در جلسه کمیسیون خدمات و با حضور فرماندار یزد، موضوع فعالیت تاکسی های اینترنتی بررسی شد

در جلسه کمیسیون خدمات و با حضور فرماندار یزد، موضوع فعالیت تاکسی های اینترنتی بررسی شد

کاشفی زاده رییس کمیسیون خدمات، جایگاه شورای شهر به عنوان پارلمان محلی را یادآور شد و ادامه داد: فعالیت تاکسی ها در شهر و حضور نسل جدیدی از ارائه کنندگان خدمات که با عنوان تاکسی اینترنتی فعال هستند موجب شد تا این نشست برگزار و با حضور نمایندگان شرکت ها مسائل و مشکلات بررسی و راهکارهای خدمات جمع بندی شود.
??فرماندار يزد در این جلسه فعالیت در چارچوب ضوابط و قوانین را ضروری دانست و تصریح کرد: فعالیت این شرکت ها قانونی است اما باید رانندگان شناسنامه دار باشند تا جابه جایی شهروندان و استفاده از سرویس ها طبق قوانین انجام شود.
??سالاری امنیت شهر و شهروندان را اولویت اصلی دانست و بر پیروی شرکت ها از قوانین و ضوابط تاکید کرد.
??طی این جلسه که با حضور مدیران تاکسی های تلفنی و نمایندگان شرکت های اینترنتی برگزار شد راهکارهای ارائه خدمات و فعالیت شرکت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.