در شوراي اسلامي شهر يزد تصويب شد : تعداد محلات سطح شهر يزد تعيين و مرزبندي شد

در شوراي اسلامي شهر يزد تصويب شد : تعداد محلات سطح شهر يزد تعيين و مرزبندي شد
ششصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور اعضاي شورا برگزار و محلات شهر يزد نامگذاري و مرزبندي گرديد.
در اين جلسه محلات سطح شهر يزد بررسي و در نهايت نامگذاري و مرزبندي 121 محله سطح شهر يزد مورد تصويب شوراي شهر قرار گرفت.
شايان ذكر است در سالهاي اخير با گسترش شهر و پيدايش محلات جديد هيچ گونه اطلاعي از تعداد محلات يزد در اختيار نبود اين موضوع باعث شده بود نام برخي از محلات قديم به مرور از اذهان پاك شود و در بخش هاي جديد شهرهويت ملي شكل نگيردو اهالي ندانند نام محله شان چيست ؟
علاوه براين گاهي نامگذاريها از سوي شوراي شهر يا خود مردم بصورت پراكنده صورت مي گرفت كه اين امر باعث مي شد كه اين كار تكراري بوجود بيايد به همين دليل شهرداري شوراي اسلامي شهر با تشكيل جلسات متعددكميته نامگذاري با حضور نمايندگان اداره پست، بنيادشهيد و برخي اساتيد دانشگاه علاوه برنمايندگان شوراي اسلامي شهر و شهرداري حدود 30 جلسه بررسيهاي مبسوطي را انجام دادند و در خلال آن با بازديدهاي ميداني و نظرخواهي از اهالي محلات، بر اتقان كار افزودند.
لازم به ذكر است تعداد محلات اصلي يزد ( اعم از قديم و جديد) 121 محله و 5 محل مي باشد كه بزرگترين آن آزادشهر به مساحت780 هكتار و كوچكترين آن تخت استاد به مساحت 4هكتاراست.
گفتنی است در نام محلات قديمي هيچگونه تغييري صورت نگرفته و فقط مرزبندي صورت گرفته است . اميدا ست با چاپ نقشه محلات شهر و توزيع آن، مردم شريف يزد ، ادارات و گردشگران بتوانند از آن استفاده كنند.    
بديهي است تعدادي ازمحلات كوچكتر بنام برزن نيز دردرون محلات وجوددارد كه درمراحل بعدي تحت همين عنوان مرزبندي و تثبيت نام خواهدشد.