دردویست و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد

دردویست و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد
دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد راس ساعت 7 صبح مورخ 23/2/88 در صحن علنی شورا برگزار و تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید .
سخنان پیش از دستور: سرکار خانم حیدری تنها سخنران این جلسه بود و مطالبی را عنوان نمود .
اهم مصوبات : 1- نامگذاری 22 معبر سطح شهر 2- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سازمانهای تاکسیرانی ، اتوبوسرانی و میوه وتره بار