در بهترین و مناسب ترین نقطه پارکها نمازخانه احداث گردد

در بهترین و مناسب ترین نقطه پارکها نمازخانه احداث گردد

 

 

 

شورای اسلامی شهر یزد مقرر نمود :

در بهترین و مناسب ترین نقطه پارکها نمازخانه احداث گردد

 

---------------------

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد در پنجاه و پنجمین جلسه این شورا مصوب گردید که تا پایان سال جاری شهرداری در بهترین و مناسب ترین نقطه پارکهای بزرگ شهر ، هفتم تیر، شهداء، غدیر و پارک بزرگ آزادشهر نمازخانه احداث نماید.

این گزارش حاکی است در این جلسه همچنین مقرر شد نمازخانه پارکهای شادی ، آزادگان ، کوهستان و بوستان طوبی نیز تجهیز گردد.

    بر اساس این گزارش جهت بهبود وضعیت و امکانات پارکها ، شورا مقرر نمود کمبود روشنائی ، سرویس بهداشتی نامناسب، کمبود صندلی و عدم وجود پارکینگ موتور و ماشین پارکهای سطح شهر توسط سازمان رفاهی تفریحی شهرداری مرتفع گردد.