در روز تشریف فرمایی مقام معظم رهبری استفاده از اتوبوسهای درون شهري به صورت رایگان خواهد بود.

در روز تشریف فرمایی مقام معظم رهبری استفاده از اتوبوسهای درون شهري به صورت رایگان خواهد بود.

       به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر در هفتاد و پنجمین جلسه این شورا، اعضاء شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق آراء مصوب نمودند که در روز ورود مقام معظم رهبری به استان ، استفاده از اتوبوسهای درون شهری به صورت رایگان باشد .

   این گزارش حاکی است بر اساس بند یک هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد مقرر شد سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه همزمان با ورود مقام معظم رهبری ، نسبت به جابجایی مسافرین در سطح شهر به صورت رایگان اقدام نماید و شهرداری میانگین درآمد یک روز را به بخش خصوصی سازمان پرداخت نماید .

بر اساس این گزارش شهروندان محترم می توانند در زمان تشریف فرمایی رهبر عزیز جهت ایاب و ذهاب و حضور در مسیرهای مشخص شده جهت استقبال و دیدار با مقام معظم رهبری در روز چهارشنبه دوازدهم دی به صورت رایگان از خطوط واحد استفاده کنند.