دركميسيون عمران وتوسعه شوراي شهريزد مطرح شد/بررسي راه كارهاي حل معضل پاركينگ در سطح شهر يزد

دركميسيون عمران وتوسعه شوراي شهريزد مطرح شد/بررسي راه كارهاي حل معضل پاركينگ در سطح شهر يزد
يكصد و نود و نهمين جلسه كميسيون عمران ، توسعه با حضور اعضاي كميسيون ، دكتر توحيد فر و سادات اخوي از سازمان نظام پزشكي و مهندس ميروكيلي شهردار يزد و معاون معماري و شهرسازي و مدير مشاركتهاي شهرداري و مسئولين درآمدي شهرداري درمحل تالار شورا تشكيل و راه كارهاي حل معضل پاركينگ در سطح شهر يزد با همكاري اصناف مختلف از جمله جامعه پزشكان مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
 به گزارش محمد رضا كوچك زاده سخنگوي شوراي اسلامي شهريزد – پس از بحث و تبادل نظر در اين جلسه مقرر گرديد معاونت معماري و شهرسازي با همكاري مدير مشاركتهاي شهرداري بررسيهاي لازم در اين دو محل را انجام داده و املاک مناسب و قابل خريداري در مجاورت آنها را شناسايي و ارزيابي نموده و طرح مشاركتي خود را ظرف مدت 15 روز ارائه دهند تا اين معضل با همكاري و مشاركت پزشكان مستقر در آن مناطق و شهرداري به زودي حل و فصل گردد.
گفتني است در اين طرح بايد نحوه مشاركت و مالكيت و واگذاري امتياز استفاده به مشاركت كنندگان تعيين ودر جلسه بعد كه با حضور مسئولين شهرداري و نظام پزشكي تشكيل خواهد شد مورد بررسي و تصميم گيري واقع شودو پس از تصويب شورا اجرايي گردد.
همچنين لازم است ساير مناطق در سطح شهر كه دچار چنين مشكلي هستند ، نيز شناسايي و اقدامات مشابهي با اصناف یا ادارات مربوطه صورت گيرد تا به ياري خداوند متعال و همكاري همه شهروندان و ارگانهاي مربوطه به تدريج شاهد حل اين معضل در سطح شهر باشيم.