در شوراي اسلامي شهريزد مطرح گرديد/توجه به رفاه استقبال كنندگان مسافرين عتبات عاليات

در شوراي اسلامي شهريزد مطرح گرديد/توجه به رفاه استقبال كنندگان مسافرين عتبات عاليات
سيصد و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور اعضاي شورا ، سعدا... وطن خواه مديركل جديد فرودگاههاي استان به اتفاق كارشناس آن اداره برگزار و مسائل و مشكلات مربوط به فرودگاهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد – در ابتداي جلسه اعضاي شورا ضمن توجه به خدمات ارزنده مسئولين قبلي فرودگاه جهت ارتقاء جايگاه فرودگاه يزد و همچنين تبريك به خاطرانتصاب سعدا... وطن خواه در سمت مديركل جديد فرودگاههاي استان يزد ؛ مسائلي چون نياز مسافرين و مستقبلين به فضاي سرپوشيده مناسب در محوطه فرودگاه يزد با كليه امكانات رفاهي و همچنين مشكل حمل بار از ساختمان ترمينال تا محل پاركينگ خودروها و توجه به ساماندهي بدنه سازي و زيباسازي بلوار فرودگاه كه ورودي شهر است ، ضرورت اجراي باند دوم فرودگاه ، توجه به رعايت حجاب توسط مسافرين و ضرورت بالا بردن ايمني در پرواز ها و اطلاع رساني به مردم راجعه به ايمني بالاي پروازهامطالبي مطرح و از شهردار محترم تقاضاي توجه به ساماندهي و زيباسازي بلوارفرودگاه در طرح تفصيلي شهر و جلوگيري از شكل گيري سكونتگاه غيررسمي در حاشيه فرودگاه شدند.
سپس درمورد ضرورت اجراي بلوارولايت كه بين ميدان دروازه قرآن تاميدان دارالعباده درجنب فرودگاه مي باشد (كاراجرايي آن اخيراً آغاز شده است ) و ضرورت  همكاري بيشترفرودگاه جهت عبوراين شبكه شرياني بخشي از زمينهاي فرودگاه وتوافق مربوط به آن توضيحاتي دادند.
در ادامه جلسه  ، شهردار يزد در مورد اهميت اجراي بلوار ولايت مواردي را مطرح نمود.
درپايان جلسه،سعدا... وطن خواه به ارائه گزارشي ازعملكرد فرودگاه استان پرداخت وضمن اظهار شرمندگي جهت انتظار مردم درمحوطه فرودگاه تصريح كرد:تلاش مابراين است تابراي استقبال كنندگان يك مكان مسقف درنظر گرفته شود.
وي بااشاره به افزايش كيفيت خدمات به مسافرين درسالهاي اخير ازجمله  تامين قابل توجهي چرخ دستي،و نيزمطالبي درخصوص ايمني پروازهاو دايرشدن پرواز از يزد به اهوازجهت كمك به زوارعتبات عاليات،ضرورت استفاده ازاعتبارات استاني،توجه به فضاي سبزدرفرودگاه وبرنامه هاي آتي مطرح نمود.
مديركل فرودگاههاي استان يزد از جمله ساماندهي ترمينال قديم جهت پروازهاي خارجي و اصلاح برج مراقبت فرودگاه مطالبي را بيان نمود و اظهارداشت : احداث باند دوم فعلاً در اولويت نيست.