دوره های زبان خارجی ویژه شهروندان

دوره های زبان خارجی ویژه شهروندان

در جلسه کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل شورای شهر  یزد، برگزاری دوره های زبان های خارجی ویژه شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در این جلسه که با حضور رییس دانشگاه زبان های خارجی دانشگاه یزد برگزار شد پیرامون برگزاری دوره های خاص زبان خارجه در یزد بحث و تبادل نظر شد.
جباری رئیس دانشگاه زبانهای خارجی دانشگاه یزد در این زمینه گفت: در برخی از کشور ها لهجه شناسی به صورت جدی مورد اهمیت قرار گرفته است و یکی از حروف الفبای خاص خود را با نشانه های مخصوص که قابل توجه است مورد بررسی قرار می دهند و از طریق آن روی لهجه خاص کار می شود و باید از این کار استفاده کرد.
وی در ادامه افزود: می توان لهجه ها را جمع آوری و هدایت کرد و روی سایت میراث فرهنگی گذاشت که افراد در سراسر دنیا بتوانند آن لهجه را بفهمند که میراث فرهنگی یزد در این زمینه همکاری نماید.
ابوترابی عضو کمیسیون گفت: در این زمینه باید لهجه های تمام محلات یزد در نظر گرفته و معرفی شود.
فاطمی مشاور کمیسیون به استفاده از ظرفیت دانش آموختگان اشاره کرد و اظهارداشت: افرادی که در بافت تاریخی زندگی می کنند نیاز است تا آموزش ببینند و اگر امکان دارد تعدادی از دانش آموختگان زبان خارجه بحث آموزش زبان خارجه به این افراد ساکن در بافت تاریخی سپرده شود.
در نهایت مقرر شد طرح این کار آماده و به سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری ارائه شود.