خدمت گزاری به مردم حد و مرز ندارد

خدمت گزاری به مردم حد و مرز ندارد

يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور اعضاي شورا ، دكتر شايق عضو هيات علمي دانشگاه يزد و شهردار برگزار و اعضاي شورا و شهردار از رهنمون هاي ايشان بهره مند شدند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد – در اين جلسه استاد شايق با اشاره به ارزش بالاي خدمت به مردم گفت: از دیدگاه مکتب اهل بیت (ع) خدمت گزاری به مردم حد و مرز ندارد و در تمام صحنه های زندگی نقش موثر دارد.

عضو هيئت علمي دانشگاه يزد در ادامه افزود: واژه خدمت مفهوم گسترده ای دارد و در همه امور اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی را شامل می شود و به گذشت ، فداکاری و ایثار و تحمل رنج در همه امور خدمت صدق می کند و خدمت به مردم چون برای قرب الهی است عبادت محسوب می شود .

استاد شايق در خاتمه خاطر نشان كرد: خدمتی ارزشمند است که  توام با اخلاص ، توکل ، بندگی ، محبت به مردم و از روی تواضع باشد و اگر خدمت به مردم کم رنگ گردد ، دشمنان اسلام بر مظلومان مسلط می گردند.

همچنين در اين جلسه، نامه هاي مردمي ارجاع شده به شورا ،مورد بحث وبررسي قرار گرفت.