دفاتر تسهیلگری پل ارتباطی شهروندان با شورای شهر و شهرداری در محلات هستند

دفاتر تسهیلگری پل ارتباطی شهروندان با شورای شهر و شهرداری در محلات هستند


دفاتر تسهیلگری پل ارتباطی شهروندان با شورای شهر و شهرداری در محلات هستند

 

در نشست مسئولین دفاتر تسهیلگری صدرآباد، حسن آباد و اسکان با رئیس و اعضای شورای شهر بر نقش این دفاتر در محلات و رفع مشکلات مردمی با همکاری مدیریت شهری تاکید شد.
در این جلسه که با حضور غلامحسین دشتی رئیس شورای شهر، فخرالسادات خامسی، محسن ابوترابی و سید محمدناصر حیدری اعضای شورا برگزار شد مسئولین دفاتر تسهیلگری صدرآباد، حسن آباد و اسکان ضمن انعکاس مشکلات عمرانی در محلات، مشاغل مزاحم شهری، لزوم نظارت بر ساخت و سازها و تعامل شهرداری با مردم در مجوزها بر آموزش های شهروندی تاکید و آمادگی خود را برای همکاری در آموزش های بیشتر در موضوعات شهری اعلام کردند.
در این جلسه پیشنهاد و مقرر گردید تا جلسه بعدی این دفاتر با حضور شهردار، نمایندگان شورا و مدیران مناطق یک، دو و چهار برگزار شود.