دهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

دهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
دهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 11صبح روزپنج ‌شنبه مورخ 28/6/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند براي يكايك مسئولين آرزوي موفقيت نمود .
سپس باتوجه به دستوركارجلسه و طي هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقاي مهندس توحيدفرجهت تصدي شهردار يزد براي ارائه برنامه ها وديدگاههاي خود درجلسه شورا حضور يافت كه درابتدا ايشان گزارشي از عملكرد خود در گذشته شهرداري به عنوان معاونت امورعمراني و اقدامات انجام شده عمراني درسطح شهر وهمچنين برنامه ها و روند كار اجرايي خود درآينده براي شهرداري و برطرف نمودن مسائل و مشكلات شهري ارائه نمود .
سپس هر يك از اعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمان ارجمند ديدگاهها و نقطه نظرات خود را درخصوص مسائل فوق مطرح و بحث و تبادل نظر نمودند .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 13 خاتمه يافت.