در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد تصويب شد :تشكيل ستاد ساماندهي تبليغات انتخابات در شهرداري

در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد تصويب شد :تشكيل ستاد ساماندهي تبليغات انتخابات در شهرداري
ششصد و بيست و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر با حضور اعضاء شورا و شهرداري در صحن علني شورا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - در ابتداي جلسه حجت الاسلام مطهريان رئيس شوراي اسلامي شهر يزد سخناني بيان داشت و در ادامه محمد رضا عظيمي زاده شهرداريزد ضمن ارائه گزارش يكماه گذشته عملكرد شهرداري  گفت : شهرداري در سال جاري اجراي پروژه هاي عمراني و ترافيكي را با جديت در دستوركار قرار داده است و پيگيري مي نمايد .
وي از پشرفت مناسب پروژه هاي آسفالت در سطح شهر و تقاطع غيرهمسطح حكيميان خبرداد: و اظهارداشت : ساير پروژه ها هم در آينده نزديك آغاز خواهد شد.
مهندس عظيمي زاده اذعان داشت : در فروردين ماه سالجاري معادل 50 ميليارد ريال درآمد داشته كه نسبت به فروردين سال گذشته افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه يك طرف باند بلوار شهيد پاكن‍ژاد آسفالت شده و آماده تردد مي باشد، تاكيد كرد : پيگيري لازم براي وصول درآمدهاي شهرداري جهت فعال نگه داشتن خدمات شهرداري در جريان است.
شهردار يزد با اشاره به اينكه در كميته فني ماده 5 ، كليات طرح تفصيلي مناطق يك و دو شهر مورد تصويب قرار گرفته است، خبر داد: انشاءا... طرح تفصيلي شهر تا پايان دور سوم شورا به پايان خواهد رسيد.
شايان ذكر است : در اين جلسه مقرر گرديد ستاد ساماندهي تبليغات انتخابات با محوريت شهرداري يزد تشكيل مي شود.
در پايان جلسه، اعضاي هيات مديره اتحاديه موسسات قرآني يزد در جلسه حضور يافته و خواستار جمع آوري قرآن هاي قديمي با كمك شهرداري ، تخفيف ويژه براي نصب تبليغات تابلوهاي ايستاده ، پرداخت مساعدت به موسسات قرآني از طريق اتحاديه شدند. 
در ادامه اعضاي شوراي شهر به تفكيك پيشنهادات و دغدغه هاي خود را در زمينه فعاليتهاي قرآني و محتوادهي به اين فعاليت ها بيان داشتند.