خانم زهرا حيدري

خانم زهرا حيدري
 
بیوگرافی:
 
     نام:  زهرا
 
     نام خانوادگی:   حیدری فیروزآبادی
 
          
 
سمت:
 
منشي شورا  
عضو کمیسیون های:
 
        برنامه وبودجه
 
       خدمات شهري
 
       تحول اداري و املاك 
 
نماينده شورا در:
 
        شوراي بهداشت استان
 
        شوراي بهداشت شهرستان
 
        كميسيون بدوي شماره يك ماده صد
 
        سازمان پاركهاوفضاي سبز
   
        منطقه دو شهرداري
  
        ستاد ديه
     
 
     تماس  
       heydari@yazdshora.ir