درخواست شورای اسلامی شهر یزد از مسئولين استان و كشور: تسريع در احداث خط راه آهن در خارج از شهر به منظور تردد قطارهاي باربري

درخواست شورای اسلامی شهر یزد از مسئولين استان و كشور: تسريع در احداث خط راه آهن در خارج از شهر به منظور تردد قطارهاي باربري

یکصد و هشتاد و چهارمين جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور مدیرکل راه آهن استان و شهردار برگزار و در خصوص مسائل و مشکلات راه آهن به ویژه انتقال خط دوم و ایستگاه راه آهن به خارج از شهر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

به گفته سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - درابتدای جلسه،اعضای شورای اسلامی شهریزد ضمن خیرمقدم به میهمان جلسه وتشکر بابت فعالیتهای راه آهن؛دیدگاهها، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

سپس مدیرکل راه آهن استان یزد گزارشی از فعالیتها و عملکرد اداره مذکور ارائه و خبر از گامهای موثر مسئولین کشوری در زمینه راه آهن داد.

وی گفت: این اداره با مشارکت شهرداری توانسته 7 پل راه آهن را احداث و ساماندهی نماید و ساماندهی و احداث دیگر پلهای راه آهن در دستورکار قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول علت احداث خط دوم راه آهن در هسته شهر را عدم نارضایتی مسئولین استان از وضع وضع موجود عنوان نمود.

در ادامه جلسه ، شورای اسلامی شهر یزد بیانیه ای در خصوص انتقال خط دوم ریلی باربری و ایستگاه راه آهن به خارج از شهر به شرح زیر اعلام نمود:

در مخالفت با احداث خط دوم ریلی در هسته مرکزی شهر :

از آنجا که احداث خط دوم ریل قطار در مرکز شهر باعث تثبیت ریلی راه آهن در مرکز شهر می شود شورای اسلامی شهر یزد دریکصدوهشتادوچهارمين جلسه علنی خود، اعتراض خود را نسبت به این اقدام اعلام داشته و از مسئولین محترم استان درخواست دارد که در این خصوص براساس مصوبات سالهای قبل مبنی بر انتقال خط دوم باربری و ایستگاه آن به خارج از هسته مرکزی شهر عمل نمایند.

در پایان ، مصوبه « باتوجه به اقدامات انجام گرفته توسط راه آهن مبنی براحداث خط دوم راه آهن درهسته مرکزی؛ شورا از مسئولین می خواهد به منظور کاهش معضلات زیست محیطی و اجتماعی عبور قطارهای باری در شهر براساس مصوبات قبلی مبنی بر احداث خط جدید قطارهای باربری به خارج از شهر پایبند بوده و هرچه سریعتر اقدامات لازم جهت اجرای آن معمول شود.» مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه جلسه ، دکتر فاتح راد در خصوص طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توضیحاتی را ارائه داد.