوق مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید شهرداری طرح کل مسیل را تا پایان سال جاری تهیه نماید .

تملک پلاک ثبتی متعلق به آقای سعید شیر بیگی

5- لايحه‌ ‌شماره940023560-21/5/94شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941001938-21/5/94 :

« احتراماًباستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي باقيمانده18بخش5 يزد واقع در طرح 24 متري حدفاصل بلوارخاتم به مدرس به  كد نوسازي شماره 8055 – 11 – 5 – 2متعلق به آقای سعيد شير بيگي اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاًمبلغ 000/500/367/3 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 000/600/020/1 ريال ،مالک جمعاً مبلغ 000/900/346/2ريال از شهرداري بستانكار مي باشد كه مقررشد پس ازانتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري وتحويل ملك، اين بستانكاري را به حساب بخشي از بدهي ايشان در صدور مجوزهاي قانوني در باقيمانده پلاك اعم از تغيير كاربري وتفكيك و.... لحاظ ومنظور گردد و مبناي محاسبه عوارضات متعلقه تا پايان سال 1394 برمبناي سال 1393 باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق،ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن  مشخص گرديده خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت موافقت باكليات امراجازه فرمائيد با عنایت به ضرورت اجرای طرح اعتبار مربوطه از محل درآمد حاصل از تغيير كاربري و... تامين ودر اصلاحیه بودجه منظورمیگردد.ضمناًدرصورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي ميگردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح باعنایت به بررسیهای بعمل آمده درکمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرار گرفت .

تملک پلاک ثبتی واقع درطرح خیابان 24 متری گندم بار

6- لايحه‌ ‌شماره940028309-16/6/94شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941002330-16/6/94 :

« احتراماًباستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،شهرداري يزد درنظرداردنسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي 1/4634 بخش4 يزد واقع در طرح 24 متري گندمبار به كد نوسازي شماره 8175 – 39 – 28 – 3متعلق به آقاي ناصر كوفه اي اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/480 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 000/200/151ريال،مالک جمعاً مبلغ000/800/328ريال ازشهرداري بستانكار مي باشد كه مقرر شد اين بستانكاري به حساب بخشي از عوارضات پروانه و تغيير كاربري بر روي باقيمانده ملك پاياپاي و تهاتر گردد. ضمناً با توجه به اينكه پلاك مذكور داراي قولنامه مي باشد و نامبرده در دفترخانه شماره يك تعهد داده درصورتي كه شخص يا اشخاصي حقيقي يا حقوقي نسبت به آن ادعاي مالكيت نمايند ،خود شخصاً پاسخگو بر روي ميزان مذكور باشد وقسمت در مسير را به صورت قولنامه اي بنام شهرداري يزد نمايد .عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد 15310200023تملک و آزاد سازی ادامه بلوار امیر کبیر اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نيازآقاي محمد حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

مساعدت به فیلم کوتاه پرواز

7- نامه شماره940022284-14/5/94شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941001854-14/5/94 :

«جناب حجت الاسلام زارع رئیس محترم شورای اسلامیجشهریزدموضوع: درخصوص ابلاغ بند5 صورتجلسه مورخ 27/2/94 با صلوات برمحمد وآل محمد(ص) سلام علیکم احتراماً، عطف به نامه 940014064 مورخ 30/3/94مربوط به آقای رحمان زاده درخصوص همکاری جهت ساخت فیلم کوتاه داستانی پرواز با موضوع سبک وسیره زندگی امام رضا (ع) خواهشمند است مبلغ موردنظر شورای محترم راجهت اقدام بعدی اعلام فرمائید. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون فرهنگی اجتماعی وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق با تعیین مبلغ شصت میلیون ریال (000/000/60 ریال) از ردیف اعتبارات فرهنگی مورد تصویب قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 25/21 خاتمه يافت.