دومین برنامه از طرح شهر را هوشمند قدم بزنیم برگزار شد

دومین برنامه از طرح شهر را هوشمند قدم بزنیم برگزار شد

با حضور حمیدرضا قمی عضو شورای اسلامی شهر، جمال الدین عزیزی شهردار و سرپرست منطقه سه شهرداری مشکلات مسیر میدان اطلسی تا ابوذر بررسی شد.
در این برنامه که با محوریت گروه پشتیبانی نرم افزار شهربین و همراهی جمعی از شهروندان و فعالین محیط زیستی انجام شد؛ مسیر میدان اطلسی تا ابوذر به صورت پیاده با حضور مسئولین شهرداری بررسی شد.
از جمله مشکلات این منطقه در بازدید گروه شهربین: پارکینگ بازارچه اطلسی، نورپرداری، رنگ آمیزی جدول ها، چمن و نوع آبیاری، کمبود سطل زباله، ورودی پارک آزادگان