در راستای توسعه ورزش بایدزیرساختها و ورزش محلات گسترش یابد

در راستای توسعه ورزش بایدزیرساختها و ورزش محلات گسترش یابد

مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان یزد در پانصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد حضور یافته و در خصوص امور ورزشی در سطح شهر یزد بحث و تبادل نظرگردید.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد در این جلسه با بیان اینکه ورزش مورد توجه و دغدغه شورا و تربیت بدنی است گفت : در شهر یزد باید ورزش را در بین مردم به ویژه جوانان تقویت نماییم.

وی با اشاره به اهمیت داشتن ورزش برای اعضای شورا و حضور آنان در برخی از هیات های ورزشی بر استمرار همکاری بین شورا و تربیت بدنی تاکید و اظهار امیدواری کرد : با تعامل و همکاری بین مسئولین روزی شاهد آن باشیم تا جامعه به سمت ورزش سوق داده شود.

در ادامه اعضای شورای اسلامی شهر یزد در خصوص گسترش ورزش در جامعه دیدگاهها و نکته نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان یزد با اشاره به ورود شورا و شهرداری به امور ورزش با گسترش زیرساختها و ورزش محلات گفت : در حال حاضر باید از ظرفیت های موجود در سطح شهر یزد استفاده شود.

وی افزود: شهرداری در راستای  خدمات ورزشی از جمله ساماندهی وسایل و فضاهای ورزشی در پارکها ، احداث فضاهای روباز و سالنهای ورزشی در سطح شهر می تواند ورزش را در بین مردم به ویژه جوانان گسترش دهد.

دهقان با بیان توسعه ورزش همگانی تصریح کرد : با توجه به اینکه ورزش همگانی برای سنین نوجوانان و جوانان است و پایگاههای توسعه آن پارکها و سالنهای ورزشی می باشد لذا باید در این راستا، زیرساختها و ورزش محلات را گسترش دهیم.

وی با اشاره به جهت گیری تربیت بدنی به سمت ورزش گفت : در حال حاضر 14 سانس از سالنهای ورزشی محلات به صورت رایگان در اختیار مردم محلات می باشد.