در کمیسیون گردشگری و با حضور معاون فرماندار و رئیس پلیس راهور؛ ساماندهی ترددهای بافت تاریخی با مشارکت معتمدین محلات بررسی شد

در کمیسیون گردشگری و با حضور معاون فرماندار و رئیس پلیس راهور؛ ساماندهی ترددهای بافت تاریخی با مشارکت معتمدین محلات بررسی شد


در کمیسیون گردشگری و با حضور معاون فرماندار و رئیس پلیس راهور؛ ساماندهی ترددهای بافت تاریخی با مشارکت معتمدین محلات بررسی شد

در جلسه کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر یزد و با حضور اعضای کمیسیون، معتمدین محلات بافت تاریخی، آقایی معاون فرماندار، زارع رئیس پلیس راهور، فلاحتی رئیس میراث فرهنگی شهرستان یزد، مرزبان مدیر ترافیک شهرداری و کشفی پور مدیر منطقه بافت تاریخی؛ مباحث ترافیکی و ساماندهی بافت تاریخی در ایام سال نو با همکاری معتمدین محلات بررسی شد.‌
با توجه به ترددها در داخل بافت و حجم ورود و خروج، برنامه ریزی شد از ۳۰ اسفند با همکاری افراد بومی ضمن ممنوعیت ورود وسایل نقلیه؛ تسهیل ورود و خروج مسافرین و ساکنین انجام شود.