دوربین های کنترل سرعت در جهت رضایت مردم جانمایی شود

دوربین های کنترل سرعت در جهت رضایت مردم جانمایی شود

در جلسه کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها، موضوع جانمایی دوربین های کنترل سرعت و پیگیری مصوبات گذشته در دستور کار قرار گرفت. پیش از این دو فوریت طرح بازنگری در مکان یابی دوربین های سرعت سنج به تصویب شورای شهر رسیده بود که بر اساس این طرح شهرداری مکلف شده بود تا ۱۵ اردیبهشت ماه، با تعامل دستگاه های ذیربط و رعایت نکات کارشناسی، طرح جانمایی جدید دوربین های سطح شهر را بصورت لایحه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.‌
پس از آنکه در موعد مقرر لایحه ای در این زمینه به شورا ارسال نشد و در جهت اعتراضات متعدد مردمی از جریمه های مختلف، موضوع مجدد در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
رئیس کمیسیون شهر هوشمند ضمن اشاره به ضرورت طرح گفت: از مزایای این دوربین ها مطلع هستیم و مخالف نصب در محل های حادثه‌خیز نیستیم اما تعدد دوربین ها در مکانی خاص با کندی ترافیک و نارضایتی مردم همراه است و به دلیل اعتراض مردمی ما به این موضوع ورود کردیم و از شهرداری خواستیم تا مطالعاتی نسبت به جابجایی برخی از دوربین ها انجام شود و خواستار حذف آن نبودیم و این بوده که از مکانی به مکان دیگر منتقل شود.
حمیدرضا قمی تصریح کرد: به نظر می‌رسد نصب دوربین های کنترل سرعت بیشتر در خدمت سیستم ثبت تخلف به کارگیری شده و همین نارضایتی مردم را در پی داشته است.
وی یادآور شد: حضور پلیس در بسیاری از تقاطع ها باید بیشتر باشد و ایستگاه های اتوبوس شهری به محل ایستگاه اتومبیل ها تبدیل شده و بسیاری از فعالیت ها انجام دادیم که مردم را برای قبول آن آماده نکردیم.
کاشفی عضو دیگر شورا با اشاره به اینکه در نصب دوربین‌های کنترل سرعت باید مدیریت بهتری انجام گیرد گفت: در مبحث کنترل ترافیک به نظرم بهتر است بیشتر به آموزش شهروندی توجه شود و همه این دغدغه ها و مسائل از سوی مردم به شورا ارسال می‌شود.
وی اضافه کرد: تقاطع هایی داریم که بسیاری از موتورسیکلت ها بدون توجه به چراغ قرمز و با انواع تخلفات، از محل عبور می‌کند اما هیچ کار نظارتی و یا آموزش شهروندی در مورد آنها انجام نمی شود و بهتر است به این موارد بیشتر توجه شود.
ونوس عامری عضو دیگر کمیسیون گفت لازم است شهرداری دلیل این جانمایی ها را اعلام کند و دلیل کاهش سرعت در برخی نقطه خاص را اطلاع‌رسانی کند و اگر هم محلی باید جابه‌جا شود این جابجایی انجام شود.
وی گفت: بسیاری از مردم بر این عقیده هستند که بیشتر دوربین های کنترل سرعت به واسطه جریمه است و در این زمینه باید به مردم اطلاع رسانی شود
در نهایت مقرر شد در جلسه هفته آینده، این طرح مجدد با حضور مسئولین مرتبط بررسی و تعیین تکلیف شود