درنشست شوراي اسلامي شهر يزد با سازمان ملي جوانان استان يزد تاكيد شد

درنشست شوراي اسلامي شهر يزد با سازمان ملي جوانان استان يزد تاكيد شد
با دعوت قبلي مسئول سازمان ملي جوانان استان يزد به اتفاق دو تن از همراهان در سيصد و پنجاه وششمين جلسه شوراي اسلامي شهر حضوريافته و پيرامون شرح وظايف و عملكرد سازمان در چهارچوب مديريت راهبردي امور جوانان از طريق اولويت هاي 11 گانه سازمان شامل مسكن ، اشتغال ، ازدواج ، آسيبهاي اجتماعي و ... گزارشي ارائه گرديد.
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد – آقاي پارسائيان مسئول سازمان ملي جوانان استان يزد ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص تركيب ستاد ساماندهي امور جوانان و تلاشها و موفقيت هاي اين ستاد ؛ به لزوم همكاري آن سازمان و شوراي اسلامي شهر تاكيد نمود.
وي از جمله اقدامات اخير سازمان را تشكيل جشنواره حضرت علي اكبر (ع) و شناسايي جوانان نمونه از قبيل جوان سرباز ، جوان مخترع ، جوان كارگر ، جوان كشاورز ، جوان صنعتگر ، جوان كارآفرين و غيره انتخاب 990 نفر جوان نمونه در سطح كشور و اعزام آنان به زيارت حج عمره از سوي مقام معظم رهبري ، ايجاد شبكه شفا ، ايجاد سامانه اوقات فراغت ، پيگيري امور ازدواج و ازدواج آسان جوانان ، تدوين سند وي‍‍ژه فرابخشي امور جوانان استان و غيره دانست.
در پايان اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد نظرات و پيشنهادت خود را در مورد امور جوانان اعم از ازدواج ، اشتغال ، بالا بردن روحيه اميد و نشاط در جوانان ، توجه به آموزش و فرهنگسازي اسلامي به جوانان غير بومي و نيز اتباع خارجي و غيره ارائه نمودند كه اميد است مورد استفاده قرار گيرد.