حمیدرضا قمی در نشست با خبرنگاران:

حمیدرضا قمی در نشست با خبرنگاران:

رییس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد با بیان این‌که غافل شدن از رویکرد شهر هوشمند بستر افزایش مشکلات متعدد در ارائه خدمات است گفت:‌ رویکرد شهر هوشمند در شورای شهر یزد صرفه جویانه و استفاده صحیح از منابع موجود است.
حمیدرضا قمی در نشست خبری کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی با بیان این‌که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 جمعیت شهرنشین جهان به 85 درصد برسد، اظهار کرد: در حال حاضر جمعیت شهر نشین شهر یزد 80 درصد است.
وی با اشاره به این‌که شورای اسلامی شهر یزد اولین شورای شهر کشور است که مذاکرات کامل خود را به صورت شفاف از طریق اینترنت پخش و به اطلاع مردم رسانده، افزود:‌ رویکرد شهر هوشمند در شورای شهر یزد صرفه جویانه و استفاده صحیح از منابع موجود است.
رییس کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد راه‌اندازی سایت شفافیت، جلوگیری از رانت اطلاعاتی با بارگذاری نقشه تفصیلی شهر و در دستور کار قرار دادن صدور مکانیزه پروانه ساختمانی را از جمله اقدامات این دوره شورای شهر دانست و گفت:‌ غافل شدن از رویکرد شهر هوشمند بستر مشکلات خدماتی و توسعه‌ای آینده را ایجاد می‌کند.
قمی با بیان این‌که متأسفانه سیستم فعلی شهرداری یزد جوابگوی چابکی نظام اداری شهر هوشمند نیست،‌ تصریح کرد: سرعت بخشی همراه با افزایش دقت و بالا بردن کیفیت خدمات یکی از مهمترین ویژگی‌‌های رویکرد شهر هوشمند است.
وی در ادامه راه‌اندازی پارک هوشمند را یکی از اقدامات در دستور کار دانست و بیان کرد:‌ در پارک هوشمند مدیریت نور و برخی خدمات رفاهی به صورت هوشمند کنترل و انجام می‌شود.
این مسئول با بیان این‌که وای فای شهری اولین ضرورت شهر هوشمند است، گفت:‌ متأسفانه میراث فرهنگی همکاری لازم برای اجرای طرح وای فای شهری در مناطق تاریخی و گردشگری یزد را انجام نداده است.
رییس کمیسیون شهر هوشمند با اشاره به ضرورت پیاده محور شدن برخی مناطق یزد، خاطرنشان کرد: پیاده محور شدن و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از دوچرخه یکی دیگر از رویکردهای شهر هوشمند است که باید توسط اصحاب رسانه ترویج داده شود.
وی شهر یزد را پارکینگ موتورسیکلت‌ها دانست و بیان کرد:‌ متأسفانه شهر یزد با وجود بیش از 250 هزار موتورسیکلت بستر مناسبی برای افزایش حوادث ترافیکی است.
این عضو شورای شهر یزد در پایان با بیان این‌که در هر 18 ساعت یک سانحه تصادفی اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: کاهش تصادفات و ساماندهی وضعیت ترافیکی شهر از دیگر ویژگی‌های شهر هوشمند است.