در تصویب عوارض تسهیلگری برای مشارکت کنندگان طرح های توسعه ای انجام گرفت

در تصویب عوارض تسهیلگری برای مشارکت کنندگان طرح های توسعه ای انجام گرفت

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به وضع عوارض گفت: در تصویب عوارض تلاش شد تا محور عدالت گستری مخصوصا با تعریفی که از پی مناطق انجام گرفت رعایت شود و بر اساس آنچه از قیمت های مناطق هست تصمیم گرفتیم. عوارض برای مناطقی که رشد بیشتری داشته بیشتر در نظر گرفته شده و برای مناطق کمتر توسعه یافته عوارض بسیار کمی وضع شده است و با این حرکت بحث عدالت گستری را پیگیری کردیم.
غلامعلی سفید ادامه داد: هزینه تخلف را بالا بردیم و هرکس که تخلف کند باید هزینه تخلف را بیشتر بپردازد و نباید بگونه ای باشد که کسی که خلاف می کند با کسی که با مجوز ساخت و ساز می کند یکسان قضاوت شود.
هزینه تخلف افزایش یافت و اینکه شهر یزد امروز تخلفش بالای ۹۰ درصد هست نتیجه همین عوارضی بوده که به درستی وضع نشده است.
تسهیلگری برای خیرین و کسانی که برخی نیاز های شهر را در نظر می گیرند و برای گردشگری یزد قدم بر می دارند انجام شده و باعث حرکت سریع چرخ اقتصادی خواهد شد.
امکان کاهش عوارض در طول سال برای شورا وجود دارد و اگر در بررسی ها تخلفی وجود داشت می توان کاهش داد.
در بحث سمینارها و همایش ها اینگونه برنامه ها همیشه برقرار بوده و چیزی نیست که از این شورا شروع شده باشد. ما در این شورا این همایش ها را جهت دادیم و موارد مهمتر را انتخاب کردیم.
استقبال بسیار خوبی از این کارگاه ها شد و حرکتی در شهر ایجاد شده که اعداد و ارقامی مطرح نبوده که روی آن بحث شود و از منتقدین خواهش می کنم بررسی و انتقاد کنند و با سال های قبل مقایسه کنند.
مخالف انتقاد نیستیم و دوست دارم که فضای نقد وجود داشته باشد ولی باید ببینیم که چه کارهایی انجام شده و چه اتفاقی رخ داده و انتقاد با علم و اطلاع و قطعیت و در مقایسه با انچه قبل بوده باشد.