در پی اعتراضات نمایندگان مردم شهرهای شاهدیه و زارچ/بازدید از تصفیه خانه فاض

در پی اعتراضات نمایندگان مردم شهرهای شاهدیه و زارچ/بازدید از تصفیه خانه فاض
در راستای اعتراض برخی از اعضای شوراهای شهر و شهرداران شاهدیه و زارچ نسبت به رهاسازی فاضلاب شهر یزد در بیابانهای اطراف تصفیه خانه  و مزاحمت های فراوان زیست محیطی که در این مناطق به وجود آورده است و با توجه به تشکیل جلسه بررسی مشکل سیستم موجود تصفیه فاضلاب در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر و کارگروه متشکل از شوراهای شهر و شهرداران شهرهای زارچ وشاهدیه در شورای شهر یزد  ، تصمیمات متعددی شامل  مخالفت شدید نسبت به انتقال آب از محل حوضچه ها به مسیر یزد تفت توسط سه شورا که متاسفانه این اقدام را تبعیض آمیز و موهن به مردم تلقی نموده و سه شورای یاد شده اعلام می دارند پس از جداسازی آب و فضولات ، آب موجود در همین محل صرف تلطیف هوا و کاهش ضایعات زیست محیطی بنمایند ولاغیر ، سه شورا با انتقال فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی به محل فعلی مخالفت و خواهان جلوگیری از این اقدام می باشند ؛ اتخاذ و مصوب گردید .
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - در صورت عدم توجه مسئولین فعلی به این معضل زیست محیطی مقرر گردید بازدیدی از محل حوضچه های فاضلاب و تصفیه فاضلاب شهر صورت گیرد؛ لذا شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق جمعی از اعضای شوراهای شهر یزد، شاهدیه وزارچ ، شهرداران زارچ و شاهدیه ، مدیرعامل سازمان آب وفاضلاب ، کارشناسان شرکت آب منطقه ای ، معاون خدمات شهری شهرداری و مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری و کارشناسان مربوطه از آن محل بازدید نموده تا بلکه این معضل زیست محیطی و بهداشتی  هرچه سریعتر رفع گردد.
در این بازدید ،کارشناسان آب وفاضلاب  استان توضیحاتی در خصوص ایجاد 150 هکتار فضای سبز شامل درختان انار ، زیتون، نی زار ، اکالیپتوس و ... در آن منطقه ، حوضچه های فاضلاب شهری و تصفیه آنها و روند کار پروژه ارائه نمودند سپس از ساختمان تصفیه خانه در حال احداث با سیستم لجن فعال، بازدید به عمل آمد.
همچنین از طرف بازدیدکنندگان علاوه بر قدردانی از زحمات شرکت آب و فاضلاب در این پروژه برای حل مشکلات زیست محیطی ایجاد شده بررسی و برنامه ریزی برای انتقال تصفیه خانه فاضلاب به فاصله دور تر و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته تر روز و گسترش خیلی بیشتر کشاورزی و درخت کاری در حاشیه تصفیه خانه برای تقلیل مشکلات موجود و همچنین بررسی اثرات بالا آمدن سطح آب زیرزمینی به مناطق پائین دست از قبیل شهرک های صنعتی زارچ و اشکذر را دادند.
لازم به ذکر است در آن جلسات همچنین در خواست رسیدگی به معضل فوق همراه با گزارش مصور و اعلام نابسامانی ها به وزرا و سازمانهای مرتبط در سفر سوم ریاست جمهوری و بازدید آنان از محل مصوب گردید.
همچنین جلسه جمع بندی بازدید در روزهای آینده تشکیل و متعاقباً اعلام می گردد.