دفاتر تسهیل گری بازوی توانمند شورای شهر در مناطق هستند

دفاتر تسهیل گری بازوی توانمند شورای شهر در مناطق هستند

با محوریت کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورای شهر در زمینه نحوه همکاری دفاتر تسهیل گری در نقاط مختلف شهر، از جمله منطقه کشتارگاه، حسن آباد و اسکان و با حضور نمایندگان دفاتر بحث و تبادل نظر شد.
سفید رئیس شورای شهر یزد با اشاره به اینکه شهرداری به دنبال ارتباط با مردم است گفت: در یزد تشکل هایی فعال هستند و در سه منطقه دفاتر تسهیل گری ایجاد شده که این دفاتر و تشکل ها می توانند کار شورایاری ها را انجام دهند و شورا از نتایج این دفاتر استفاده کند.
وی با اشاره به توانمندی بالای این دفاتر در بررسی و اعلام نتایج مشکلات و معضلات منطقه تصریح کرد: با توجه به اینکه در دفاتر تسهیلگری یک کار علمی انجام می‌شود این اطمینان را ایجاد می کند که از نتایج آن استفاده کنند.