خواهر خواندگی شهر یزد و ونیز

خواهر خواندگی شهر یزد و ونیز

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در جلسه کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل شورای شهر یزد خواهرخواندگی شهر یزد با ونیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  
در ابتدای این جلسه حسینی به معرفی مقاصد گردشگری، تمدن، صنایع دستی، فرهنگ غذایی، فضاهای معماری مشترک دو شهر پرداخت.
آزادی رئیس کمیسیون به مسائل اداری این خواهرخواندگی اشاره کرد و گفت: بدلیل اینکه یک واحد عمومی هستیم باید اول به طور رسمی این خواهرخواندگی ایجاد شود و پس از آن مسائل و مشترکات مورد بررسی قرار بگیرد.
عباسی عضو کمیسیون اظهارداشت: آنچه که برعهده شهرداری هاست باید بستر کار ایجاد و ارتباط را برقرار نمایند و در ادامه نهادهای دوطرف باهم هماهنگ شوند و یکی از موضوعات مورد بحث این هست که این خواهر خواندگی به چه شکل قرار است اتفاق بیافتد.
عامری عضو دیگر کمیسیون با تاکید بررسی زمینه های مشترک دو شهر تصریح کرد: یکی از اولویت های ما در خواهر خواندگی شهر ونیز هست که بسیار مورد توجه است اما باید بتوانیم در ابتدا یک رابطه ایجاد کنیم و سپس زمینه های همکاری شناسایی و اقدام شود.
ابوترابی عضو کمیسیون با اشاره به مباحث فرهنگی در خواهرخواندگی گفت: در مرحله اول باید یک هیاتی از ونیز به یزد دعوت شود تا مراودات فرهنگی و سرمایه گذاری ایجاد گردد بر اساس آن مسائل دنبال شود.
مقرر شد ظرف مدت ده روز موضوعات و نحوه ارتباط این خواهر خواندگی مشخص و به کمیسیون ارائه شود.