در سیصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد مطرح گردید

در سیصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد مطرح گردید
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - شهردار یزد در ادامه پاسخ به سئوالات 39 گانه چهارتن از اعضای سئوال کننده پاسخ داده و در پایان جلسه این چهار نفر عضو شورای شهر اعلام نمودند در صورتیکه پاسخ های شهردار را در کلیه موارد قانع کننده دانسته و یا ندانسته اند تا جلسه آینده اعلام خواهند نمود .