در جلسه شوراي اسلامي شهر شهر مطرح شد:اجراي طرح پزشك خانواده لطمات جبران ناپذيري براي استان خواهد داشت

در جلسه شوراي اسلامي شهر شهر مطرح شد:اجراي طرح پزشك خانواده لطمات جبران ناپذيري براي استان خواهد داشت

پانصد و چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور دكتر مجيبيان و دكتر توحيد فرد برگزار و در خصوص مشكلات پزشكان و نيز بيمارستان مجيبيان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد - محمد فقيه خراساني رئيس شوراي اسلامي شهر يزد در اين جلسه ضمن خيرمقدم به ميهمانان حاضر در جلسه ، دكتر مجيبيان را يكي از افتخارات استان دانست وگفت : باتوجه به اينكه در گذشته با كمبود پزشك مواجه بوديم ايشان جهت خدمات به مردم استان به يزد بازگشتند و درآمدهاي خود را در راه درمان صرف نمودند كه اين قابل تقدير است.

وي اظهارداشت : يزد از نظر درماني نسبت به ديگر استانها به ويژه استانهاي همجوار حرف اول را مي زند و بسياري از بيماران از ساير استانها جهت درمان به استان مراجعت مي كنند.

رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ادامه داد: با وجود خوب بودن خدمات درماني در يزد، قشر ضعيف جامعه كمتر از خدمات درماني بهره مند مي باشند و نبايد در اين خصوص اغماض گردد. لذا بايد براي اين مشكل تدابيري انديشيده شود.

وي با اشاره به پاركينگ مطبهاي پزشكان و زباله هاي عفوني تصريح كرد: هر مطب در يزد بايد حداقل 5 پاركينگ در شهر را تامين نمايد.

دكتر توحيد فرد يكي از مسئولين بيمارستان مجيبيان در ادامه ضمن ارائه گزارشي از تاريخچه و عملكرد بيمارستان مجيبيان خاطرنشان ساخت : با توجه به مشكلات عديده اعم از كمبود نيرو و غيره احتمال تعطيلي بيمارستان در آينده اي نه چندان دور بسيار است.

وي ضمن بيان يكطرفه بودن و غيركارشناسانه بودن طرح پزشك خانواده و مخالفت بسياري از پزشكان در اين مورد ، به سخن اخير يكي از مسئولين دانشگاه شهيد صدوقي در خصوص اينكه كاري مي كنم كه يكي مريض از جاي ديگر وارد يزد نشود ، گفت : سالهاي سال است كه يزد و يزديان زحمت كشيدند و وقتي متوجه شدند هيچ انگيزه اي براي جذب بيشتر توريست نيست لذا راه ديگري انديشيده شد تا كار با كيفيت ارائه گردد كه اين حاصل اعتمادي شده كه امروز 30درصد بيماران مراكزدرماني و مطبها را بيماران خارج از استان تشكيل مي دهند و از طرق مستقيم و غيرمستقيم باعث اشتغالزايي در استان شده است.

دكتر توحيد فرد با اشاره به چگونگي اجرا و نيز مشكلات بعد از اجرا طرح پزشك خانواده خاطرنشان كرد : اين طرح در سه استان به صورت پايلوت اجرا شده است كه هيچ مداركي دال بر عملكرد آنها در دست نمي باشد ولي نارضايتي هاي بسياري را در بر داشته است كه اين ناموفق بودن اين طرح را نشان مي دهد.

وي ضمن بيان اينكه بيشترين پزشكي كه براي اين طرح ثبت نام نموده اند يزد بوده و ديگر استانها كمتر به آن توجه نموده اند اظهارداشت : همان طور كه مي دانيد سه استان همجوار اصفهان ، شيراز و يزد از نظر ارائه خدمات درماني وضعيت بسيار خوبي دارند و در صورتي كه اين طرح در يزد اجرا و در دو استان ديگر اجرا نشود ، موجب مي گردد مراجعات خارج استاني بسيار كاهش يابد .

اين دكتر خاطر نشان كرد : اجراي اين طرح دراستان فوايد چنداني ندارد كه از ديگر استانها پيشي گرفته شود بلكه در ابتدا اين راه بگذاريم ديگر استانها طرح را اجرا كنند و در صورت رفع نواقص و ملي شدن طرح ، يزد به تبعيت از آنها آن طرح را اجرا نمايد.