دردستورکارشورای اسلامی شهریزد قرارگرفت: تأثیراتباع بیگانه بر فرهنگ شهر یزد

دردستورکارشورای اسلامی شهریزد قرارگرفت: تأثیراتباع بیگانه بر فرهنگ شهر یزد
در جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر یزد با حضور اعضای شورای شهر، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ، مدیرکل دفترسیاسی امنیتی استانداری، مدیرکل اداره اطلاعات ، معاون قضایی دادگستری ، نماینده دفتر خبرگان ورهبری دریزد ، فرماندار و معاون ایشان ، مدیرکل و معاون امور اتباع و مهاجرین خارجی ، شهردار ، موضوع تاثیرگذاری فرهنگی اتباع بیگانه به ویژه افاغنه بر فرهنگ شهر یزد مطرح و بررسی گردید.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد - رئیس شورای اسلامی شهر یزد در این جلسه ضمن خیرمقدم به میهمانان ، معضلات افاغنه در تمام سطوح به ویژه در بخش فرهنگی را مهم دانست و خواستار بررسی جدی این معضل گردید.
همچنین نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه کار نظام و انقلاب ما جهانی سازی است و ما باید امت اسلامی ایجاد کنیم و در عین حال نباید فرهنگ خود را تخریب کنیم تصریح کرد : معضلات کم کم انباشته شده است و این موضوع باید جدی تر مورد بررسی قرار گیرد. لذا بدون برخورد و پایمال کردن کرامت که در شان ایرانی نیست باید با داشتن آمار دقیق کمپ هایی مخصوص مجردین ایجاد و با گرفتن عوارض امکانات خوبی را فراهم نمود.
وی افزود : این اقدامات را باید به صورت گام به گام توسعه داد و در مرحله بعد اردوگاه ایجاد نمود و این کارها با ارتباط ، تعامل و همکاری می تواند صورت گیرد و هم افزایی را در پی خواهد داشت. 
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر یزد تبصره چهار بند دو ماده 76 وظایف شورای اسلامی شهر مبنی بر بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی بهداشتی ، اقتصادی ، رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ، برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط را یکی از وظایف اصلی شورا عنوان و تشکیل این جلسه را در همین راستا دانست.
در ادامه ، دیگر حاضرین دیدگاهها ، نظرات و پیشنهاداتی در خصوص موضوع فوق ارائه نمودند.
شایان ذکر است پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید کارگروه موجود در اداره اتباع ، جلسه ای جهت اجرایی شدن پیشنهادات نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی مبنی بر ایجاد اردوگاه های خودگردان و غیردولتی با اولویت افاغنه مجرد تشکیل نماید.