در جلسه کمیته مناسب سازی انجام شد؛ تقدیر مدیرکل بهزیستی استان از اعضای کمیته مناسب سازی شهر یزد

در جلسه کمیته مناسب سازی انجام شد؛ تقدیر مدیرکل بهزیستی استان از اعضای کمیته مناسب سازی شهر یزد


در جلسه کمیته مناسب سازی انجام شد؛ تقدیر مدیرکل بهزیستی استان از اعضای کمیته مناسب سازی شهر یزد

مدیرکل بهزیستی استان و دبیر کمیته مناسب سازی در جلسه کمیته مناسب سازی شهر یزد از حمایت های شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد در موضوعات مرتبط با معلولین و دسترس پذیری شهر قدردانی کرد.
در این جلسه محمدعلی عطابخش با اهدا لوح سپاس و تابلو نقاشی شده از سوی معلولین، از تلاش های غلامعلی سفید رئیس شورای شهر، سپنتا نیکنام رئیس کمیته مناسب سازی شورای شهر یزد، محسن عباسی عضو کمیته مناسب سازی، جمال الدین عزیزی شهردار یزد، علی سلمانی معاون امور زیربنایی، مجید بیکی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، محمد مهدی شرافت معاون معماری شهرسازی شهرداری، عباس ملازینلی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، نجمه نادری مشاور کمیته مناسب سازی و علی نوری مدیر نظارت بر ساخت و سازهای شهری شهرداری قدردانی کرد