داور نظری اردبیلی به عنوان شهردار یزد انتخاب شد

داور نظری اردبیلی به عنوان شهردار یزد انتخاب شد

در جلسه ۱۴۶ شورای اسلامی شهر یزد، داور نظری اردبیلی با ۶ رای به عنوان شهردار یزد انتخاب شد