در 635 جلسه شوراي شهر يزد طرح تفصيلي منطقه يك و دو تصويب شد

در 635 جلسه شوراي شهر يزد طرح تفصيلي منطقه يك و دو تصويب شد
ششصد و سي و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر با حضور اعضاء شورا در صحن علني شورا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - در ابتداي جلسه حجت الاسلام مطهريان رئيس شوراي اسلامي شهر يزد بر حضور پرشورمردم در انتخابات تاكيد و اظهاراميدواري كرد تا امروز موضوع طرح تفصيلي مناطق يك و دو به تصويب شورا برسد.
در ادامه ، كارشناسان و نماينده مشاور طرح تفصيلي در جلسه حضور يافته و توضيحاتي در خصوص طرح ارائه و در نهايت طرح تفصيلي مناطق يك و دو تصويب گرديد.
براساس گزارش نماينده مشاورطرح تفصيلي ؛ تعيين معابري كه داراي قابليت مناسب براي كاربري تجاري خدماتي مي باشند، سطح بندي تراكمي مناطق مسكوني ، ضوابط و مقررات شفاف در ارتباط با ساخت و ساز، ارائه جدول عرض- گذر و طول گذر براي شبكه معابر دسترسي از جمله موارد هستند كه در طرح تفصيلي اعمال شده است.
 نماينده مشاورطرح تفصيلي با اشاره به انتقال كارخانه هاو صنايع مزاحم تصريح كرد : كليه صنايع شامل گروه الف و ب مي باشد و آنهاييكه شامل اين دو گروه نمي باشند بايد از حريم حذف شوند.
وي با بيان كاهش مساحت باغ بزرگ شهر به 11 هكتار منطبق با مصوبه كميسيون ماده 5 ؛ درخصوص مشخص كردن مدارس علميه و سالن اجتماعات و نمازخانه ها درمجتمع هاي مسكوني گفت : احداث سالن چند منظوره در مجتمع هاي مسكوني بيش از 20 واحد متناسب با تعداد واحدها الزامي است.
اين نماينده ، مسجد محوري را يكي از مسائل مطرح در زمينه شهرسازي و معماري ايراني اسلامي دانست كه در طرح تفصيلي در نظر گرفته شده ، افزود : در منطقه يك 70 مسجد و در منطقه دو 160 مسجد (خارج از بافت فرسوده ) پيش بيني شده است.
وي با اشاره به طرح تفصيلي خاطر نشان ساخت : در منطقه يك بيش از 55 هزار متر و در منطقه دو بيش از 75 هزار متر پاركينگ هاي درون محله اي پيش بيني شده است.
در ادامه مطالبي در خصوص عقب نشيني برمعابراصلي به صورت همتراز و يكپارچه ، نحوه تامين پاركينگ در كاربري هاي تجاري خدماتي ، در نظرگرفتن رينگها و معابر اتصالات حميديا وشاهديه ، حداقل رساندن تراكم ساختماني درمنطقه حسن آباد، استفاده مناسب از زمينهاي افتاده ، توجه به بحث اشرافيت و نوردر ضوابط و تعيين مسيرعبوردوچرخه توسط نماينده مشاورطرح تفصيلي ارائه شد.
همچنين اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد پيشنهادات و مطالبي را ارائه و در پايان طرح هاي ارائه شده به راي گذاشته شد و در نهايت به تصويب رسيد.