در جلسه شوراي اسلامي شهريزد مطرح گرديد/ ايجاد جاذبه بيشتر براي سكونت در بافت تاريخي

در جلسه شوراي اسلامي شهريزد مطرح گرديد/ ايجاد جاذبه بيشتر براي سكونت در بافت تاريخي
سيصد و هفتاد و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور اعضاي شورا، آقاي مهندس رضايي رييس جديد سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي يزد، شهردار يزد ، آقاي مهندس نبوي زاده ( مشاور شورا )و تعداد ديگري از كارشناسان مدعو تشكيل و پيرامون راهكارهاي ساماندهي بافت تاريخي بحث و تبادل نظر گرديد.
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد- در اين جلسه ابتداآقاي مهندس رضايي نظريات وديدگاه‌هاي خود را در اهميت خصوص محدوده تاريخي يزد و فرصتها و تهديدهاي مربوطه مطرح نمود.
وسپس آقاي مهندس نبوي زاده نظريات خود را در خصوص توجه بيشتر به بخش‌هاي محدودتر ولي با ارزش بافت مطرح و اجازه نوسازي در فضاهاي مخروبه و معطل مانده، با برنامه منسجم را خواستار شد.
بعد از آن هر كدام از اعضاي شورا با ذكر اهميت بناها و مجموعه‌هاي تاريخي يزد و لزوم رسيدگي بيشتر به آنها، و نيز ذكر بخشي از مشكلات مربوط به اين بخش وسيع، اعم از مشكلات فرهنگي، اجتماعي بهداشتي و ايمني و امنيتي را مطرح و الگوهاي پيشنهادي خود را براي آينده آن ارائه نمودند.
 اعضاي شوراي شهر عموماً به لزوم بازنگري در ميزان محدوده ثبتي بافت تاريخي و تقليل آن براي رسيدگي بيشتر و حل مشكل ساكنين توجه داد و خواستار توجه بيشتر به بخش‌هاي با ارزش آن و احياء هم كالبد و هم فرهنگ و هويت تاريخي مجموعه‌ها را فوق الذكر شدند و همچنين بازنگري در مقررات مربوطه جهت تسهيل امور زندگي شهروندان و رفع نيازهاي اهالي ، جلوگيري از سكونت افراد غير ايراني و معتاد و غيره در اين بخش و توجه به اين نكات در ضوابط و مقررات طرح تفصيلي جديدي كه در دست بررسي است تأكيد داشتند و به پاره‌اي از قوانين از جمله قوانين مربوط به لزوم تاييد طرح‌هاي جامع و تفصيلي از طرف شورا، قبل از تصويب نهايي آنها، توجه داده و به ايراد قانوني مربوط به عدم كسب رضايت مالكين در زمان ثبت محدوده بافت مذكور اشاره نمود و ضرورت پي‌گيري آن را از طريق ديوان عدالت اداري خواستار شدند.
در ادامه ، شهردار يزد گزارش انجام پروژه كف سازي تعدادي از بازارهاي قديمي يزد به طور مشترك با سازمان ميراث فرهنگي يزد در سال گذشته را ارائه نمود و خواستار تداوم اين روش موفق در سالهاي آتي گرديد، همچنين در اين جلسه به لزوم تسريع در ايجاد شبكه‌هاي معابر پيش‌بيني شده در طرح تفصيلي فعلي كه مواردي از آن در گذشته نيز اجرا شده است، و اين امر موجب احيا و ايجاد جاذبه بيشتر براي سكونت در آن محدوده خواهد گرديد را متذكر شدند.